Flippbok/film

Cut-out

Leire og sand

Maling

Tegnefilm

Dukkefilm

Tavle/
whiteboard

Data-animasjon
Hva er animasjonsfilm?
Egentlig kan vi kalle all slags film som ikke er "filmet" på vanlig måte, for animasjonsfilm.
Film som blir laget bilde for bilde, med tegninger, dukker eller andre objekter, blir en animasjon. Ordet animere betyr "å gi liv", og det er nettopp det man gjør med bildene....gir liv til dem.

Hvordan lager man animasjonsfilm?
Det er mange måter å lage animasjonsfilm på, og animatører bruker ofte flere forskjellige teknikker. Vanligvis blir det et spørsmål om hvilket utstyr man har til rådighet, hvor mye tid man kan bruke, hva man har lyst å fortelle og så videre.

Bilder pr. sekund
Alle former for levende film er egentlig enkeltbilder som presenteres i en slik hastighet at vår lettlurte hjerne ikke ser enkeltbilder, men sammenhengende bevegelser.

I "filmen" over ser vi ganske tydelig at den er satt sammen av enkeltbilder. Den hakker seg avgårde i en naiv og sjarmerende form. Dersom vi ser nærmere på hvordan animasjonen er bygget opp, ser vi at den består av relativt få bilder.


Hele animasjonen varer i 2 sekunder og består av 6 bilder. Tilsvarende vil en vanlig kinofilm benytte seg av 48 bilder for å vise en to sekunders filmsnutt. Vanlig hastighet for en filmfremviser er altså 24 bilder i sekundet.

I animasjonsfilmer kan dette variere. Her vil f.eks. 15 eller 12 bilder i sekundet være nokså vanlig.

En annen ting vi ser i animasjonen over, er at rytmen varierer. De ulike tallene på "filmstripen" viser hvor lenge hvert bilde skal stå fremme på skjermen før det neste vises. Tallene gjengir deler av et sekund.

Når vi vil at noe skal ligge stille eller bevege seg veldig langsomt, benytter vi få bildeskift over en viss tid. Nedenfor kan du se hva som skjer når hvert bilde får like lang tid. I dette tilfelle 1 sekund pr. bilde.

Stort sett går animasjonsarbeidet ut på å lage forandringer i bilder som kommer etter hverandre og variere rytmen ved å endre bildenes varighet.