Fagstoff

Fellesforelesing S. Time uke 36 om Lyrikk og lyrikkanalyse (Word-dokument)

Å fortelje med film (Word)
Diktanalyse 

Tekst og sjanger 38/2002

Tekstbinding 40/2002

Morfologi: ordstruktur

Syntaks

Elevtekstanalyse - elementnivå

Få form på det! Notat om utforming av skriftlege arbeid

Sist oppdatert: 05.02.03 av MEM