(English version)

Gudinner mot guder
Gudedyrkelsen i det gamle Europa

Bare dikt og underholdning?
Hva er myter?

Tor mot Kvitekrist
Møtet mellom hedendom og kristendom

Solguder og verdensegg
Skapelsesmyter fra hele verden

Samfunn og ideal i nord
Det gammelnordiske samfunnet

Hverdagens hjelpere
Gudene i hverdagslivet

Myter i stein og tre
Mytene i kunsten

Skalder og sagaskrivere
Diktning fra norrøn tid

Volvas spådom
Voluspå og Håvamål

Europeisk mytologi

Finsk og samisk mytologi

Generelt om mytologi

Den enøyde

Tilbake til Åsgard

 

Moderne åsatro

Hvorfor har mennesker i dag gått tilbake til den gamle nordiske gudetroen? Er de ville menn og kvinner som løper rudt i skogen og tilber statuer av Tor og Odin? Driver de med bloting og spiser hestekjøtt?
Er det en gjeng med nynazister?
Sett deg inn i dette spennende emnet ved å oppsøke en eller flere av de nordiske webstedene for åsatru!
 
Bifrost norsk åsatrosamfunn
" Bifrost har tatt mål av seg til å samle alle som ønsker å dyrke de gamle norrøne guder og holde den hedenske sed i hevd. Vi ønsker å skape et levedyktig forum for de som er interessert den norrøn religionen og etikken, samt å fremme forståelsen for kultur, kunst og tradisjoner med røtter i før-kristen tid. Vi vil ta vare på den hedenske kulturarven og holde den levende og oppdatert gjennom praksis basert på forskning og nyskapning i en hedensk forståelse av historien, etikken, mytene og maktene."

Engelsk åsatruarkiv

Irminsul

Raven online
Home Page for traditional asatru

Åsatroen vekkes til live
"Vi opplever en vekkelsestid for de gamle norrøne guder. Tor og Odin dyrkes ikke bare av brunfargede nasjonalister og nazister. De nye åsatrossamfunn er ofte utslag av "nyreligiøsitet".
Framveksten av moderne åsatro er satt i sammenheng med den økende interessen for paganisme som vi i dag opplever verden over. Paganismen står for en naturreligion, en kultus med naturen i sentrum. Her kan du sette deg mer inn i emnet:"

Nordisk Paganistforbund
Paganistene selv forklarer seg.

The Neopagan Archive
"The Neopagan Archive is one of the largest and most accessed parts of the Religious Archive at the Lysator site. It is one of the first sites to be listed under Pagan Best of the Web! "

De nye høytidene
"I dag feirer anslagsvis et par hundre nordmenn Imbolg, en før-kristen keltisk høytid som de senere tiårene er eksportert fra England til stadig flere europeere og amerikanere."
 


 
 
Åsgardweb er stedet for deg som vil søke ut i verdensveven for å finne mer stoff om nordisk og annen mytologi.
Til Åsgardweb hovedside