Ildhuset

Ildhuset fungerete som et slags grovkjøkken. Dette var en svært viktig bygning fordi neste all maten ble laget og konservert på gården.

I ildhuset ble det bakt, slaktet og brygget øl. Alt fra røyking av kjøtt til vasking av klær forgikk i ildhuset. Ildhuset ble gjerne bygd av laftet tømmer eller stein. Ofte var det halvveis gravd inn i en skråning.

Ildhusenes form varierte, men de bar ofte preg av at en tidligere stue hadde blitt gjort om til ildhus.
Det hendte også at fjøset ble utstyrt med eget ildsted og brukt som ildhus. De gamle stuene som ble brukt som ildhus hadde åre og de fikk beholde denne selv etter at folk hadde gått over til mer moderne ildsteder i nystua. Når man skulle tørke og røyke kjøtt var nemlig åren det best egnede ildstedet.

Fra gammelt av var det valig å flytte ut i ildhuset i sommerhalvåret. Denne flytteskikken er svært gammel og var utbredt helt opp til begynnelsen av 1900-tallet.