Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Logo Parat.com 

En arbeidstakerorganisasjon i YS  

Lån i Statens Pensjonskasse?

Boliglån i Statens Pensjonskasse

Tilsatte i staten har nå muligheter til å låne inntil 1 700 000 kroner til boligformål gjennom Statens Pensjonskasse. 
For tiden er renten ca 2,7%.  
Les her.


Deler du bolig med samboer/ektefelle, som også er medlem i Statens Pensjonskasse, kan dere samlet søke om å låne inntil 3 400 000 kroner.
Les mer om dette her.
Lånet kan gis til kjøp av bolig, refinansiering av boliglån, utvidelse og ombygging av bolig og skifteoppgjør i forbindelse med skilsmisse. Både yrkesaktive medlemmer, alders- og uførepensjonister og etterlattepensjonister kan søke om lån. Det forutsettes at låntaker bor i og er eier av boligen. Slå deg også inn på "Statens Pensjonskasse", eller finn mer om boliger på den andre koblingen under.
Statens Pensjonskasse  

 

Husbanken