Håvard Helstrup

Stilling:
Institutt:
Kontor:
E-post:

Tlf:
Professor
Data- og realfag
A722
Haavard.Helstrup@ift.uib.no
Havard.Helstrup@hib.no
55 58 75 61

Faglige aktiviteter:

Undervisning:

Oppdatert informasjon om enkeltfag er nå tilgjengelig via It's:learning

Her finner du informasjon om dataingeniør-studiet.

Andre aktiviteter: