Startside simuleringer

Simuleringer i fysikk

[ Start simuleringer  ] Nyttige linker ] Favoritter ] Java simuleringer ] Shockwave/Flash simuleringer ] Simuleringer via Mathcad ]


Dette et et nettsted der jeg har samlet en del simuleringer som i hovedsak er laget i Java. Noen av simuleringene er laget av studenter ved høgskolen i Bergen. Jeg har funnet en del simuleringer Shockwave/Flash. Selv har jeg laget noen simuleringer i Mathcad. I tillegg har jeg samlet en del linker som kan være nyttige i naturfagundervisningen.

Svein Hoff

Kommentarer til nettstedet kan gis til shof@hib.no