ALVHILD ALETTE BJØRKUM                                                                                                     

 

 

CURRICULUM VITAE

 

Adresse arbeidsstad:                           Høgskolen I Bergen, Avd. for Ingeniørutdanning, Seksj. for bioingeniører,

Nygårdsgaten 112, Postboks 7030, 5020 Bergen

 

Tlf.:                                                        55 58 7627

Faks:                                                      55 58 7790

E-mail:                                                   Alvhild.Bjorkum@hib.no

 

Adresse bustad:                                   Sageneset 10, 5244 Fana, Norway

Tlf.                                                          55 917611 eller mobil 97673388

 

PERSONALIA

 

Namn:                                                   Alvhild Alette Bjørkum

Født:                                                      10 Februar 1962, Naddvik, Årdal i Sogn

Sivil status:                                           Ugift, sambuar

 

UTDANNING

 

Gymnas:                                                               Sogndal gymnas, naturfagline, 1981 snitt 5,0

Cand. mag.                                           Kjemi/Biologi, Universitetet i Bergen (UiB) 1985

Cand. scient.                                         Human og zoologisk fysiologi hovudfag, skr. 2.1, mtl. 1.8

Tittel: Lesjon av ascenderande og descenderande serotonerge baner hjå rotte svekkjer den smertehemmande effekten av p-kloroamfetamin.

Fysiologisk institutt, De prekliniske institutter, UiB, 1987

Pedagogisk seminar                            Fagkombinasjonen Kjemi/Biologi, skr. laud,

Universitetet i Bergen, 1987

 

Dr. scient.                                              Fysiologisk institutt, De prekliniske institutter, UiB, mai 1996

Avhandling:  "Modulatory role of the descending serotonergic system in sleep and waking".

STILLINGAR

 

Noverande stilling:                              2002- 1. amanuensis ved Avd. for ingeniørutdanning, Seksj. for bioingeniører, Høgskolen I Bergen

Tidlegare stillingar:                              2001 Forskningskoordinator, Stiftelsen Universitetsforskning Bergen (Unifob)

                                                                1998-2000 Visiting Associate Professor, Invited by Professor and Chairman Clifford B. Saper, Department of Neurology, Harvard Medical School, Harvard University, Massachusetts, USA

1998-2001 Postdoktor stipendiat, Norges Forskningsråd (NFR)

                                                                1997- 1998 1. amanuensis ved Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen

1996-1997 Harvard Research Fellow/Instructor samme lab. Som I 1995-1996

1995‑1996 Fulbright fellowship, forskerstipend invited by Professor Robert W. McCarley, Harvard Medical School, Dept. of Psychiatry, Laboratory of Neuroscience

1990-1994: Universitetsstipendiat, Fysiologisk institutt, De Prekliniske institutter, Universitetet i Bergen

1989-1990: Førstekonsulent ved Noregs allmennvitskaplege forskingsråd (NAVF), Rådet for medisinsk forsking (RMF), Oslo

1988-1989: Forskar ved Statens legemiddelkontroll, Oslo

Farmasøytisk-kjemisk avdeling, Biologisk seksjon.

 

FORSKINGSINTERESSE:               

 

- Sensorisk prosessering, eksogen og endogen sensorisk informasjon, prosessering i sentralnervesystemet (CNS) i relasjon til og av betydning for kvantitative og kvalitative endringar i søvn-vaken stadia.

- Kjemisk signaloverføring/nevrotransmittorfrisetting/metabolittfrisetting mellom/frå nerveceller i aktuelle CNS-avsnitt målt med mikrodialyse, som kan ha relevans for kvantitative og kvalitative endringar i søvn-vaken stadia. Særleg serotonin (5-HT), noradrenalin (NA), adenosin og GABA og særleg serotonin relatert til mental helse generelt og depressive lidingar spesielt.


- Nevronale nettverksmodellar der dette kan ha relevans for teoretisk hypotesedanning og testing ad. anatomisk strukturelle, fysiske og kjemiske samspel mekanismar og intracellulære nettverksmekanismar som kan ha relevans for kvantitative og kvalitative endringar i søvn-vaken stadia samt relasjonar til depresjonstilstandar.

- Målemetodar for endringar i bestemte second og third messenger protein i aktuelle CNS avsnitt, som kan ha relevans for kvantitative og kvalitative endringar i søvn-vaken stadia.

- Genekspresjon/uttrykking av aktuelle reseptorar som kan ha relevans for kvantitative og kvalitative endringar i søvn-vaken stadia og endringar ved depresjonstilstandar. Studiar av transgene dyr, knock-out+ gen dyr (spesielt inducible knock-outs) samt dyremodellar for bestemte søvnendringar og depresjon.

- Endring i gen- og protein utrykk etter bestemte søvnendringar som ved søvnmangel (søvndeprivasjon) og søvnforskyvning (som skiftarbeid og jet-lag).

- Endring i gen- og protein utrykk etter /under ulike cellulært stressende situasjoner både fysisk og psykisk stress inkludert ulike/endrede metabolske tilstander.

 

REVIEWER I INTERNASJONALE JOURNALER

 

1997       Reviewer in Sleep Research Online

2003       Ad hoc reviewer in Psychopharmacology

2006       Ad hoc reviewer in Brain Research Bulletin

2007       Ad hoc reviewer in Journal of Chemical Neuroanatomy

2007-     Reviewer for Bioingeniøren, Norwegian Biomedical Scientific Journal

 

 

PEDAGOGISK RØYNSLE

 

1. 1990-93, 1997-98 Fysiologi, kursundervisning av stud.- med., odont. og real.* 3  veker/år (5 i 91).

2. 1991-93 Fysiologisk metodikk kurs/foreles./eks., B262. mat.nat. stud#, hov.fagnivå, 1 veke/år.

3. 1991-92 Høgskulelektor 50% Fysiologi/anatomi for sjukepl. v/Haukeland sjpl.skule. 60 t forlesn.. (180 t totalt kurs) per undervisningssemester. Totalt 120 forelesingstimar, i tillegg repetisjonskollokvier, eksamensoppg. m/fasit og sensur (ca. 120 stud. pr/år).

I fireårsstillinga som universitetsstipendiat er det 1 år i pliktig undervisning.

4. 1997-98 I stillinga som 1. amanuensis er det 25% undervisningsplikt der eg har hatt kurs, forelesningar og eksamen for gruppene*#

5. 1998-2001 I stillinga som NFR postdoktor har eg og hatt kurs, forelesningar og eksamen for gruppene*#

6. 2002-  Førsteamanuensis, HiB, Fysiologi, anatomi. Totalt 120 forelesingstimar og 2 veker lab. kurs, i tillegg oppgåveløysing, datastøtta læring, repetisjonskollokvier, eksamensoppg. m/fasit og sensur (ca. 40 stud. pr/år). Biokjemi/cellebiologi/molekylærbiologi 40 forelesingstimar og 2 veker lab. kurs, i tillegg oppgåveløysing, datastøtta læring, repetisjonskollokvier, eksamensoppg. m/fasit og sensur (ca. 40 stud. pr/år).

 

Vitskapleg rettleiing og sensur av forskningsoppgåver på bachelor, master og dr. gradsnivå.

 

1. 1999-2001 Medrettleiar for hovedfagsstudent Eldbjørg Fiske, hovudoppgåve trykt, Cand. Scient. Eksamen 20 juni 2001

62. 2002-2015 Rettleiar for hovedprosjekt studentar, avsluttande FoU-bachelor oppgåver (34 oppgåver, ca. 90 studentar) ved Høgskolen i Bergen internt, regionale, nasjonale og internasjonale FoU-aktørar som Haukeland Universitetssykehus, Rogalandsforskning, Harvard Medical School, Harvard University, Childrens Hospital, Boston, USA, Boston University, Boston, USA, Science Research Institute (SRI), San Franscisco, USA, Oetwoes Lorand University Budapest, Ungaren,  University of Pennsylvania. Oppgåver, år og kandidatar sjå i slutten av dokumentet under Publikasjonar G. Annan publikasjonstype, Other publications I.

3. 2003-2005 Rettleiar/”Appoint to the Doctoral Committee” for PhD-student Martha Helliesen ved Union Institute and University, Cincinnati, Ohio, USA.

4. 2004 Rettleiar for to eksterne bachelor studentar,  Pamela Shild og Oliver Ging, Institute of Technology, Carlow, Irland, ”thesis projects” ca. 6 mndr. på eitt av mine forskningsprosjekt der genekspresjon og tolking av data inngår.

5. 2007 Sensor (ekstern) Mastergrad, Cand. Scient. Rakel Brendsdal Forthun, A phosphoproteomic study of the Theophylline-Valproic Acid-All-trans Retinoic Acid combination therapy in the Brown Norwegian Myeloid Leukemia rat model.Universitetet I Bergen, 5 December, 2007.

6. 2007 Sensor (ekstern) Mastergrad, Cand Scient. Sigrun Margrethe Hjelle, Expression and function of p53 protein isoforms in acute myeloid leukemia. Universitetet I Bergen 17 December, 2007.

7. 2008 Sensor (ekstern) Mastergrad, Cand Scient. May Lillian Ofte, Effect of Antidepressant Treatment on the Expression of lTP-associated MicroRNAs. Universitetet i Bergen, 16 June, 2008.

8 2008 Supervisor for IAESTE-student Cuc Quynh Nguyen Truong, 2,5 months August – October on my ongoing R&D-projects.

9. 2009 Sensor (ekstern) Mastergrad, Cand Scient. Henriette Aksnes, Time-laps imaging of Arc/Arg3.1 protein degradation in hippocampal neurons using the novel photoconvertible fluorecent protein Dendra 2. Universitetet i Bergen, 22 June, 2009.

10. 2009 Sensor (ekstern) Mastergrad, Cand Scient. Birgitte Berentsen, microRNA-34a Functions in Long-Term Potentiation in the Dentate Gyrus of the Anesthetised Rat. University of Bergen, 23 June, 2009.

11. 2010 Supervisor for IAESTE-student Seok-Min Hong, 3 months January - March on my ongoing R&D-projects.

12. 2011 Supervisor for IAESTE-student Michael Sandmann, 3 months January - March on my ongoing R&D-projects.

13. 2011 Sensor (ekstern) Mastergrad, Cand Scient. Eva Rønneseth. Akutt intermitterende porfyri. Kartlegging av funksjonelle og termodynamiske eigenskapar av hydroksymetylbilan syntase og utvalgte mutantar. Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, 8 juni 2011.

14. 2011Sensor (ekstern) Mastergrad, Cand Scient. Elise Aasebø. Aproteomic study of Cerebrospinal fluid in relation to biomarker discovery and verification in Multiple Sclerosis, with emphasis of the effect of pre-analytical factors. Department of Biomedicine, University of Bergen, June 7th, 2011.

15. 2011Sensor (ekstern) Mastergrad, Cand Scient. Ingvild Bjørlykke. Proteomics in Cerebrospinal fluid, Finding proteins highly enriched in CSF, protein influenced by rostral-caudal gradient, and biomarker verification in Multiple Sclerosis. University of Bergen, June 7th, 2011.

16. 2012 Supervisor for ERASMUS-student Britt Deckers, 3 months, February-April on my ongoing R&D-project.

17. 2012 Supervisor for ERASMUS-student Rico Zimmermann, 4 months, February-June on my R&D-project.

18. 2012 Sensor (ekstern) Mastergrad, Cand Scient. Marianne Gravås. Validation of the Cardioprotective Properties of Two Humoral Factors Released into the Effluent of Ischemic Preconditioned Rat Hearts. Department of Biomedicine, University of Bergen, May  31st, 2012.

19. 2013-2014 Supervisor for IAESTE-student Ana CarascoDuran, 12 months, Oct. 2013- 2014 and as EU-grant student.

20. 2013-2014 Supervisor for NAV-training position/post doc. PhD Dola Sinha Roy, from  Nov. 2013- to dd - max. one year formally, to dd practically.

21. 2013-2015 Supervisor for Master in Innovation and Entrepreneurship-student Beate Kluge, siv. Ing. And Head engineer at Haukeland University Hospital and University of Bergen, joint master between UiO and BUC/HiB.

21. 2015 Supervisor for ERASMUS-student Charlotte Blancke, 3 months, February-April on my ongoing R&D-project.

22. 2015 Supervisor for ERASMUS-student Anja Meierhenrich, 5 months, March-August on my ongoing R&D-project.

 

 

POPULÆRVITSKAPLEG AKTIVITET

 

2015 Biolas - Bioingeniørstudentenes forening ved HiB, Søvn = læring, hukommelse og helse - Søvnmangel = dårlig læring, hukommelse og helse pga. cellestress? Foredrag på HiB/BUC Camus Kronstad, Bergen.

2014 Tekna - utsatt

2012 Søvn påvirker hukommelse og helse - Kan cellene våre bli stresset av søvnmangel? - Kan det måles? Populærvitenskapelig foredrag på Biblioteket på AI/Nygård, Høgskolen i Bergen, 12.12.2012.

2011 Slår alarm om overtid på Rikshospitalet, Havner man på Rikshospitalet etter en ulykke kan sykepleieren ha jobbet 17,5-timersskift i flere dager. Dabladet på nett  08.03.2011

http://www.dagbladet.no/2011/03/08/nyheter/adecco/innenriks/arbeidsliv/politikk/15680141/

2010 Radio Norges vitenskapsprogram Kosmo ved Marianne Moe del 1 søndag 30.05.2010 og del 2 og 3 søndag 06.06.2010. Lydfiler tilgjengelig på forespørsel.

2010 Nyskjerrigper, NFR, skoleoopppgave, Lægreid skole; Test din reaksjonsevne; http://nysgjerrigpermetoden.no/pdf/1507_2010.05.31.pdf

2008 Søvnmangel - kan det stresse cellene våre? VilVite Bergen Science Centre, PopVit-foredragserien, foredrag 27.01.08

http://www.vilvite.no/index.php?action=static&id=241

2007 Nattarbeid på helsa løs, Aftenbladet (tidligere Stavanger Aftenblad?).07.11.07, intervju.

http://web3.aftenbladet.no/energi/arbeidsliv/article549381.ece

2007 Stress på cellenivå, Ukens ugle i Bergens Tidende, 05.10.07

2007 Søvnløshet er verst for B-mennesker, kommentar, Mozon, 17.04.07

http://mozon.no/andre-saker/saker/-+s%F8vnl%F8shet+verst+for+b-mennesker/art377085.html

2007 In å sove alene, Adresseavisa nettutgave, 10.04.2007

http://www.adressa.no/forbruker/sexogsamliv/article841213.ece

2006 Helsefaglig nattarbeid, intervju, Frifagbevegelse.no, 19.10.2006

http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/norge/article2358582.ece

2006 Sunn helse og skiftarbeid, Mozon, 20.09.06

http://www.mozon.no/php/art.php?id=351849

2006 Skiftarbeid kan gi kreft, kommentar, VG-nett, 20.09.06

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=131106

2006 Er nattlige forhandlere som promillekjørere? i Lederne kommentert på lederplass, ansv. Redaktør, 01.09.06

http://lederne.no/files/Lederne3-2006_1.pdf

2006 Forsker advarer mot nattlige forhandlinger, Journalisten, 23.06.06

http://www.journalisten.no/story/39428

2006 Invitert gjest i studio til NRK1s Balsam for å snakke om bla. søvn, søvnmangel og skifarbeid, 35 min, 27.04.06

2006 Intervju om søvn, I studio 30 min i Radio 1, 20.04.06

2006 Livsviktig søvn? Forskning. no, web-publikasjon 19.04.06

http://www.forskning.no/Artikler/2006/april/1144423359.34

2006 Så mye søvn trenger du, TV2 Nettavisen, web-publikasjon 19.04.06

http://pub.tv2.no/nettavisen/side2/helse/article613647.ece

2005 Høy pris for skiftarbeid, intervju, Bergens Tidende, 27.12.05

2005 Når barna ikke får nok søvn, Forskningsdagene, annonsebilag fra Norges Forskningsråd, s.11.

http://escenicpublish.avis.dn.no/multimedia/archive/00014/20_09_2005__Norges_f_14168a.pdf

2005 Søvnforskerne fra Seljedalen, Sydvesten, 03.10.05

http://www.sydvesten.no/05-36/Sak05103.html

2005 Forskningsdagene, Foredrag: Søvn og stressa celler, 24.09.2005

http://www.hib.no/forskningsdagene/foredrag.html

2005 Forskningsdagene, Skoleprosjekt, Seljedalen skole: Får vi nok søvn? August-September og presentasjon 23.10.2005

http://www.hib.no/forskningsdagene/skoleprosjekt/program.htm

2004 Søvnforskere reagerer, intervju, Dagsavisen, 22.10.2004

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article1298289.ece

2004 Om søvnsøvnmangel i vår tid. Aftenposten Aften, intervju i temaartikkel, oktober 2004

2004 Tropevarme og søvn, intervju i temaartikkel, Dagbladet, 11.08.2004

2004 Uten søvn blir du syk. Nettavisen, web-avis, 22.06.2004

http://pub.tv2.no/nettavisen/helse/article243223.ece

2004 Søvn - fra stress til sykdom? Forskning. no, web-publikasjon, 22.06.2004

http://www.forskning.no/Artikler/2004/juni/1087282005.83

2004 Sover du? Eller er du død? Startsiden, magasinet, web-portal, 21.01.2004

http://magasinet.startsiden.no/magasinet/content/view/full/39387

1999 Søvn og døgnrytmer, intervju I NRK P3 Mamarazzi

 

ADMINISTRATIVE STILLINGAR/VERV/OPPGÅVER

 

2015 Medlem i Strategiplan utvalg ad Profilering og omdømme for Høgskolen i Bergen.

2011-15 Avdelingsråd, valgt representant frå dei faglege tilsette ved Avdeling for Ingeniørutdanning, Høgskolen i Bergen.

20010 – dd Forskerforbundet, Leder i klubbstyre, Avdeling for ingeniørutdanning, Høgskolen i Bergen

2008?-2010 Forskerforbundet, Nestleder i Lokallaget ved Høgskolen i Bergen

2007 Representant i Samarbeidsutvalget ad Proteomikklaboratoriet, samarbeidavtale med Molekylærbiologisk Institutt, UiB og AKB-instituttet  HIB.

2007 Avdelingsråd, valgt representant frå dei faglege tilsette ved Avdeling for Ingeniørutdanning, Høgskolen i Bergen.

2007 Høgskulestyre, valgt vararepresentant fra dei faglege tilsette, Høgskolen i Bergen.

2006 Forskerforbundet, nestleder i klubbstyre, Avdeling for ingeniørutdanning, Høgskolen i Bergen

2005 Forskningsleder for FoU/N-gruppen ved Bioingeniørutdanningen, Avdeling for ingeniørutdanning, Høgskolen i Bergen

2004 IKT-utval, medlem, Avdeling for ingeniørutdanning, Høgskolen i Bergen

2003-2006 Forskerforbundet, medlem i klubbstyre, Avdeling for ingeniørutdanning, Høgskolen i Bergen

2001 Forskningskoordinator, Stiftelsen Universitetsforskning Bergen (Unifob)

2001 Valgt representant til fakultetsstyre ved Det medisinske fakultet, UiB

1999 Initiativ til organisering og koordinering av Symposium, Focus Group og Workshop på World Federation of Sleep Research Societies, Third International Congress, Dresden, 1999

1997-98 Koordinerande timeplanarbeid for preklinisk undervisning, UiB

1997 Initiativ til og fagleg og administrativt ansvar for internasjonalt møtet arrangert 6-7 Desember 1997 ved Søvnforskingslaboratoriet ved  Fysiologisk Institutt, Universitetet i Bergen: ”In vivo Microdialysis in The Central Nervous System in Animals and Humans”.

1993 Medlem i fakultetsstyre og fakultetsråd ved Det medisinske fakultet, UiB

1992 Leiaransvar for søvnforskingslaboratoriet v/Prof. Ursin sitt 6 mnd. utanlandsopphald s.å.

1991-1993 Medlem i instituttstyre og instituttråd ved Fysiologisk institutt ved UiB

1991-1992 Medlem i kollegierådet ved UiB

 

FORSKINGSOPPHALD:

 

1992 ved Institutionen for Farmakologi,  Karolinska Institutet, Karolinska Sjukhuset, Stockholm invitert av Prof. dr. med. Urban Ungerstedt.

Nordisk forskerutdanningsakademi stipend, 23 600 NOK

 

1995-1997 ved Harvard University, Harvard Medical School, Dept. of Psychiatry, Lab. of Neuroscience, Brockton VA Medical Center, Psychiatry invitert av Prof. og Director Robert W. McCarley, M.D.

Fulbright Research Fellow, 80 000 NOK

NFR-forskningsopphald, 75 000 NOK

Norge-Amerikaforeningen, 35 000 NOK

 

1998-2000 ved Harvard University, Harvard Institute of Medicine, Dept. og Neurology, Boston, USA

Beth Israel Hospital, invitert av Prof. og Chairman Clifford B. Saper, M.D.

Visiting Associate Professor/NFR-postdoktor

 

FORSKNINGSTEKNIKKAR

 

Arbeidspraksis:

 

Operasjonsteknikkar          - stereotaktisk operasjonsteknikk rotte og katt.

 

Smertefysiol. teknikkar      - "Hot-plate test" smerteterskeltest med stigande eller konstant temperatur,         

                                                kjenneteikna av eit kort fasisk smertestimulus

- "Tail-flick test" kjenneteikna av eit kort fasisk smertestimulus

- Formalin test smerteterskeltest der stimulus varer lenger og tidleg fase truleg er direkte kjemisk stimulering av nociceptorar medan sein smerte fase truleg skuldast ein inflammatorisk prosess


Motorisk koordinasjon       - "Rotating wheel" roterande hjul for avsløring av motorisk dysfunksjon

- "Motor incordination test" pleksiglas stav, balansetest

- "Motor incordination test" strekt line, gripe/klatre test

 

Biokjemiske metodar         - nevronalt opptak ved radioaktiv merking av nevrotransmittorar i synaptosom frå nervevev

 

Elektrofysiol. teknikk         - EEG epiduralt, EMG registrering, rotte og katt, katt også PGO og EOG registrering for søvn-vaken stadie inndeling.

 

Mikrodialyse teknikk          - stereotaktisk implantasjon av mikrodialyse probe intracranialt, rotte og katt, dialysat sampling for registrering av nevrotransmittorkonsentrasjonsendringar over tid i normale og farmakologisk manipulerte tilstandar.

 

HPLC-metodikk                  - Serotonin (5-HT) assay med microbor-kolonne (høgsensitivt system, microbore high performance liquid chromatography) for deteksjon låge ekstracellulære 5-HT nivå med deteksjonsgrense rundt 0.5 fmol/10 ml. Har nytta to elektokjemiske detektorar for betre 5-HT topp identifikasjon. Karbon-glas elektrodar med potensial sett til 550 mV og 475 mV mot ein Ag/Ag/Cl referanse elektrode, slik er observert  topp for 5-HT maksimal for høgste potensial og halv-maksimal ved lågaste potensial, slik gjev to detektorar eit forholdstal mellom to topphøgder som er unikt for serotonin og som er eit tilleggskriterium for topp identifikasjon. Identifikasjon og kvantifisering av 5-HT i prøver er gjeve utifrå samanlikning med retensjonstid og topphøgd av ein 10 fmol 5-HT standard. Også adenosin assay med microbor kolonne og UV-deteksjon samt oppsett og utprøving av GABA assay.

 

Histologiske teknikkar        - frysemikrotom snitt, mikroskopisk inspeksjon, rottehjerne samt formalinperfusering, fiksering, cryostatbruk og cresyl fiolett farging, NADPH-diaphorase metode (reduserande kofaktor nikotinamid adenin dinukleotid fosfat som konverterer tetrazolium farge til synleg formazan reaksjons produkt) for farging av bestemte cholinerge celler i kattehjerne, teknikk som gjev eit Golgi-liknande utrykk i celler som inneheld dette enzymet.

 

Immunohistokjemi - antrograd (biotinylert dextran) og retrograd markør (coleratoxin Bsubeining)                                                 identifikasjon med immunohistokjemisk teknikk. 5-HT transporter og c-fos protein (tidlig aktivt                                    gen produkt) med immunohistokjemisk teknikk også med fluoriserande antistoff.

 

Div. teknikkar                      - Intrathecal implantering av kateter spinalt i subarachnoidalrommet også i

                                                kombinasjon med EEG og EMG registrering frå rotte

- Intracerebroventrikulær kanyle for i.c.v. injeksjon, rotte

- Kjemisk nevrotoksisk lesjonsteknikk

- Mikroinjeksjon av antrograd og retrograd markør, små volum (3 nl)

 

Tekn. nytta i samarb.         - Chat-farging: Immunohistologisk teknikk for farging av cholinerge nevron.

 - HPLC metodikk; måling av adenosin med microbor kolonne og UV-deteksjon

- HPLC metodikk: måling av GABA ved BAS aminosyre analyse kit ved microbor kolonne og       EC-deteksjon.

 

Proteomiske- og genomiske analysar

(rettleiar):                              - PCR, gel-running, Western-, Northern-blot, ELISA, SELDI-MS, MALDI-MS, MS/MS

 

Kurspraksis:

 

Operasjonsteknikkar          - Stereotaktisk operasjonsteknikk rotte.

Nevrotoksisk lesjon             - Elektrolytiske og nevrokjemiske lesjonsteknikkar.

Adferdsteknikkar                - "Operant condition", "avoidance training" "Open field testing"

Histologiske teknikkar        - fiksering, formalinperfusering, cryostatbruk,

 

Genteknologi metodar        - Reinsing av DNA og RNA, agarosegel elektroforese og merking med isotop av probar

- Genuttrykking i prokaryotar og eukaryotar

- Isolering av nukleinsyrer (arvestoff), isolering av RNA ved fenol-kloroform ekstraksjon

- Isolasjon av plasmid DNA og bakteriofaglambda DNA

- Konstruksjon og screening av genomisk bibliotek

- DNA sekvensering (Sangers metode)

- Blottingsteknikkar, Southern, Nothern og Western blotting


 

Genomikkkurs med praktiske øvingar, fleire, ved Nasjonal FUGE-teknologiplatform for genmikroarray ved Universitetet i Bergen/Helse Bergen/Vest

 

Proteomikkkurs med praktiske øvingar, fleire, ved Nasjonal FUGE-teknologiplattform ved Universitetet i Bergen

 

Bioinformatikkkurs med praktiske øvingar og eigne data, Norwegian Microarray Consortium, Computational Biology unit and Bergen Center for Computational Science, University of Bergen

 

KURS OG ETTERUTDANNING

25 vekttal tilsvarar over 1 års arbeid, godkjente dr. gradskurs ved UiB, inkl. 2 møter m/poster og 1 forskn. opphald.

 

1985 "European Training Program Course on Basic Methods in Brain and Behaviour Research in Animals (11 dagar) Skriftleg oppgåve 14 s, karakter 2.1, 3 vekttal

Institutt for Fysiologisk Psykologi, UiB. Dr. Robert Murison

 

1987 "Legers videre og etterutdannelseskurs nr. 570 - nyere synspunkt innen nevrobiologi" (4 dagar) 1 vekttal

Fysiologisk institutt, UiB. Prof. dr. philos. Karen B. Helle

 

1988 "Kurs i genteknologi" (5 dagar)

Felleslaboratorium for bioteknologi, UiB. Prof. dr. med. Kjell Kleppe, dr. philos Dag Helland, dr. philos. Anders Fjose.

 

1988 "Kursus i gensplejsning" (10 dagar), 6 s rapport

Teknologirådets Gensplejsningsgruppe, Danmarks Tekniske Højskole. Dir. dr. med. Claus Christiansen

Forbruker og administrasjonsdept. stipend, 25 000 NOK

 

1990 "Toksikologi" forsker-/videreutdanningskurs (10 dagar) 2 vekttal

Noregs veterinærhøgskole arr. HEMIL-programmet: "Helse og miljøforurensning" NAVF, NTNF og NLVF. Prof. Erik Dybing.

 

1990 "Kurs i nevrobiologi - BZ352" (5 veker) 5 t skr. eks. kar. 2.1, 5 vekttal

Nevrofysiologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO)

NAVF/NFR Post doc/Forsker Ph.D. Joel C. Glover

 

1991 "Farmakologi - K258a og b" mntl.eks. kar 1.8, 4 vekttal

Institutt for farmakologi og toksikologi, UiB, Haukeland sjukehus. Prof. Ph.D. Ronald R. Scheline.

 

1991 "Medisin og forskning" hovedemner: molekylærmedisin, forskerutdanning, den medisinske forsknings utfordringer (10 timar)

Forening for leger i vitenskapelige stillinger. Prof. dr. med. Dagfinn Øgreid.

 

1991 "Legers videre og etterutdannelseskurs nr. 876 - cellulær signaloverføring" (4 dagar) 1 vekttal

Biokjemisk institutt, UiB. Prof. dr. med. Holm Holmsen

 

1991 "Seminar i cellefysiologi" 16 timar

Fysiologisk institutt, UiB. Prof. dr. philos. Gulborg S-H Søvik

 

1992 "Legers videre og etterutdannelseskurs nr. 907 - nyere aspekter av neurotransmisjon i sentrale og perifere systemer" (3 dagar) 1 vekttal

Fysiologisk institutt, UiB. Prof. dr. philos. Gulborg S-H Søvik

 

1992 "Microdialysis seminarium" (2 dagar)

Nevrofysiologisk institutt, UiO og CMA/Microdialysis AB

Prof. dr. med. Terje Sagvolden, Prod. man. Ph.D. Agneta Eliasson

 

1997 Society for Neuroscience: Advanced Molecular Techniques for Neuroscience, Special Course Two

 

2004 Course in Microarray Data Analysis – theoretical and practical course - one week

Norwegian Microarray Consortium, Computational Biology unit and Bergen Center for Computational Science, University of Bergen

 

2004 User Course in Microarray Technology and Applications - theoretical and practical course - one week

Norwegian Microarray Consortium, a National FUGE-Platform for DNA MicroArray Technology, University of Bergen

 

2005 Course in Bioinformatics for Proteomics - a theoretical and practical course - one week

Proteomic Unit, PROBE is a core facility for proteomics supported by Norges forskningsråd (the FUGE programme) and the University of Bergen.

 

2005 Ideutviklingsseminar, Forretningsplan skriving for konkret prosjekt - Pattern Solutions, Høgskoletake-off, tre dager, en uke og en-dags oppfølgingsmøte, et samarbeidsprosjekt mellom

Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Innovation Net og Norges Forskningsråd

 

2006 Course in proteomics, PROBE-kurs, Proteomic Unit, PROBE is a core facility for proteomics supported by Norges forskningsråd (the FUGE programme) and the University of Bergen.

 

2006 Advanced Microarray Analysis Course I – theoretical and practical course  - one week

Norwegian Microarray Consortium, Computational Biology unit and Bergen Center for Computational Science, University of Bergen, 4-8 December 2006.

 

2007 Advanced Microarray Analysis Course II - worked on own genemicroarray data - Norwegian Microarray Consortium, Computational Biology unit and Bergen Center for Computational Science, University of Bergen, June, 2007.

 

 

 

 

MEDLEM I VITSKAPLEGE SELSKAP

 

1. Norwegian Physiological Society

2. Scandinavian Physiological Society

3. Scandinavian Society for Sleep Research

4. European Sleep Research Society

5. European Neuroscience Association

6. Society for Neuroscience, USA

7. Sleep Research Society,  USA


 

STIPEND

 

P Presentasjon av poster

MMuntleg innlegg

S Symposie innlegg

f Focus group inlegg

w Workshop innlegg

1985 European Training Program grant. dekning av 14 dg. kurs og kost

1988 Forbruker og administrasjons dept. 25 000 NOK

1992 Nordiske forskerutdannings akademi (NORFA), 23 600 SEK

1992 European Sleep Research Society's Congress Grant, avg., opphold og reisep

1993 Sleep Research Society's (SRS) travel fellowship for the World Federation of Sleep Research Society's International Conference on the Cellular Consequences of Sleepp.

1995 Fulbright Fellowship - Research/Lecturing Award fra U.S. - Norway Fulbright

Foundation til forskningsopphold på Harvard University*, Boston, USA, 80 000 NOK.

1995 Norge-Amerika Foreningens Thanks to Scandinavia Scholarship Award til *, 5000 $.

1995 Norges Forskningsråd, Medisin og helse, støtte til *, 75 000 NOK

1995 Sleep Research Society's travel fellowship for the World Federation of Sleep Research Society's International ConferenceP og S.

1997 Sleep Research Society's travel award including lodging and meals for the SRS Summer Sleep Workshop of the Multi-Site Training Program for Basic Sleep Research; Critical Analysis of The Role of Molecular Biology in Sleep Research at UCLA Lake Arrowhead Conference Center, LA,CA, USA. M.

1998  Sleep Research Society's travel award including lodging and meals for the SRS Summer Sleep Workshop: Molecular and Cellular Foundations of Sleep Disorders, LA, CA, USA,.P.

 

DELTAKING PÅ INTERNASJONALE MØTE

* abstract

P Presentasjon av poster

MMuntleg innlegg

S Symposie innlegg

f Focus group inlegg

w Workshop innlegg

k Keynote speaker

 

1985 Scandinavian Physiological Society, Gøteborg */p

1986 European Neuroscience Association, Marseille

1987 The Nansen Symposium, New Concepts in Neuroscience, Bergen

1988 XIX Nordic Congress in Physiology and Pharmacology, Oslo

1989 Neuroscience Conference, Oslo

1990 European Neuroscience Association, Stockholm

1991 Sleep and Sleep Disorders an International Conference, Amsterdam

1991 European Neuroscience Association, Cambridge

1992 Nordisk seminar. Smertegruppa ved Fysiologisk institutt, UiB og ASTRA Pain Control AB.

Universitetet i Bergen, Bergen */m

1992 European Sleep Research Societies, Helsinki */p

1993 World Federation of Sleep Research Societies, Maui, Hawaii */p

1993 Society for Neuroscience, 23rd annual meeting, Washington, D.C.

1994 European Sleep Research Societies, Firenze

1994 Scandinavian Physiological Society, Bergen **/pp

1995 Nordic Network in Neurostereology. University of Bergen, Norway */m

1995 World Federation of Sleep Research Societies, Bahamas */p/s

1995 Society for Neuroscience, 25'th annual meeting, San Diego, CA

1996 Society for Neuroscience, 26'th annual meeting, Washington, D.C.***/p

1997 Nordic Sleep Congress, Scandinavian Societies for Sleep Research, Bergen, Norway **/mm

1997 Sleep Research Society, Summer Sleep Workshop, LA,CA, */m

1997 Society for Neuroscience, 27'th annual meeting, New Orleans, LA, **/pp

1998 APSS, American Sleep meeting, New Orleans, USA.

1998 Sleep Research Society, Summer Sleep Workshop, LA,CA, USA */p

1998 Serotonin 50th anniversary, Princeton University, Princeton, USA

1998 European Sleep Research Societies, Madrid#

1998 Society for Neuroscience, 28'th annual meeting, Los Angeles, CA, */m

1999 Sleep-Wake Disorders Canada (SWDC)-Ottawa-Hull Chapters Capital Sleep Conference, Invited Key-note speaker,k

1999 APSS, American Sleep meeting, Orlando, USA.*/p

1999 Society for Neuroscience, 29'th annual meeting, Miami, **/pp

1999 World Federation of Sleep Research Societies, 3rd International Meeting, Dresden, Germany, ****/p/s/f/w

2000 European Sleep Research Societies, Istanbul, */p

2001 World Federation of Sleep Research Societies, 4rd International Meeting, Punta del Este, Uruguay, **/p/s

2002 Society for Neuroscience, 32'nd annual meeting, Orlando, USA.

2002 European Sleep Research Societies, Reykjavik, Island

2003 Society for Neuroscience, 32'nd annual meeting, Washington, USA *

2003 APSS, American Sleep meeting, Discovery of REM 50th Anniversary, Chicago, USA*/pp.

2004 European Sleep Research Societies, Praha, */p

2005 Second Bergen Symposium on Innovation and Commercialisation in BioSciences, Technology Transfer - Adding Value to research and Regional Development, Bergen, 2005 */p

2005 APSS, American Sleep meeting, 19th Annual Meeting, Denver, USA */p


2005 Benzonsymposium nr. 52, Cellular responses to DNA damage, Copenhagen, Denmark */p

2005 Interim Congress of World Federation of Sleep Research and Sleep Medicine Societies (WFSRSMS), New Delhi, India */p

2005 Bergen Teknologi Overføring (BTO)-møtet, Bioscience and commercialization, Bergen, 2005 */p

2006 European Sleep Research Societies, Insbruck, */p

2006 BTO-møtet, Bioscience and commercialization, Bergen, */p

2007 Den 12. Nordiske Søvnkonferansen, Nordic Society for Sleep Research, */M

2007 World Federation of Sleep Research Societies, Internastional meeting, Cairns Australia, */p.

2007 Neuroscience, International meeting, San Diego, USA, */pp

2008 19th Congress of the European Sleep Research Society, 9-13 September 2008, Glasgow, UK */m, s

2009 Norwegian National Proteomic Meeting, Bergen, 26-27 October 2009.

2010 European Sleep Research Societies, Lisboa, */s

2011 APSS/Sleep, American Sleep meeting, Minneapolis, USA, */p

201120th International Symposium on Shiftwork and Working Time – Biological mechanisms, recovery and risk management in the 24h society, June 28-July 1, 2011, Stockholm */m,s.

2012 APSS/Sleep, American Sleep meeting, Boston, USA.*/p

2013 APSS/Sleep, American Sleep meeting, Baltimore

2014 Gordon Research Conferences, Sleep Regulation and Function, March 16-21, 2014, Galveston Texas, USA */m, p

 

 

 

LISTE OVER FOREDRAG

 

1992 Spinale mekanismar i deaktivering og søvn. Antidepressivas verknad på frisetting av serotonin målt med mikrodialyse. Nordisk seminar. Smertegruppa ved Fysiologisk institutt, UiB og ASTRA Pain Control AB.

Universitetet i Bergen, Noreg

 

1995 Spinal modulation of ascending sensory information: Effects in sleep and waking. Symposieinnlegg World Federation of Sleep Research Societies, Second International Congress, Nassau, Bahamas

 

1995 Modulatory role of the descending serotonergic system in sleep and waking. Symposieinnlegg

The structure and function of the spinal cord, Nordic Network in Neurostereology. University of Bergen, Norway

 

1996 Simultaneous recording of sleep-wake stages, and alteration in brain neurotransmitters during sleep and wakefulness, measured by the microdialysis method.  

Woodstock Academy, Department of Psychology, Woodstock, Connecticut, U.S.A.

 

1997 The serotonergic system and behavior: changes related to sleep-wake states and depression.

Harvard University, Harvard Medical School, Neuroscience Basics of Psychopharmacology, course lecture for M.Ds in last year recidency, psychiatry.

 

1997 Modulatory role of the descending serotonergic system in sleep and waking. Muntlig presentasjon.

Nordic Sleep Congress, Scandinavian Societies for Sleep Research, Bergen, Norway

 

1997 Serotonin and GABA inhibit dorsal raphe nucleus and increase REM sleep as revealed by microdialysis.

Nordic Sleep Congress, Scandinavian Societies for Sleep Research, Bergen, Norway

 

1997 A microdialysis study of neurotransmittors/neuromodulators regulating dorsal raphe nucleus activity:

serotonin, GABA, and adenosine.

Multi-Site Training Program for Basic Sleep Research by Sleep Research Society (US); Critical Analysis of The Role of Molecular Biology in Sleep Research at UCLA Lake Arrowhead Conference Center, LA,CA, USA.

 

1997 A microdialysis study of neurotransmittors/neuromodulators regulating dorsal raphe nucleus activity:

serotonin, GABA, and adenosine.

In vivo Microdialysis in The Central Nervous System in Animals and Humans. Internasjonal meeting

Sleep Research Laboratory, Department of Physiology, University of Bergen, Norway

 

1999 Raphe nuclei and the ventrolateral preoptic nucleus. Multisite SCORE-NIH grant-group meeting, Harvard Medical School, Harvard University.

Invited

 

1999 Basic regulatory mechanisms of the serotonergic system in sleep and depression.

Conference sponsored by Sleep Disorders Division at Brigham and and Womens Hospital, Boston, USA

Invited

 

1999 Basic Sleep Research - Glimpse of Past, Present and Future.

Sleep-Wake Disorders Canada (SWDC) - Ottawa-Hull Chapters Capital Sleep Conference, Ottawa, Canada

Invited Keynote speaker

 

1999 World Federation of Sleep Research Societies, 3rd International Meeting, Dresden, Germany

 

1999 Basic Sleep Research - Glimpse of Past, Present and Future.

Bio Med Camp, Haukeland sykehus, Unge Forskere, Universitetet i Bergen, Invited (I)

 

2000 Basic Sleep Research - Glimpse of  Present, Latest Hot News and Future.

Bio Med Camp, Haukeland sykehus, Unge Forskere, Universitetet i Bergen, I

 

2001 Raphe nuclei and the ventrolateral preoptic nuclei, University of Sao Paulo, Brasil, Invited

 

2001 Role of serotonin in REM sleep mechanisms - preclinical evidence.World Federation of Sleep Research Societies, 4rd International Meeting, October 21-26, Punta del Este, Uruguay, Invited as Symposium speaker

 

2001 Basic Sleep Research - Glimpse of Latest Hot News and Future perspective.

Bio Med Camp, Haukeland sykehus, Unge Forskere, August, Universitetet i Bergen, I


 

2001 Søvn og biologiske rytmer, Navalmedisin, Sjøkrigsskolen, Håkonsvern, Bergen

 

2002 Basic Sleep Research - Glimpse of Latest Hot News and Future

Bio Med Camp, Haukeland sykehus, Unge Forskere, August, Universitetet i Bergen, I

 

2002 Søvn og biologiske rytmer, Sjøfartsmedisin, Sjøkrigsskolen, Håkonsvern, Bergen, I

 

2002 Normal søvnfysiologi hos barn og voksne, Norsk Epilepsiselskap, Kristiansand, I

 

2003 Søvn og biologiske rytmer, Radiologisk seksjon, Kirurgisk institutt, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, I

 

2003 Søvn og biologiske rytmer, Sjøfartsmedisin, Sjøkrigsskolen, Håkonsvern, Bergen, I

 

2003 Søvn hos barn og unge, Lysekloster barneskule, Bergen

 

2004 Statoil, konferanse om skiftarbeid og helse, Oslo, I

 

2004 Sleep, Alertness and Fatigue, Education in Recidency by American Academy of Sleep Medicine, Radiologisk seksjon, Kirurgisk institutt, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, I

 

2004 NOPEF, HMS-konferanse, Søvn, skiftarbeid og helse, Stavanger, I

 

2004 Skiftarbeid og ulykker, Temaseminar HMS Petroleum, UiB/Unifob, Bergen, I

 

2004 Sleep, Alertness and Fatigue, Education in Recidency by American Academy of Sleep Medicine, Anestesileger, Kirurgisk institutt, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, I

 

2004 Søvn og biologiske rytmer, Sjøfartsmedisin, Sjøkrigsskolen, Håkonsvern, Bergen, I

 

2005 Søvn og biologiske rytmer, Sjøfartsmedisin, Sjøkrigsskolen, Håkonsvern, Bergen, I

 

2005 Turnusarbeid – Søvn og biologiske rytmer, Kurs, Bioingeniørfaglig institutt, Lokal fagkomite i Bergen, I

 

2006 Sleep, Alertness and Fatigue in Health Care Settings,  Bioingeniørfaglig institutt, Bergen I, 22.02.06

 

2006 Nyere forskning og diagnostikk - bruk av molekylærbiologiske teknikker, MOL 100, Universitetet i Bergen 24.04.06

 

2006 Søvn og biologiske rytmer, Sjøfartsmedisin, Sjøkrigsskolen, Håkonsvern, Bergen, I, 04.05.06

 

2006 Søvn, skiftarbeid og uønskede hendelser, Olje og Anleggskonferanse, EL og IT-forbundet, Bergen Kongressenter, I, 28.09.06

 

2006 Søvn og biologiske rytmer, Sjøfartsmedisin, Sjøkrigsskolen, Håkonsvern, Bergen, I, 26.10.06

 

2007 Differentially Expressed Proteins after Sleep Deprivation, Bergen

Nordic Sleep Meeting, Scandinavian Societies for Sleep Research, Bergen, Norway

 

2007 Nyere forskning og diagnostikk - bruk av molekylærbiologiske teknikker, MOL 100, Universitetet i Bergen 11.04.07

 

2007 Nok søvn - avgjørende for prestasjon, sikkerhet og velvære, Idealforum for å fremme dialogen mellom alle som kan bidra til en bedre folkehelse, Stavanger, I, 13-14.09.2007, utsatt av arrangør.

 

2008 Glasgow, ESRS symposium chaired and talk

 

2009 Bergen, Proteomics meeting, talk and poster.

 

2010 Lisboa, ESRS oral session.

 

2011 Minneapolis, APSS/US-sleep meeting, poster.

 

2011 Stockholm, Sleep and stress, oral session.

 

2012 Boston, APSS/US-sleep meeting, poster.

 

2013 Baltimore, APSS/US-sleep meeting

 

2014 Proteomic Changes in Human Blood Serum after Sleep Deprivation. Gordon Research Conferences, Sleep regulation and Function, Galveston Texas, March 16-21, 2014. Invited talk.
PUBLIKASJONSLISTE

 

Søk gjerne Bjorkum i National Library of Medicine, PubMed; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?otool=bibsys&holding=inouolib

 

OVERSIKT OVER VITSKAPELEGE ARBEID

 

26 trykte vitskaplege artiklar inklusive oversiktsartiklar med referee-tjeneste sjå pkt. A og C

(26 artiklar, 7 som førsteforfattar)

 

A. Originale vitskaplege publikasjonar i internasjonale tidsskrift med referee-tjeneste (23).

 

 

1Bjørkum, A.A. and Berge, O.-G. The relative contribution of ascending and descending serotonergic pathways in p-chloro­amphetamine induced antinociception. Pharm. Biochem. Behavior, 1988, 31; 135-140

 

2Bjørkum, A.A., B. Bjorvatn, D. Neckelmann and R. Ursin. Sleep effects following intrathecal administration of the 5-HT1A agonist 8-OH-DPAT and the NMDA antagonist AP-5 in rats. Brain Res. 1995, 692; 251-258.

 

3Bjørkum, A.A., Neckelmann, D., Bjorvatn, B. and Ursin R. Lesion of descending serotonergic pathways increases zimeldine-induced waking in rats. Physiology and Behav. 1995, 57; 959-966.

 

4Bjorvatn, B., A.A. Bjørkum, D, Neckelmann and R. Ursin. Sleep/waking and EEG power spectrum effects of a non-selective 5-HT antagonist and a selective 5-HT reuptake inhibitor given alone and in combination. Sleep, 1995, 451-462.

 

5Neckelmann, D., Bjørkum A.A., Bjorvatn, B., Ursin R. Sleep and EEG power spectrum effects of the 5-HT1A antagonist NAN-190 alone and in combination with citalopram. Behav. Brain Res., 1996, 75; 159-168.

 

6Bjørkum, A.A. and Ursin, R. Sleep/waking effects following intrathecal administration of the 5-HT1A agonist 8-OH-DPAT alone and in combination with the 5-HT1A antagonist NAN-190. Brain Res. Bull. 1996, 39; 373-379.

 

7Bjorvatn, B., D., Neckelmann, A.A. Bjørkum and R. Ursin. Hypothermia and 5-HT syndrome induced by CGS 12066B independently of 5‑HT1B receptor activation. Behav. Pharmacol. 1996, 7 (5): 462-469.

 

8Neckelmann D., Bjorvatn B., Bjørkum, A.A., Ursin R. Citalopram: differential sleep/wake and EEG power spectrum effects after single dose and chronic administration. Behav. Brain Res., 1996, 79 (1-2), 183-192.

 

9Porkka-Heiskanen, T., Strecker, R.E., Thakkar, M., Bjørkum, A.A., Green, R. W.  and McCarley R.W. Adenosine; A Mediator of the Sleep-Inducing Effects of Prolonged Wakefulness, Science, 1997, 276, (5316), iss. of 23 May, pp. 1265-1268.

 

10Strecker, R.E., Thakkar, M.M., Porkka-Heiskanen, T., Dauphin, L.J., Bjørkum, A.A. and McCarley R.W. Behavioral state-related changes of extracellular serotonin consentration in the pedunculopontine tegmental nucleus: A microdialysis study in freely moving animals. Sleep Research Online 2(2): 21‑27, 1999.

 

11Sørensen, E., Grønli, J., Bjorvatn, B., Bjørkum, A.A. and Ursin, R. Sleep and waking following microdialysis perfusion of the selective 5-HT1A antagonist p-MPPI into the dorsal raphe nucleus in the freely moving rat . Brain Res. 2001, 897; 122-130.

 

12 Chou, T, Bjørkum, A.A., Lu, J., Scammell, T. and Saper, C.B.; Afferents to the ventrolateral preoptic nucleus.

 J Neurosci. 2002 Feb 1;22(3):977-990.

 

13 Lu, J., Bjørkum, A.A., Xu, M., Gaus, S.E., Shiromani, P. and Saper, C.B.; Selective Activation of the Extended Ventrolateral Preoptic Nucleus during Rapid Eye Movement Sleep. , J Neurosci. 2002 Jun 1;22(11): 4568-4576.

 

14 Bjorvatn, B, Grønli , J, Hamre, F, Sørensen, E, Fiske, E, Bjørkum, A.A., Portas, C.M, and Ursin, R. Effects of sleep deprivation on extracellular serotonin in hippocampus and frontal cortex of the rat. Neuroscience. 2002;113(2):323-30.

 

15 Bjorkum, A. A., Strecker, R.E., Portas C.M.,  Porkka-Heiskanen, T., Thakkar M. and McCarley R.W. Perfusion of a 5-HT1A antagonist in the cat dorsal raphe nucleus increases extracellular serotonin and wakefulness, Sleep Research Online, 2003, 5(4): 149-154

 

16 Kristensen , T., Nybø, R., Bjørkum, A.A., Decision Trees Identifying Changes in Proteome Expression

Induced by Sleep Deprivation, Proceedings of ESM, 2005:262-269 (EUROSITIS-ETI Publication ISBN-90-77381-22-8).

 

17 Fiske E, Portas CM, Grønli J, Sørensen E, Bjorvatn B, Bjørkum AA, Ursin R. Increased extracellular 5-HT but no change in sleep after perfusion of a 5-HT1A antagonist into the dorsal raphe nucleus of rats. Acta Physiol (Oxf). 2008 May;193(1):89-97.

18 Shea JL, Mochizuki T, Sagvaag V, Aspevik T, Bjorkum AA, Datta S. Rapid eye movement (REM) sleep homeostatic regulatory processes in the rat: changes in the sleep-wake stages and electroencephalographic power spectra. Brain Res. 2008 Jun 5;1213:48-56. Epub 2008 Apr 7.

 

19 Takács E, Nyilas R, Szepesi Z, Baracskay P, Karlsen B, Røsvold T, Bjørkum AA, Czurkó A, Kovács Z, Kékesi AK, Juhász G. Matrix metalloproteinase-9 activity increased by two different types of epileptic seizures that do not induce neuronal death: a possible role in homeostatic synaptic plasticity.

Neurochem Int. 2010 May-Jun;56(6-7):799-809.

 

20 Bjørkum AA, Arthurs OJ, Rosendahl K. Changes in gene expression in children after routine 3T magnetic resonance examination Acta Radiol. 2013 Apr 2. [Epub ahead of print]* dette må du sjekke – hva er dette*

 

21 Arthurs OJ, Bjørkum AA. Safety in pediatric imaging: an update. Acta Radiol. 2013 Nov;54(9):983-90.

 

22 Kristensen, T., Jacobsen, V. and Bjørkum A.A. Data Clustering with Visualization of Proteomics Data, 2014, Lambert Academic Publishing, ISBN 978-3-659-31829-0 (book).

 

23 Arvid Hope, Linda B. Stuhr, Tina Pavlin, Alvhild Alette Bjørkum, Marit Grønning. MRI of the central nervous system in rats following heliox saturation decompression. Undersea and Hyperbaric Medical Journal. 2015 Jan./Feb. 42(1):57-64.

 

B. Andre vitenskaplege publikasjonar med originalt innhald - manuskript (6 in preparation)

 

1. Bjorkum A.A., Rosendahl, K., Braseth, T., Nygard, I., Gurvin, I., Kristensen, T., Nybo, R., Bjørnstad, A., Kluge B. Short term sleep deprivation  reduce Heat Shock Protein 70 in human blood serum (manuscript).

 

2. Bjorkum A.A., Gurvin, I., Nygard, I., Braseth, T., Kluge, B., Rosendahl, K.. Short term sleep deprivation reduce SIgA in human saliva (manuscript).

 

3. Bjorkum A.A., Kluge, B., Nygard, I., Braseth, T., Gurvin, I., Kristensen, T., Nybo, R., Berven F., Rosendahl, K.  Specific Proteome Expression Changes in Human Blood Serum after Short Term Sleep Deprivation (manuscript).

 

4. Bjorkum AA., Kluge B., Myhre, C., Kjaerstad S, Kristensen, T., Nybo, R., Berven F., Fosse* K., Rosendahl, K.

Specific Proteome Expression Changes in Human Blood Serum after MR-procedure in children (manuscript)

 

5. Bjorkum AA., Kluge B., Myhre, C., Kjaerstad S, Kristensen, T, Holdhus R, Breilid H., Steen V.M.*, inkl. Jonassen, Stavrum og *, Fosse* K., Rosendahl, K.

Specific Genome Expression Changes in Human Blood Serum after MR-procedure in children (manuscript)

 

6. Bjorkum A.A., Nygard, I., Gurvin, I., Braseth, T., Kluge, B., Rosendahl, K.. Short term sleep deprivation  reduce alpha-amylase  in human saliva (manuscript).

 

 

C. Oversiktsartiklar, reviews, bokkapittel, synopsis m.v. med referee-tjeneste (4)

 

1Ursin, R., Bjorvatn, B., Sommerfelt, L., Neckelmann, D. and Bjørkum, A. A. Studies on sleep-waking effects of serotonin reuptake inhibitors and receptor subtype involvement. Journal of Sleep Research, 1992, 1, 157-162.

 

2McCarley RW, Strecker, RE, Porkka-Heiskanen, T, Thakkar, M, Bjørkum, AA, Portas, CM, Rainnie, DG and Green, RW. Modulation of cholinergic neurons by serotonin and adenosine in the control of REM and Non-REM sleep. In Hayaishi O and Inoué S, eds. Sleep and Sleep Disorders:From Molecule to Behavior. Tokyo: Academic Press/Harcourt Brace Japan, 1997, pp 63‑79.

 

3 Bjørkum, A.A. , Pallesen, S. Holsten, F, Bjorvatn, B. Skiftarbeid og  ulykker – relevans for offshoreindustrien, Tidsskr Nor Lægeforen, 2004; 124(21):2773-5, review.

 

4 Pallesen, S. Holsten, F,  Bjørkum,A.A. , Bjorvatn, B. Søvnvansker ved nattarbeid, et problem for offshoreindustrien? Tidsskr Nor Lægeforen , 2004; 124(21):2770-2, review.

 

 

 

E. Abstract av foredrag, seminar, m.v. som inneheld originalmateriale, og som ikkje er offentlegjort på annan måte. (27)

 

1 A.A. Bjorkum, T.T. Kanhema. CHANGE IN THE GENOME AND THE PROTEOME AFTER SLEEP DEPRIVATION. Program No. 965.7. 2003 Abstract Viewer/Itinerary Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2003. Online.

2 A.A. Bjorkum, K. Rosendahl, S.K. Alvsvaag, E. Stange, H. Åarseth, Å.M. Lien, M.A. Hashmi, T. Kanhema, A.Bjørnstad, B. Kluge, and F.L. Daae.  Proteome expression after sleep deprivation. An international meeting in honor of Michel Jouvet: “The paradox of sleep: an unfinished story”,Lyon, 2003

3 A.A. Bjorkum, K. Rosendahl , S.K. Alvsvaag, E. Stange, H. Åarseth, Å.M. Lien, M.A. Hashmi, T. Kanhema, F.L. Daae, B. Kluge, and A. Bjørnstad. Sleep deprivation - consequences for proteome expression. Accepted abstract to the 17th Congress of the European Sleep Research Society, 2004, J. Sleep. Res. 2004, 13,s1;76

4 A.A. Bjorkum, K. Rosendahl, H.B. Ingebrigtsen, H. Kolstad, I.M. Myhr, S.K. Alvsvaag, E. Stange, T. Kanhema, B. Kluge, and A. Bjørnstad. Sleep deprivation changes proteome expression. APSS 19th Annual Meeting. A joint meeting of the American Academy of Sleep Medicine and the Sleep Research Society, Accociated Professional Sleep Society (APSS) Denver, Colorado, USA, June 18-23, 2005, Sleep, 28: A153-A153, 2005

5 AA Bjørkum, C Helgesen, O Ging, P Shiel, B Kluge, C Myhre, S Kjaerstad and K Rosendahl, Cellular response to MR-procedure,  Benzonsymposium nr. 52, Cellular responses to DNA damage, Copenhagen 21-25,2005, accepted*.

6. A.A. Bjorkum, K. Rosendahl, I. Holm, M. Kirkevoll, AC Kroksveen, EK Sæterdal, T. Kristensen, R Nybø,T. Kanhema, B. Kluge, and A. Bjørnstad Proteome Expression Changes in Human Blood Serum after Sleep Deprivation by a Decision Tree Classification Method, New Delhi, India, Interim Congress of World Federation of Sleep Research and Sleep Medicine Societies (WFSRSMS), 22-26 September, 2005, accepted*.

7. Bjorkum, A.A., Rosendahl, K., Aarhus Braseth, T., Nygard,I., Gurvin, I., Kristensen, T., Nybo, R. Differential Expression Proteomics after Sleep Deprivation, European Sleep Research Society, 18th Congress of the European Sleep Research Society, September 12-16, 2006. , J. Sleep. Res. 2006, 16, s239; P501.

8. A.A. Bjorkum, I. Nygaard1, T. Aarhus Braseth1, I. Gurvin1, T. Kristensen, R Nybo, K. Kluge, B. Rosendahl. Differentially Expressed Proteins after Sleep Deprivation, accepted, Nordic Sleep Meeting, Bergen, 2007

9. A.A. Bjorkum, B. Kluge, T. Aarhus Braseth, I. Gurvin, T. Kristensen, R Nybo, K. Rosendahl, I. Nygaard. Changed Protein Profile after Sleep Restriction, World Sleep 2007, Cairns, Australia, Sleep and Biological Rhythms 2007; 5: A91, PO310

10. A.A. Bjorkum, I. B. Kluge, I Nygaard, T. Aarhus Braseth, I. Gurvin, T. Kristensen, R Nybo, K. Rosendahl. Differentially expressed proteins after sleep deprivation including serum Hsp-70 and saliva IgA. Neuroscience, San Diego, USA, 2007, 735.3.

11. S. SAHA1, V. SAGVAAG2, T. ASPEVIK2, R. R. MACLEAN3, A. A. BJØRKUM2, S. DATTA3, Homeostatic regulation of rapid eye movement (REM) sleep involves increased delta- and decreased theta-frequency wave activities in the cortical electroencephalogram, Neuroscience, San Diego, USA, 2007, 632.4.

12.  Bjørkum A, Kluge B, Kjærstad S, Rosendahl K, Genomic change after routine 3T MRI in children, A pilot study. O47, Pediatr Radiol (2008) 38 (Suppl 3):S619–S624 (Europ. Radiol møte oral pres – best score Edinburg 2008.)

13 A.A. Bjorkum*1, I. Nygaard1, T. Aarhus Braseth1, I. Gurvin1, T. Kristensen2,, R Nybo2,, K. Rosendahl 3, B. Kluge 4., Human Serum Protein Profile after Sleep Restriction., Journal of Sleep Research, Volume 17 Issue s1, S08, Pages 1 - 282 (December 2008), Special Issue: Abstracts of the 19th Congress of the European Sleep Research Society, 9-13 September 2008, Glasgow, UK

14. Bjørkum AA, Kluge B, Myhre C, Kjaerstad S, Rosendahl K. Proteomic and Genomic Changes after Routine Magnetic Resonance Imaging (MRI) in Children. A Pilot Study.  Bergen University College,  Great Ormond Street Hospital and Institute for Surgical Sciences, University of Bergen, Poster  Norwegian National Proteomic Meeting, Bergen, 26-27 October 2009.

15. A.A. Bjørkum*1, T. Aarhus Braseth1, I. Nygaard1, I. Gurvin1, T. Kristensen2, R. Nybo2, B. Kluge3, K. Rosendahl4. Human Serum Protein Profile and Protein Identification after Sleep Restriction, talk, Norwegian National Proteomic Meeting, Bergen, 26-27 October 2009.

16. Terje Kristensen, Vemund Jakobsen and Alvhild A. Bjørkum. Computational Proteomics – A Pattern Solutions Approach. Poster, Norwegian National Proteomic Meeting, Bergen, 26-27 October 2009.

17. TERJE  KRISTENSEN, VEMUND JAKOBSEN, ALVHILD ALETTE BJØRKUM, Different Visualization

Schemes of Protein Data Clustering. FOURTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE

ON COGNITIVE AND NEURAL SYSTEMS. Boston 19-22 May, 2010, submitted.

18. A.A. Bjørkum*1,T.  Gurvin1, T. Aarhus Braseth1, I. Nygaard1, I.,T. Kristensen1, R., B. Kluge2, K. Rosendahl3

Protein Identification of Changed Protein Levels by Proteomics after Sleep Restriction

20th Congress of the European Sleep Research Society, Lisboa 2010, accepted as oral presentation.

19. A.A. Bjørkum*1,T.  Gurvin1, T. Aarhus Braseth1, I. Nygaard1and K. Rosendahl2. Protein Identification and Changed Levels by Proteomics after Sleep Deprivation, , SLEEP 2010 24th Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS), June 5- 9, 2010, San Antonio, Texas, USA, submitted

20. Kristensen, T.,  Jakobsen,V.,  Monsen, R.A., Bjørkum, A.A. Kluge, B. Data Protein Clustering –some Adaptive Algorithms. Poster on RECOMB Workshop on Computational Cancer Biology 2010, June 24-25, Oslo, Norway.

21. Kristensen,T., Bjørkum, A.A. Simulation of Biological Networks - a Multiagent  (MAS) Framework. Poster on Conference for New Concept in NeuroScience. 26-28 May 2010, Bergen, Norway.    

22. A. Bjørkum*1,I. Gurvin1, T. Aarhus Braseth1, I. Nygaard 1, K. Rosendahl2. Protein-ID and Changed Protein levels by Proteomics in Human Blood Serum after Sleep deprivation. SLEEP 2011 25th Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS), June 2011, Minneapolis, USA, submitted Dec. 2010, Accepted poster presentation. VOLUME 34, 0119, p A45, 2011 Abstract Supplement

23. A.A. Bjørkum*1,I. Gurvin1, I. Nygaard1, T. Aarhus Braseth1,T. Kristensen2, R., B. Kluge3, K. Rosendahl4. Protein Identification and Changed Protein Levels after Sleep Deprivation. 20th International Symposium on Shiftwork and Working Time – Biological mechanisms, recovery and risk management in the 24h society, June 28-July 1, 2011, Stockholm, Sweden. Accepted oral presentation. Shiftwork international newsletter, SIN, p. 228, Volume 25, 2011. ISBN 0265-5357.

24. Arvid Hope, Marianne B Havnes, Alvhild Bjørkum, Linda B Stuhr, Marit Grønning. Protein Expression Profiles in Brain and Protein S100b in Serum following Heliox Saturation Decompression in Rats. The 37th Annual Scientific Meeting of the European Underwater and Baromedical Society (EUBS), 24-27 August, 2011, Gdansk, Poland.

25. A.A. Bjørkum*1,I. Nygaard1, T. Aarhus Braseth1,T. Kristensen2, R., B. Kluge3, K. Rosendahl4. Protein Identification and Changed Protein levels after Sleep deprivation. . SLEEP 2012 26th Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS), June 9-13, 2012, Boston, USA, accepted, poster presentation.

26. Alvhild A. Bjørkum, Owen Arthurs, Karen Rosendahl Pediatric MRI-safety revisited, 50th Annual Meeting and 36th post Graduate Course of the European Society of Paediatric Radiology, Budapest, Hungary, June 3-7 2013, Pediatric Radiology, Pediatr Radiol (2013) 43 (Suppl 3):S459–S656

27. Bjørkum Alvhild Alette (1), Sinha Roy Dola (1), Duran Ana Carrasco (1), Kristensen Terje (2), R. Kluge Beate (3), Rosendahl Karen (4) Proteomic Changes in Human Blood Serum after Sleep Deprivation. Gordon Research Conferences, Sleep regulation and Function, Galveston Texas, March 16-21, 2014. Invited talk and poster.

28. Carrasco Duran A., Sinha Roy D., Bjørkum A.A. Changes in Human Blood Serum Proteome after 6 Hours of Sleep Deprivation at Night. Sleep Training Workshop at UCLA Lake Arrowhead Conference Center, September 9-14, 2014

 

 

F. Abstract med innhold som ellers er offentleggjort gjennom dei vitskaplege publikasjonar. (38)

 

1 Bjørkum, A.A. and Berge, O.-G. The relative importance of ascending and descending serotonergic pathways in PCA induced analgesia. Acta Physiol. Scand. 1986, 128; 25a.

2 Bjørkum, A.A. and Ursin, R. The relative contribution of the descending serotonergic pathways in zimeldine induced sleep and wakefulness. Journal of Sleep Research. 1992, 1, 1; 25.

3 Bjørkum, A.A. and Ursin, R. Stimulation of 5-HT1A receptors and blocking of NMDA receptors in the rat spinal cord cause changes in sleep and waking. Sleep Research. 1993, 22; 489.

4 Bjørkum, A.A., B. Bjorvatn and R. Ursin. Increase of total slow wave sleep after 5-HT1A agonist and increase of REM sleep after NMDA antagonist, administered in the rat spinal cord. Acta Physiol. Scand. 1995, 153: 43A

5 Bjørkum, A.A. and Ursin, R. Sleep and waking following the 5-HT1A agonist 8-OH-DPAT and the 5-HT1A antagonist NAN-190 administered intrathecally in rats. Sleep Research. 1995, 24A; 110.

6 Bjorvatn, B., A.A. Bjørkum and R. Ursin. Methiothepin blocks waking effect of the 5-HT reuptake inhibitor zimeldine in rats. Acta Physiol. Scand. 1995, 153: 44A

7 Bjørkum, A.A., Strecker, R.E., Porkka-Heiskanen, T. and McCarley R.W. Perfusion of a 5-HT1A

antagonist in the dorsal raphe nucleus (DRN) increases serotonin (5-HT) release in DRN and decreases REM sleep. Soc. Neurosci. 1996, 22:148

8 Porkka-Heiskanen, T., Strecker, R.E., Bjørkum, A.A. and McCarley R.W. Changes in extracellular basal forbrain adenosine levels during spontaneus sleep-waking and prolonged wakefulness. Soc. Neurosci. 1996; 22:149.

9 Porkka-Heiskanen, T., Strecker, R.E., Bjørkum, A.A. Portas, C.M. and McCarley R.W. Microdialysis measurement of basal forebrain adenosine levels during sleep-waking. J. Sleep. Res. 1996, 5,1;183.

10 Strecker, R.E., Porkka-Heiskanen, T., Thakkar, M., Bjørkum, A.A. and McCarley R.W. Microdialysis perfusion of an adenosine uptake inhibitor in the basal forbrain increases sleep. Soc. Neurosci. 1996; 22:26.

11Strecker, R.E., Porkka-Heiskanen, T., Thakkar, M., Bjørkum, A.A. and McCarley R.W. 1. Changes in extracellularbasal forebrain adenosine levels during spontaneous sleep-waking and prolonged wakefulness, and 2. Microdialysis perfusion of an adenosine uptake inhibitor in the basal forebrain increases sleep. Boston Area Neuroscience Group Meeting (BANG-meeting) 1996.

12 Bjørkum, A.A., B. Bjorvatn, Neckelman, D. and R. Ursin. Modulatory role of the descending serotonergic system in sleep and waking. Nordic Sleep Congress, Scandinavian Societies for Sleep Research, Bergen, Norway, 1997.

13 Bjørkum, A.A., Porkka-Heiskanen, T., Portas, C.M., Strecker, R.E, Stenberg, D. and McCarley  R.W Serotonin and GABA inhibit dorsal raphe nucleus and increase REM sleep as revealed by microdialysis. Nordic Sleep Congress, Scandinavian Societies for Sleep Research, Bergen, Norway, 1997

14 Bjørkum, A.A., Strecker, R.E., Porkka-Heiskanen, T., Stenberg, D. and McCarley  R.W.  GABA modulates the dorsal raphe and alters the pattern of sleep-waking. Soc. Neurosci. 1997; 23:419.7

15 Bjørkum, A.A., Strecker, R.E., Porkka-Heiskanen, T., Stenberg, D. and McCarley  R.W.  Sleep-waking  pattern is altered by GABA modulation of the dorsal raphe nucleus in cats. Sleep Research Society, Summer Sleep Workshop, Abs. 1997, accepted and selected for oral presentation.

16 Porkka-Heiskanen, T., Strecker, R.E., Stenberg, D., Bjørkum, A.A. and McCarley R.W. GABA and adenosine inhibit the dorsal raphe nucleus and increase REM sleep as studied by microdialysis, Sleep Research 1997; 26: 35

17 Strecker, R.E., Porkka-Heiskanen, T., Bjørkum, A.A. and McCarley R.W. Adenosine actions on the dorsal raphe nucleus: altered sleep-waking pattern. Soc. Neurosci. 1997, 23: 419.8  

18 Strecker, R.E., Porkka-Heiskanen, T., Bjørkum, A.A.,Thakkar, M. and McCarley R.W. Is adenosine a physiological sleep factor? Evidence from microdialysis studies, Sleep Research 1997; 26: 46

19 Thakkar, M., Bjørkum, A.A., Strecker, R.E., Porkka-Heiskanen, T. and McCarley R.W. Perfusion of 5-HT1Aagonists in the laterodorsal tegmental nucleus (LDT) inhibits REM-on neurons but has no effect on waking and REM-onneurons as revealed by combined microdialysis and unit recording. BANG-meeting, 28 april, 1997.

20 Bjørkum, A.A., Portas C.M., Bjorvatn, B., Sørensen, E.,Grønli, J. and Ursin, R.,  Dialysis Perfusion of a 5-HT1A Receptor Antagonist in Dorsal Raphe Nucleus Increases 5-HT Levels in Sleep and Waking. Soc. Neurosci. 1998, 24:12.5 

21 Bjørkum, A.A., Portas C.M., Bjorvatn, B., Sørensen, E.,Grønli, J. and Ursin, R., Microdialysis Perfusion of a 5-HT1A Receptor Antagonist in Dorsal Raphe Nucleus Change 5-HT Levels in Sleep and Waking.  J. Sleep. Res. 1998, 7,2;51.

22 Bjørkum, A.A., Portas C.M., Bjorvatn, B., Sørensen, E.,Grønli, J. and Ursin, R.,  Perfusion by microdialysis of a 5-HT1A Receptor Antagonist in Dorsal Raphe Nucleus Increases 5-HT Levels in Sleep and Waking, Serotonin 50th anniversary, Princeton University 1998

23 Bjørkum, A.A., Portas C.M., Bjorvatn, B., Sørensen, E.,Grønli, J. and Ursin, R.,   A 5-HT1A Receptor Antagonist Administered by Microdialysis in Dorsal Raphe Nucleus Increases 5-HT Levels in Sleep and Waking in Rats

Sleep Research Society, Summer Sleep Workshop, 1998

24 Silveira, D.C., Bjørkum, A.A., Schomer, D.L., Schachter, S.C. Fos Expression in Raphe Nuclei Following Seizures Induced by Kainic Acid in Rats. Epilepsia, Vol. 39. Suppl. 6, 1998

25 Bjørkum, A.A. and de Lacalle, S. Long Term Sleep-Wake EEG/EMG Recordings in Rats after Unilateral Intraparenchymal Infusion of Spesific Cholinergic Toxin 192 IgG-Saporin into the Diagonal Band of Broca. Sleep, Vol. 22, Suppl. p. S232, 1999

26 Bjørkum, A.A., Ha, Q.H. and Saper C.B. Afferents to and efferents from the raphe nuclei to the ventrolateral preoptic nucleus, Soc. Neurosci. 1999, 25:250.2

27 de Lacalle S. and Bjørkum, A.A. Long term effects of cholinergic lesion of the nucleus of the Diagonal Band of Broca: Sleep-Wake EEG/EMG recordings in rats, Soc. Neurosci. 1999, 25:857.10

28 Sørensen, E., Bjorvatn, B., Bjørkum, A.A. and Ursin, R. Sleep and Waking Following Perfusion of a Selective 5-HT1A antagonist in the dorsal raphe nucleus in rats. Sleep, Vol. 22, Suppl. 1, p.31, 1999

29 Bjørkum, A.A., Ha, Q.H. and Saper, C.B. Connections between the raphe nucleus and the ventrolateral preoptic nucleus. World Federation of Sleep Research Societies, Third International Congress.Sleep Research Online, 1999, Vol.2 (Supplement 1),10

30 Bjørkum, A.A., McCarley, R.W. 5-HT Agonist and Antagonists Administered Locally in Brainstem Areas : Consensus on Localization and Effect on Sleep and Waking. World Federation of Sleep Research Societies, Third International Congress. Suggested and co-Chaired Symposium. Sleep Research Online, 1999, Vol.2 (Supplement 1),?*

31 Bjørkum, A.A., Portas C.M., Bjorvatn, B. and Ursin, R. Microdialysis perfusion of  5-HT1A receptor ago- and antagonists in dorsal raphe nucleus - changes in 5-HT levels and behavioral state. World Federation of Sleep Research Societies, Third International Congress. Suggested and co-Chaired Symposium. Sleep Research Online, 1999, Vol.2 (Supplement 1), 647.


32 Bjørkum, A.A., Saper, C.B. and McCarley, RW. What to prefere and why: Microdialysis versus microinjections in in vivo sleep-wake studies. World Federation of Sleep Research Societies, Third International Congress. Suggested and co-Chaired Workshop. Sleep Research Online, 1999, Vol.2 (Supplement 1), 743.

33 Bjørkum, A.A., Saper, C.B. What does c-fos tell us about sleep and wake active areas in the brain - supporting old and creating new hypotheses? World Federation of Sleep Research Societies, Third International Congress. Suggested Caired Focus Group. Sleep Research Online, 1999, Vol.2 (Supplement 1),11.

34 Ursin, R, Grønli , J, Sørensen, E, Bjørkum, A.A., and Bjorvatn, B. A single dose of the adenosine A1 antagonist 8-cyclopentyl-theofylline (CPT) increases hippocampal serotonin during waking in rats as measured with microdialysis. Submitted and accepted abstract to the 15th Congress of the European Sleep Research Society, September 12-16, 2000.

35 Bjorvatn, B, Grønli , J, Hamre, F, Sørensen, E, Fiske, E, Bjørkum, A.A., Portas, C.M, and Ursin, R. Effects of sleep deprivation on extracellular serotonin in hippocampus and frontal cortex of the rat. World Federation of Sleep Research Societies, 4rd International Meeting 2001, accepted.

36 Bjørkum, A.A. Role of serotonin in REM sleep mechanisms - preclinical evidence. World Federation of Sleep Research Societies, 4rd International Meeting 2001, accepted.

37 Fiske, E., Grønli , J, Hamre, F, Bjørkum, A.A., Portas, C.M, and Ursin, R. Investigation of the effect of bicuculline perfused in DRN on sleep, waking and 5-HT levels in the DRN and FC. Submitted abstract to the 16th Congress of the European Sleep Research Society, June 3-7, 2002.

38 Fiske E, Gronli J, Hamre F, Bjorkum AA, Portas CM, Ursin R Effect of bicuculline perfused in DRN on 5-HT levels in the DRN and FC. Sleep 26: A17-A17 May 15 2003.

 

G. Annan publikasjonstype

Bjørkum, A.A. Lesjon av ascenderande og descenderande serotonerge baner hjå rotte svekkjer den smertehemmande effekten av p-kloroamfetamin. Hovudfagsoppgåve, Universitetet i Bergen 1987.

 

Other publications 1

Supervised main Projects at Bergen University College (BUC/HIB), Biomedical Laboratory Sciences Program and Bjørkum’s collaborative R&D-institutions as Harvard University and other collaborative institutions.  (33, 22 abroad)

 

1. Bratland, E., Kristoffersen G., Sørhus E. Nevronal aktivitet i søvn-og våkentaktivt relaterte nevroner. Kan immunohistokjemisk merking av proteinet c-Fos gi oss informasjon om søvn og våkenaktive nerveceller i hjernen? BUC, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO, 2002.

2. Agledal, L. Determining cyclic AMP in rat cortical neuronal cultures using high performance liquid chromatography and enzyme immunoassay. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Dept. of Neurology, Harvard University and Children's Hospital, Boston, USA, 2003.

3. Alvsvåg, SK., Stange, E. Proteinekspresjon etter søvndeprivasjon. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Rogalansforskning/International Research Institute Stavanger (IRIS), Stavanger,  NO, 2003.

4. Skartland, LK, Sund, N. Immunohistochemistry as a  Method to detect Cholinergic Neurons in Basal Forebrain. The Effect of Sleep Deprivation on the Expression of Hsp72(i). BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Dept. of Psychiatry, Harvard University and VA Boston Heathcare System West Roxbury, Boston, USA, 2003.

5. Aarset, H, Lien ÅM, Hashmi AM. Genekspresjon av hydrogenperoksidase og Hsp 70 ved søvndeprivasjon. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO, 2003.

6. Ingebrigtsen,HB, Kolstad, H, Myhr, IM. Reduksjon i heat shock protein 70 i humant serum etter søvndeprivasjon målt med en ELISA metode. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO, 2004.

7. Lomheim IJ, Rasmussen, E, Myhre, C, Lied Belt, B. Preanalytiske forhold ved proteomiske analyser. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO, 2004.

8. Brattaas, M. Changes in small intracellular proteins and peptides in physiologically and neurochemically controlled epileptic cellular stress in rat cortex. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Eötvös Loránd University, Department of Physiology and Neurobiology, MTA-ELTE Research Group of Neurobiology, Hungary, 2004.

9. Holm, I, Kirkevoll, M, Kroksveen, AC, Sætersdal, EK., BUC/HIB, Proteomiske analyser ved cellulært stress. Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO, 2005.

10. Sleire, L, Karlsen I.F. The Role of GABAergic (non-cholinergic) Neurons In Basal Forebrain Involved in Activation of the Cerebral Cortex, BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Dept. of Neurology, Harvard Medical School, Harvard University, Boston, USA, 2005.

11. Fimland, A.E., Gustad, A-K., Tangenes Os, I., Olsvik, M. Proteomisk analyse etter MR-undersøking av born. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO, 2006.

12. Øines, E., Ofte ML., Sleep Deprivation-Induced Changes in the Synaptic Proteins in Rat Hippocampus. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Dept. of Psychiatry, Harvard Medical School, Harvard University and VA Boston Heathcare System West Roxbury, Boston, USA, 2006.

13. Karlsen, B., Rosvold, T.C., Induction of MMP9 in Absence Epileptic Rats. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Eötvös Loránd University, Department of Physiology and Neurobiology, MTA-ELTE Research Group of Neurobiology, Hungary, 2006.

14. Padøy, T., Haugland, G.,Magnussen, G. Endring av immunglobulin A i humant saliva ved lett søvndeprivasjon målt med ELISA metode. Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO, 2007.

15. Haukeland, M.L., Klungtveit, N, Bru, S., Jensen, H.S., Effekter av hypoksisk stress på laks. BUC/HiB, Biomedical Laboratory Sciences Program and Institute of Marine Research Bergen, NO, 2007.

16. Aspevik, T., Sagvaag, V., Electrophysiological Signs of Rapid Eye Movement Homeostasis. Sleep Research Laboratory, Dept. of Psychiatry, Boston University School of Medicine, Boston University, Boston, USA, 2007.

17. Myrlien, A., Johnsen, M., Comparative Proteomics of Sleep Deprived Anxiety Model Mice. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Eötvös Loránd University, Department of Physiology and Neurobiology, MTA-ELTE Research Group of Neurobiology, Hungary,  2007.

18. Myrmel, SL., Varnes, BK., Nilsen-Nygaard, J., Endring av alpha-amylaseaktivitet i humant saliva etter lett søvndeprivasjon.  BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO, 2008.

19. Kornberg, G., Tveiten, H., How does Sleep Deprivation and Recovery Sleep Affect Proteins that regulate Synaptic Plasticity? BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and SRI International Bioscience Division, San Francisco, USA, 2008.

20. Busk, S.A., Skogland, K., Inflammation and Sleep. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Dept. of Neurology, Harvard University and Children's Hospital, Boston, USA, 2009.

21.Grebstad Lødøen, L., Dysvik, R. ER proteins from hypothalamus undergo more oxidative damage in aged then in young mice then the proteins in general. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and University of Pennsylvania School of medicine, Center for Sleep and Respiratory Neurobiology, Pennsylvania, USA, 2009.

22.Markussen, C. Sleep deprivation and long term  molecular tuning of brain cells. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Eötvös Loránd University, Institute of Biology, Proteomics Laboratory, Budapest, Hungary, 2009.

23.Skartveit, L., Hovland, M. Homeostatic regulation of sleep: The role of VLPO. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Dept. of Neurology, Harvard University and Children's Hospital, Boston, USA, 2009.

24. Kjelstrup, S. And Davidsen Bekken S. Immunohistochemical detection of parvalbumin positive neurons in an animal model of schizophrenia. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Dept. of  Psychiatry, Harvard University and Children's Hospital, Boston, USA, 2010.

25. Sivertesen Åserud K. and Lundegaad Eidahl JM. Effect of sleep loss on endothelial growth factor. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Dept. of Neurology, Harvard University and Children's Hospital, Boston, USA, 2010.

26. Dybvik M and Rønnestad KT.  Oscillatory impairments and  structural deficits in the GABAergic-neuron network in an animal  model of schizophrenia. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Dept. of Psychiatry, Harvard University and Children's Hospital, Boston, USA, 2011.

27. Talgø NM and Tolås I. The unfolded protein response after sleep deprivation in pancreas cells change with age. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and University of Pennsylvania School of medicine, Center for Sleep and Respiratory Neurobiology, Pennsylvania, USA, 2011.

28. Sarria SVC and Gjøstein R. Immunoglobulin binding protein (BiP) across aging – a study in Drosophila melanogaster. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and University of Pennsylvania School of medicine, Center for Sleep and Respiratory Neurobiology, Pennsylvania, USA, 2012.

29. Fosen Simonsen A and Torvestad A. Optogenic targeting of midtbrain raphe neurons. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Dept. of Psychiatry, Harvard University and Children's Hospital, Boston, USA, 2012.

30. Sira C and Sæverås M. A study in immunoglobulin binding protein (BiP) across aging in Drosophila melanogaster. BUC/HIB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and University of Pennsylvania School of medicine, Center for Sleep and Respiratory Neurobiology, Pennsylvania, USA, 2013.

31. Ormberg CH and Lindborg I. Changes in the neuronal gap junction protein Connexin36 with prolonged waking. BUC/HIB/HiB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Dept. of Psychiatry, Harvard University and VA Boston Healthcare System West Roxbury, Boston, USA, 2013.

32. Bårholm HM and Kaknita Eap K. The Effect of Thapsigargin and Dantrolene on Sleep and the Unfolded Protein Response in Drosophila melanogaster. BUC/HiB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and University of Pennsylvania School of medicine, Center for Sleep and Respiratory Neurobiology, Pennsylvania, USA, 2014.

33. Midtbø. Proteomic changes in adult rat brain after Clomipramine treatment in early developmental stage. BUC/HiB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Eötvös Loránd University, Department of Physiology and Neurobiology, MTA-ELTE Research Group of Neurobiology, Hungary, 2014.

34. Brandt M og Hjørnevik S. Histological verification of virus injection in rat brains for manipulating neuronal activity related to schizophrenia. BUC/HiB, Biomedical Laboratory Sciences Program, Bergen, NO and Dept. of Psychiatry, Harvard University and Children's Hospital, Boston, USA, 2015.

 

 

 

Other publications 2 (4)

1. Daae FL, Bjørkum AA. Innføring i DNA teknologi for bioingeniører, våren 2003. Ekstraksjon av DNA, Elektroforese, PCR, Restriksjon, Sekvensering. HiB-publikasjon 2003

2. Daae FL, Bjørkum AA. Innføring i DNA teknologi for bioingeniører, Ekstraksjon av DNA, Elektroforese, PCR, Restriksjon, Sekvensering. våren 2004, ISBN 82-513-0026-6

3. Daae FL, Bjørkum AA. Innføring i DNA teknologi for bioingeniører, Ekstraksjon av DNA, Elektroforese, PCR, Restriksjon, Sekvensering. våren 2005, ISBN 82-7709-080-3

4. Salinas Remiro I. and Bjørkum AA Histology, laboratory journal, 2007


 

 

SEPARAT LISTE 15 viktigste arbeid

 

 

Vitskaplege publikasjonar i tidsskrift med referee-tjeneste (15), mest betydningsfulle arbeid.

 

 

1Bjørkum, A.A. and Berge, O.-G. The relative contribution of ascending and descending serotonergic pathways in p-chloro­amphetamine induced antinociception. Pharm. Biochem. Behavior, 1988, 31; 135-140

 

2Ursin, R., Bjorvatn, B., Sommerfelt, L., Neckelmann, D. and Bjørkum, A. A. Studies on sleep-waking effects of serotonin

reuptake inhibitors and receptor subtype involvement. Journal of Sleep Research, 1992, 1, 157-162.

 

3Bjørkum, A.A., B. Bjorvatn, D. Neckelmann and R. Ursin. Sleep effects following intrathecal administration of the 5-HT1A agonist 8-OH-DPAT and the NMDA antagonist AP-5 in rats. Brain Res. 1995, 692; 251-258.

 

4Bjørkum, A.A., Neckelmann, D., Bjorvatn, B. and Ursin R. Lesion of descending serotonergic pathways increases zimeldine-induced waking in rats. Physiology and Behav. 1995, 57; 959-966.

 

5Bjørkum, A.A. and Ursin, R. Sleep/waking effects following intrathecal administration of the 5-HT1A agonist 8-OH-DPAT alone and in combination with the 5-HT1A antagonist NAN-190. Brain Res. Bull. 1996, 39; 373-379.

 

6Porkka-Heiskanen, T., Strecker, R.E., Thakkar, M., Bjørkum, A.A., Green, R. W.  and McCarley R.W. Adenosine; A Mediator of the Sleep-Inducing Effects of Prolonged Wakefulness, Science, 1997, 276, (5316), iss. of 23 May, pp. 1265-1268.

 

7Strecker, R.E., Thakkar, M.M., Porkka-Heiskanen, T., Dauphin, L.J., Bjørkum, A.A. and McCarley R.W. Behavioral state-related changes of extracellular serotonin consentration in the pedunculopintine tegmental nucleus: A microdialysis study in freely moving animals. Sleep Research Online 2(2): 21‑27, 1999.

 

8Bjørkum, A.A., Portas C.M., Bjorvatn, B., Sørensen, E.,Grønli, J. and Ursin, R., Microdialysis perfusion of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus in rats increases 5-HT levels in sleep and waking  (manuscript)

 

9Bjørkum, A.A., Strecker, R.E., Portas C.M., Porkka-Heiskanen, T., Thakkar, M.M. and McCarley R.W. Perfusion of a 5-HT1A antagonist in the cat dorsal raphe nucleus increases extracellular serotonin and wakefulness (accepted, Sleep Research Online, 2001)

 

10Chou, T, Bjørkum, AA., Lu, J., Scammell, T. and Saper, C.B.; Afferents to the ventrolateral preoptic nucleus.

J Neurosci. 2002 Feb 1;22(3):977-990.

 

11Lu, J., Bjørkum, A.A., Xu, M., Gaus, S.E., Shiromani, P. and Saper, C.B.; Selective Activation of the Extended Ventrolateral Preoptic Nucleus during Rapid Eye Movement Sleep. , J Neurosci. 2002 Jun 1;22(11): 4568-4576.

 

12Bjorvatn, B, Grønli , J, Hamre, F, Sørensen, E, Fiske, E, Bjørkum, A.A., Portas, C.M, and Ursin, R. Effects of sleep deprivation on extracellular serotonin in hippocampus and frontal cortex of the rat. Neuroscience. 2002;113(2):323-30.

 

13. Bjorkum, A. A., Strecker, R.E., Portas C.M.,  Porkka-Heiskanen, T., Thakkar M. and McCarley R.W. Perfusion of a 5-HT1A antagonist in the cat dorsal raphe nucleus increases extracellular serotonin and wakefulness, Sleep Research Online, 2003, 5(4): 149-154

 

14 Bjørkum, A.A. , Pallesen, S. Holsten, F, Bjorvatn, B. Skiftarbeid og  ulykker – relevans for offshoreindustrien, Tidsskr Nor Lægeforen, 2004; 124(21):2773-5, review.

 

15 Pallesen, S. Holsten, F,  Bjørkum,A.A. , Bjorvatn, B. Søvnvansker ved nattarbeid, et problem for offshoreindustrien? Tidsskr Nor Lægeforen , 2004; 124(21):2770-2, review.


SEPARAT LISTE 10 viktigste arbeid

 

 

Utval av vitskaplege publikasjonar i tidsskrift med referee-tjeneste- utval  (10), mest betydningsfulle arbeid.

 

 

1Bjørkum, A.A. and Berge, O.-G. The relative contribution of ascending and descending serotonergic pathways in p-chloro­amphetamine induced antinociception. Pharm. Biochem. Behavior, 1988, 31; 135-140

 

2Bjørkum, A.A., B. Bjorvatn, D. Neckelmann and R. Ursin. Sleep effects following intrathecal administration of the 5-HT1A agonist 8-OH-DPAT and the NMDA antagonist AP-5 in rats. Brain Res. 1995, 692; 251-258.

 

3Bjørkum, A.A., Neckelmann, D., Bjorvatn, B. and Ursin R. Lesion of descending serotonergic pathways increases zimeldine-induced waking in rats. Physiology and Behav. 1995, 57; 959-966.

 

4Bjørkum, A.A. and Ursin, R. Sleep/waking effects following intrathecal administration of the 5-HT1A agonist 8-OH-DPAT alone and in combination with the 5-HT1A antagonist NAN-190. Brain Res. Bull. 1996, 39; 373-379.

 

5Porkka-Heiskanen, T., Strecker, R.E., Thakkar, M., Bjørkum, A.A., Green, R. W.  and McCarley R.W. Adenosine; A Mediator of the Sleep-Inducing Effects of Prolonged Wakefulness, Science, 1997, 276, (5316), iss. of 23 May, pp. 1265-1268.

 

6Strecker, R.E., Thakkar, M.M., Porkka-Heiskanen, T., Dauphin, L.J., Bjørkum, A.A. and McCarley R.W. Behavioral state-related changes of extracellular serotonin consentration in the pedunculopintine tegmental nucleus: A microdialysis study in freely moving animals. Sleep Research Online 2(2): 21‑27, 1999.

 

7Chou, T, Bjørkum, AA., Lu, J., Scammell, T. and Saper, C.B.; Afferents to the ventrolateral preoptic nucleus.

J Neurosci. 2002 Feb 1;22(3):977-990.

 

8Lu, J., Bjørkum, A.A., Xu, M., Gaus, S.E., Shiromani, P. and Saper, C.B.; Selective Activation of the Extended Ventrolateral Preoptic Nucleus during Rapid Eye Movement Sleep. , J Neurosci. 2002 Jun 1;22(11): 4568-4576.

 

9Bjorvatn, B, Grønli , J, Hamre, F, Sørensen, E, Fiske, E, Bjørkum, A.A., Portas, C.M, and Ursin, R. Effects of sleep deprivation on extracellular serotonin in hippocampus and frontal cortex of the rat. Neuroscience. 2002;113(2):323-30.

 

10. Bjorkum, A. A., Strecker, R.E., Portas C.M.,  Porkka-Heiskanen, T., Thakkar M. and McCarley R.W. Perfusion of a 5-HT1A antagonist in the cat dorsal raphe nucleus increases extracellular serotonin and wakefulness, Sleep Research Online, 2003, 5(4): 149-154

 


SEPARAT LISTE 5 viktigste arbeid

 

 

Originale vitskaplege publikasjonar i tidsskrift med referee-tjeneste - utval (5), mest betydningsfulle arbeid.

 

Bjørkum, A.A., B. Bjorvatn, D. Neckelmann and R. Ursin. Sleep effects following intrathecal administration of the 5-HT1A agonist 8-OH-DPAT and the NMDA antagonist AP-5 in rats. Brain Res. 1995, 692; 251-258.

 

Bjørkum, A.A., Neckelmann, D., Bjorvatn, B. and Ursin R. Lesion of descending serotonergic pathways increases zimeldine-induced waking in rats. Physiology and Behav. 1995, 57; 959-966.

 

Bjørkum, A.A. and Ursin, R. Sleep/waking effects following intrathecal administration of the 5-HT1A agonist 8-OH-DPAT alone and in combination with the 5-HT1A antagonist NAN-190. Brain Res. Bull. 1996, 39; 373-379.

 

Porkka-Heiskanen, T., Strecker, R.E., Thakkar, M., Bjørkum, A.A., Green, R. W.  and McCarley R.W. Adenosine; A Mediator of the Sleep-Inducing Effects of Prolonged Wakefulness, Science, 1997, 276, (5316), iss. of 23 May, pp. 1265-1268.

 

Bjørkum, A.A., Strecker, R.E., Portas C.M.,  Porkka-Heiskanen, T., Thakkar M. and McCarley R.W. Perfusion of a 5-HT1A antagonist in the cat dorsal raphe nucleus increases extracellular serotonin and wakefulness (accepted,  Sleep Research Online, 2001)

 

Lu, J., Bjørkum, A.A., Xu, M., Gaus, S.E., Shiromani, P. and Saper, C.B.; Selective Activation of the Extended Ventrolateral Preoptic Nucleus during Rapid Eye Movement Sleep. , J Neurosci. 2002 Jun 1;22(11): 4568-4576.