Naturfag med miljølære


Velkommen til Naturfag med miljølære !

I løpet av året skal vi gå gjennom en rekke tema innenfor biologi og fysikk. 
Mye av undervisningen foregår ute og vi vektlegger praktisk bruk av naturen.
I løpet av året skal vi dra på sopptur, vi skal på dagstur til fjæra, til skogen og vi skal på vinterkurs på Mjølfjell sammen med fysisk fostring.

Pensumlisten vil du finne under litteratur i fagplanen.

Artslisten viser hvilke arter dere skal kunne identifisere etter gjennomført kurs. Den ser kanskje litt avskrekkende ut til å begynne med, men vi jobber med den gjennom året i tilknytning til de ulike temaene, så ikke la deg skremme. Du vil også finne bilder av noen av artene.

I løpet av studieåret skal du lage en mappe som inneholder ulike typer arbeid som du skal utføre gjennom studieåret. Hvilke arbeider som skal inngå finner du mer om under mappevurdering. Der finner du også evalueringskriterier for arbeidene i mappen. Under fagstoff finner du aktuelt stoff om noen av temaene vi skal ha i løpet av året.Håper du vil trives !

horizontal rule

Sidene er redigert av Anne Hammer. Tips / kommentarer: mailto:Anne.Hammer@hib.no

 

 

 

 

 

 

 


 

CountZ.com
CountZ.com

Startside
Mappevurdering
Artsliste
Bilder av arter
Fagstoff