En fortelling om hvordan litt av det gode her i verden forsvinner.