Utvegen

 

 

Her er ei samling med pekere til startsider og web-adresser som kan være nyttige når en studerer språk, litteratur og tekstkultur.

I. ALLMENT NORSKFAGLIG 

Skolenettet, som drives av Utdanningsdirektoratet, har gode norskfaglige ressurser.

NorskNettskole har åpne og gratis læringsressurser. De fleste sidene til NorskNettskole fins både på nynorsk og bokmål. Samarbeidspartnere er Høgskulen i Volda og Språkrådet.

Læreplanen i norsk i Kunnskapsløftet er nødvendig å kjenne.

Kunnskapsdepartementet driver nettstedet Utdanning.no bl.a. med oversikt over læremidler og tilbud om leksehjelp.

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) i Volda er en viktig kilde for dem som vil lære seg nynorsk eller undervise i nynorsk.

Å kunne bruke digitale verktøy er en av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. Les mer på nettsidene til ITU (Forsknings- og kompetansenettverk for it i utdanning).

Norskverkstedet er utviklet av Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen.

Landslaget for norskundervisning er en interesseorganisasjon for norsklærere i alle skoleslag, fra barnehage til universitet. LNU gir ut tidsskriftet Norsklæreren.

Norsk i bergensskolen. Her finner du ”Klasserommet for bergensskolen 2007”, med pekere videre til bl.a. norsk og andre skolefag.

II. SPRÅK

 

Slå opp!
- ikke med kjæresten, men i gode ordbøker.
Bokmålsordboka og Nynorskordboka er utarbeidet ved Norsk leksikografisk institutt (UiO) i samarbeid med Norsk språkråd. De er utgitt på Universitetsforlaget og Det Norske Samlaget. Du kan òg slå opp direkte i  en elektronisk versjon. 
Klikk her for å slå opp i Bokmåls- eller Nynorskordboka

Den elektroniske versjonen er laget av Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo. Her er tilgang til mange godbiter for alle språk- og litteraturinteresserte. Hva med en runde i Wergelands samlede skrifter - eller en oppskrift direkte fra Hanna Winsnes' kokebok?

Norsk språkråd
Her er informasjon, råd og retningslinjer om norsk språk og språkpolitikk. Spesielt nyttig for arbeid med språk i skole- og mediesammenhenger.
Klikk her for språkråd
Her er direkte tilgang til Norsk språkråds hjelp for syke og trengende i nynorsk og endringene i bokmålsrettskrivinga fra 1. juli 2005.

Hva sier opplæringslova om målformer i grunnskolen?
Fra hvilket klassetrinn kan elevene selv bestemme om de vil ha nynorsk eller bokmål til hovedmål og til lærebokspråk? Hvordan skal læreren forholde seg til elevenes talemål? Hva skal til for at elever skal ha rett til et annet opplæringsmål enn det kommunen har bestemt? Svar på dette finner du i Opplæringslova Studer  § 2-5. Målformer i grunnskolen.

Lesing, lese- og skrivevansker?

Den som er interessert i dysleksi, finner mye interessant stoff på nettstedet til Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret)  ved Universitetet i Stavanger. Lesesenteret er et ressurssenter for lesing og leseopplæring og et spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevansker.


Lesing og skriving

Lese- og skriveopplæring, som er et veiledningshefte til L97, er lagt ut på veven.
 
 

III. LITTERATUR

Kulturnett.no gir tilgang til massevis av stoff om skjønnlitteratur, faglitteratur og enkeltforfattere.

Hjemmesiden til Norsk barnebokinstitutt kan være nyttig når du skal arbeide med barnelitteratur.

Elinor.nu er en katalog over elektronisk litteratur i Norden. ”Elektronisk litteratur er litteratur som utnytter datamaskinens og nettverkets muligheter” skriver Jill Walker i sin presentasjon av elinor.nu i Norsklæreren 1/2007.

Ei perle av ei startside med linksamlinger for den litteraturfaglig interesserte er på hjemmesidene til Institutt for litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø

Er du på jakt etter stoff om enkeltforfattere, om bøker og enkelttekster de har er skrevet? Bibliografi over norsk litteraturforsking er et nyttig hjelpemiddel. "Siktemålet med bibliografien er at han skal innehalde alt som er skrive om norsk litteratur frå perioden etter 1500."  Den henviser  til sekundærlitteratur skrevet fra og med 1965.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 06.08.07

Ansatte

[norsk.Nett.no]
- Kalender og oppslagstavle

Fagtilbud, planer og pensum 

Eksamensoppgaver

Fagstoff

Utvegen
- Linksamling