INFO OM FUGLEKASSER

Her skal vi se på følgende tema:

Hvorfor lage fuglekasser?

Hvordan lage en fuglekasse?

Hvor mange kasser skal vi lage?

Mål for ulike typer fuglekasser.

Andre kassetyper.

Henge opp kassene.

Behandling og kontroll av kassene.

Flere tips om fuglekasser.

 

Hvorfor lage fuglekasser?

-         Da blir det lettere for oss å studere fugler som hekker.

-         Mange steder kan det være mangel på gode reirplasser blant annet fordi det kan være få gamle trær igjen i skogen. 

-         Mange fugler i nærområdet kan redusere mengden av plagsomme insekter.

 

HVORDAN LAGE EN FUGLEKASSE?

Det er mange måter å lage fuglekasser på.  Formen og størrelse er med å bestemme hvilken type fugl som kommer i kassen.  Nedenfor finner du en enkel måte å lage fuglekasse på. (Nøyaktige mål for ulike kassetyper: Se tabellen ”Mål for ulike typer fuglekasser” nedenfor).

 

Finn en passe bred og lang material og sag den opp i 6 stykker. Frontveggen og de 2 sideveggene kan være identiske. Bakveggen lager du ca. 3 cm lengre enn de andre veggene. Taket bør stikke et godt stykke utenfor frontveggen og lengden på det kan derfor være ca. 10 lengre enn dets bredde, på store kasser gjerne enda mer. Se tegning nedenfor. Bunnlengden kan du vente litt med å sage nøyaktig til, den avhenger litt av materialens  tykkelse.

 

 

Så spikrer du sammen veggene med galvanisert spiker som ikke ruster. Se tegning nedenfor. Deretter borer du et hull høyt oppe på frontveggen. Dette kaller vi flygehull. Her skal fuglene fly inn og ut. Så slår du halvveis inn en spiker på hver side av bakveggen (høyt oppe, se tegning på nedenfor) som senere skal brukes til å feste kassen med. Til slutt måler du hvor lang bunnen skal være og spikrer den på. Lokket kan legges løst oppå og holdes på plass ved tau eller streng rundt kassen eller ved en passe tung stein oppå lokket. Enda bedre blir det hvis du i tillegg spanderer en hengsel på lokket.  Du kan bruke en skinnbit som hengsel.

 

Hvor mange kasser skal vi lage?

Det er en fordel å lage en del kasser slik at flest mulig får ta del i det praktiske arbeidet med å lage kassene. Det bør ikke være mer enn 5 elever pr. kasse.  Det er også viktig når dere skal se på eller i kassene at ikke for mange skal se i samme kassen. Da kan fuglene bli unødig mye forstyrret. Husk å gi kassene nummer fra 1 og oppover.

 

 

 

Mål for ulike typer fuglekasser

Kassetype

Passer også for

Høyde  i cm           (se tegning)

Bredde  i cm         (se tegning)          

Hullbredde i cm       (se tegning)

Settes opp i meter over bakken

”Blåmeis”

Svartmeis, løvmeis, granmeis

    22

     12

     2,8

1,5 - 2

”Kjøttmeis”

Svarthvit fluesnapper, spettmeis

    26

     14

     3,2

1,5 - 2

”Stær”

Vendehals, pilfink, gråspurv, rødstjert

    37

     15

      5

2 - 5

”Hakkespett”

Hakkespetter

    50

     22

      6

3 - 5

”Perleugle”

skogdue

    45

     22

     10

2 - 5

”Kvinand”

Laksand, kattugle

    67

     30

     12

2 - 5

”Grå fluesnapper”

Rødstrupe, linerle, (gjerdesmett)

   12

     15

  4 * 10

1,5 - 5

 

Andre kassetyper:

De tradisjonelle fuglekassene har et rundt flygehull.  Men har du ikke en passende bor, kan du sage ut et firkantet hull ved hjelp av for eksempel en stikksag. Noen fugler foretrekker større firkantete hull fremfor de små runde hullene. Skal du f. eks. lage kasse til grå fluesnapper, rødstrupe, linerle eller gjerdesmett bør du prøve med en slik annerledes kasse, se tegning nedenfor.

 

 

 

 

HENGE OPP KASSENE

Kassene kan henges opp i et tre eller på en husvegg.  Hvor høyt de skal henge kan du se av tabellen på foregående side. Ikke bruk spiker eller skruer hvis de skal henges opp i et tre.  Det kan skade sagen hvis treet senere skal sages ned. I stedet kan du bruke tau, ståltråd eller et sterkt elastisk tau (strikk). Jeg foretrekker det sistnevnte fordi det da er lett å få løs kassen til rengjøring og strikken utvider seg etter hvert som treet vokser i tykkelse. Se tegning nedenfor.  Bruker du ståltråd bør du ha noen pinner mellom ståltråden og barken for å hindre at ståltråden borer seg inn i barken.

 

 

Kassene bør henge på et skyggefullt sted, gjerne med en gren ikke så langt fra flygehullet slik at fuglen kan mellomlande der før den flyger inn. Men grenen må ikke være slik at andre dyr f. eks. en katt, kan sitte på den og via den ta seg inn i kassen. Ikke sett den opp i nærheten av der hvor folk vanligvis leker.

Normalt bør det være en viss avstand mellom kassene, gjerne minst 10 meter, men noen kasser kan settes tett f. eks. de som er tenkt til gråspurv.

Kassene bør henges opp i god tid før hekkingen starter.  Heng dem gjerne opp om høsten eller vinteren.  Tidlig vår er også brukbart. Men du kan også få fugler i kasser som først henges opp i mai, men sjansene for det er mindre. Noen kasser kan med fordel henges opp i slutten av april eller begynnelsen av mai eller du kan ha en propp i flygehullet til denne tid. På denne måten unngår du at alle kassene er bebodd før trekkfuglene kommer.

 

BEHANDLING OG KONTROLL AV KASSENE

Hvis du maler eller beiser kassene utvendig, varer de i flere år. Hvis sollys når kassene, bør de ikke males i mørke farger fordi da kan det bli for varmt i kassene.

Kassene bør tømmes for gammelt reirmateriale en gang i året. Det gjøres om høsten eller på senvinter/tidlig vår. Det er større sjanser for at det kommer nye fugler i kassen hvis den er rengjort. Det kan være fuglelopper i gammelt reirmateriale. Tømmer du kassen om senvinteren, er det små sjanser for å bli plaget av fuglelopper.

Se etter at kassen er hel og at den henger godt.

Hvis du har et lite hull i bunnen, kan du på våren se om fugler har brakt nytt redemateriale inn i kassen.   Særlig på denne tiden og under rugingsperioden er det viktig å forstyrre fuglene så lite som mulig slik at de ikke blir skremt bort. Vent til de voksne fuglene er ute av kassen, f. eks. på matjakt, til du ser nedi om der er egg i kassen. Her må dere være litt tålmodig og være rask når dere ser nedi kassene slik at fuglene hurtig kan gjenoppta rugingen av eggene.

Senere når ungene er klekket, er de voksne stadig på farten med å finne mat, og da kan dere lette på lokket og se på og telle ungene.  Men også her gjelder det og være forsiktig og forstyrre minst mulig.

Er dere en skoleklasse på for eksempel 20 elever, bør dere lage minst 5 fuglekasser slik at ikke for mange elever skal se ned i samme kassen.  Da kan det ta lang tid og fuglene blir mye forstyrret.  Husk også at ofte er det kasser som ikke blir bebodd av fugler.

 

FLERE TIPS OM FUGLEKASSER

Ikke bruk trykkimpregnerte materialer.  Noen av de kan være såpass giftige at de kan skade fuglene.

Hvis kassen henger så høyt at du ikke kan se nedi, kan du holde et speil over kassen og på den måten se ned i kassen.

Uglene, endene og vendehalsen bygger ikke reir. Setter du opp kasse til disse artene, må du fylle flis i bunnen.

Husk å ha et lite hull i bunnen av kassen. Da vil vann renne ut av kassen hvis den ikke er helt tett. Du kan også bruke hullet til å se om fugler har bygget reir i kassen.