Helge Folkestad

hfo@hib.no

 

 

 

 

Dr. Polit.

Førsteamanuensis /

Associate Professor

 

Institutt for sosialfag og vernepleie

Avdeling for helse og sosialfag

Høgskolen i Bergen

 

Institute for Social Education and Social Work

Faculty of Health and Social Sciences

Bergen University College

Norway

 

 

 

 

 

 

Relativt nytt /  Most recent

 

Sudmann, T. & Folkestad, H. (2015) «Deltakelse som engasjement og utfordring - samfunnsarbeid med utviklingshemmede» Tidsskrift for velferdsforskning 18(1) s.7-17

 

 

«Betydningen av kropp» i Fontene 09/14(spalten Hjerneføde, s.21) https://www.buyandread.com/reader.htm?pub=fontene

 

 

Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skj�nn

Folkestad, Helge (2014)  «Mer enn bare tjenesteyting: om vernepleierfaglig skjønn og hjemlig omsorg.» i Ellingsen, Karl Elling (red.) Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget

 

 

*Forskjell på folk” i Fontene 09/13 (spalten Hjerneføde, s.21) https://www.buyandread.com/reader.htm?pub=fontene

 

*Skår, A. B. R., Folkestad, H., Smedal, T. & Grytten, N. (2013) “I refer to them as my colleagues”: the experience of mutual recognition of self, identity and empowerment in multiple sclerosis.”

i Disability and Rehabilitation [Early online: 1-6 , July 26, 2013 ] (doi:10.3109/09638288.2013.808273)

 

 

* “Fråga 4: Vad är viktigast. Det som är annorlunda eller det vi har gemensamt?” i

 

Svåra Frågor 2 (2012)

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: ESCHER-H

 

 

 

”Ever tried. Ever failed.

No matter. Try again.

Fail again. Fail better.”

– Samuel Beckett

 

 

Avhandling/ Dissertation,

Artikler articles (5)

Konferanse ”papers”/ Conference papers (7)

& Andre nedlastbare utgivelser/ Other  downloadable publ.(12)

Bok anmeldelser/Reviews (3)

 

Dr.avhandling

Folkestad, H (2004) Institusjonalisert hverdagsliv. En studie av samhandling mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med utviklingshemning. Rapport nr.1/2004 i HiBs Skriftserie 

[utsolgt kan lastes ned gratis fra BORA

 

Some articles [5]

 

* Folkestad, H. (2009) ”Vernepleiefaglig arbeid”.  i Hutchinson, Gunn Strand (red.), Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier.  Utvalgte temaer.  Oslo: Universitetsforlaget

 

*  Folkestad, H. & Folkestad, L. (2008) “The “Sociology of Acceptance” Revisited: “There must have been something since I grieve so!””

Intellectual and Developmental Disabilities  VOL. 46, No. 6: 427–435 [oversatt /gjenutgitt i SOR-Rapport Nr3/09 , s. 3-18  ]

 

*  Folkestad, H. (2008) ”Beboerne som aktører -om motmakt” (s 117-132) i Paulsen, J & Ringsby-Jansson, B (red) Boende och sociala sammanhang – för människor med funktionshinder

(i serien ”Handikapp & Samhälle. Hovudredaktörer Ove Mallander & Magnus Tideman) Lund: Studentlitteratur

 

*  Folkestad, H. (2006) “Det er ikke tilfeldig at..”  i SOR-Rapport Nr.2/2006, s 6-18 pdf

 

*  Folkestad, H. (2005)  Perception and Practice” In Gustavsson, A., Sandvin, J., Traustadóttir, R. & Tøssebro, J. (eds) Resistence, Reflection and Change. Nordic Disability Research.

(i serienSocial Research on Disability Series Editors: Ove Mallander & Magnus Tideman) Lund: Studentlitteratur

 

 

konferanse ”papers” / Conference Papers [7]

 

Visjoner og store mål - Reformen for personer med utviklingshemming. HVPU-reformen 20 år etterFagforbundet, Nasjonal Konferanse i Bergen; 2013-03-04 - 2013-03-05

 

Skår, Anne Britt; Folkestad, Helge; Smedal, Tori; Torkildsen, Nina A. Grytten,  Recognition of self and identity is important for empowerment. A focus goup - study in multiple sclerosis rehabilitation.

Poster presented at Rims - Rehabilitation in multiple sclerosis;  Hamburg; 2012-05-31 - 2012-06-02

 

Theory from practice, for practice. Paper presented at 2nd International Conference Sociology and Social Work, Oslo, HiOA 2012-05-30 - 2012-05-31

 

“Perception and Practice”  Paper presented at The US - Nordic International Conference on Intellectual Disabilities, October 2nd. – 4th. 2011. Minot State University Center of Excellence – NDCPD [also published in

Askvig, B.A. & Meyer, J. (eds) (2012) Proceedings of the US - Nordic International Conference on Intellectual Disabilities  ND Center for Persons with Disabilities, Minot Stae University. Minot, ND. Pp.193-203]

 

“Rom for tvil”. Innlegg Rett til å være eit heilt menneskeKonferanse om trus- og livssynsfridom for menneske med utviklingshemming. Torsdag 25. september 2008,

 Høgskolen i Bergen, Studiestad Nordnes. word doc

 

”Om framtidens omsorg for medborgere med utviklingshemning. Hvordan skal vi rekruttere framtidens personale? Hvilke kompetnasekrav skal vi stille?”   

(innlegg Symposiet) Fremtiden i våre hender”- Nordisk Nettverksforum for utviklingshemmede (NNF)  Reykjavik, Island 10-11 september 2004

word doc pdf

·        også utgitt I Ældrenetværket Årg.8, nr.3 Oktober 2004(Danmark)

·        kondensert/oversatt til svensk i Omslaget Årg.26, Nr.1/2005 Kårkulla Samkommun (Finland)

·        oversatt og publisert som Starfsfólk framtiðarinnar (Arna Ýr Gunnarsdóttir íslenskaði) i TímartiĐ Þroskahjálp 1.tbl 2005, s. 34-42 (Island).

 

Once They Get the Notion. Impacts on interaction of how residential support staff characterise residents.

Paper presented at The 12th World Congress of Iassid. Le Corum, Montpellier, France. June 14-19, 2004

pdf   (Published abstract in Journal of Intellectual Disability Research, Vol.48, Parts 4&5 June 2004, p.420)

 

Surrounded by Women: Men in Care.

Paper presented at The 12th World Congress of Iassid. Le Corum, Montpellier, France. June 14-19, 2004

(Published abstract in Journal of Intellectual Disability Research, Vol.48, Parts 4&5 June 2004, p.420)

 

On the interaction between residents and staff.

Paper presented at The Inauguaral Conference of IASSID Europe, University College, Dublin, Ireland. June 12-15, 2002

Word doc   htm-format

 

“We have to feel our way along, and then see..” – About the first phase of starting up a grouped homes arrangement for residents with intellectual disability.  

Paper presented at The Fifth Annual Reseach Conference of the Nordic Network on Disability Research.

The Danish University of Education, Copenhagen, Denmark. October 4-6, 2001

Word doc    html-format

 

Listening up? – What staff do to understand and to participate in communication sparked by intellectually disabled residents’ initiatives.

Paper presented at The Fourth Annual Reseach Conference of the Nordic Network on Disability Research.

Disability and Rehabilitation Research Centre, Malmø University Hospital, Sweden. October 5-7,  2000

Word doc  html-format

 

 

Andre nedlastbare ugivelser / Other down-loadable publications  1992-2004 [12]

 

 

(2004) “Det som är annorlunda – eller det vi har gemensamt?” i Intra Nr.4/2004, s 8-10 særtrykk

 

(2004) ”Den lokale praksis i bofellesskap for utviklingshemmede”   i SOR-Rapport Nr.6/2004, s22-27 – obs det er feil med strekene i tabellen

 

(2004) Kunnskap og engasjement: Teoretiske og normativebetraktninger omkring omsorg og tjenesteyting i bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemning.  

Prøveforelesning over oppgitt emne for Dr.Polit.-graden 12.febr.2004 .doc

 

(2003) Institusjonalisert hverdagsliv. En studie av samhandling mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med utviklingshemning. Avhandling for Dr.Polit.-graden Innlevert juni/2003 til Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

kort omtale

 

(2003) Surrounded by Women: Men in Care.  Presentation at NNDR’s 7th Annual Research Conference, University of Jyväskilä, Finland, Sept 18.-20.

 

(2000)Ambisjonen er å yte tilpasset hjelp.” i Froestad, J., Solvang, P. & Söder, M. (red) Funksjonhemming, politikk og samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk

Forlagets omtale av boken

 

(2000) ”Getting the Picture: Photo-assisted Conversations as Interviews” in Scandinavian Journal of Disability Research Vol.2, No.2, pp. 3-21 pdf

 

(2000) ”Om å gjøre Grounded Theory” i Nyhedsbrev for Center for kvalitativ metodeudvikling Nr.28, Aarhus Universitet, Danmark

artikkelen nettet

 

(2000)Frå oppleving til røynsle – om kontaktlærartimeni Lindén, n. & Wilhelmsen, B.U. (red) Praktisk Pedagogikk: Bindeleddet mellom teori og empiri. Skriftserien, HiB, s.71-80

.pdf

 

(1999) ”Fra normalisering til selvbestemmelse” i SOR-Rapport Nr.6, s 4-7

 

(1997) Ramme inn og gi handlingsrom: En studie av vernepleiere som arbeider i bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming – Om deres arbeidsmåter for å yte tilpasset hjelp til beboerne. Hovedfagsoppgave, Helsefag hovedfag, SEVU/Med.fak./Psyk.fak., UiB

PDF (stort doc!)

 

(1992) ”Om levekårene skal bli bedre” i Visnes, t. (red) Fra særomsorg til særlig omsorg. Oslo: Universitetsforlaget, s128-142

.pdf

 

Bokanmeldelser/Reviews (3)

 

(2011) «... at noe forskning er annerledes enn annen forskning» bokanmeldelse: Rikke Gürgens Gjærum (red.) (2010) Usedvanlig kvalitativ forskning. Metodologiske utfordringer når informanter

har utviklingshemming.  Tidskrift for Samfunnsforskning 02/2011 s.286-288 

 

(2003) ”Bokomtale: Normaliseringsprincipen. Bengt Nirje (2003)” i SOR-Rapport Nr.4/5

 

(2000) ” ” –en studie av den fylkeskommunale habiliteringstjenesten for voksne” Willy Lichtwarcks Dr.Politavhandling: Spesialistkrav og politisk reformbehov.” i SOR-Rapport Nr.2, s16-17.

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: eye