Trebåtbyggerfaget

Trebåtbygging er en svært gammel tradisjon i Norge med stor betydning for samfunnsutviklingen. I dag er det meste av båtproduksjonen industrialisert, men det finnes fremdeles noen trebåtbyggerier som bruker tradisjonelle arbeidsmetoder. Håndverkerne som jobber her tar vare på en viktig del av kystkulturen.

Utgravingen av Gokstadskipet.

Gokstadskipet ble bygd omkring år 900 og lå bevart i bakken i nesten 1000 år. Skipet er godt bevart og forteller svært mye om hvordan vikingene bygde sine skip.

Les mer om Gokstadskipet.

Til toppenLang historie

Båtgravene fra vikingtiden gir eksempler fra en flere tusen år gammel nordisk båtbyggertradisjon. Disse gamle båtene ble laget med enkle verktøy som øks og bile, og bordene ble festet med trenagler. Etter hvert som smikunsten utviklet seg ble trenaglene erstattet av spiker og klinknagler.
På 1400-tallet kom sagbrukene som ga mulighet for langt mer rasjonell båtbygging, men selv med mer moderne produksjonsmetoder beholdt mange båter sin tradisjonelle form.

Norsk båtbygging har tradisjonelt vært basert på klinkbygging, hvor bordene overlapper hverandre og bindes sammen med nagler. Fra 1900-tallet ble kravellbygging også utbredt blant norske båtbyggere. På kravellbygde båter overlapper ikke bordene hverandre, men de legges inntil hverandre. Sprekken mellom bordene limes eller tettes på annen måte. Særlig på fiskeskøyter er denne byggeformen mye brukt. En tredje metode for bygging av båtskrog er kaldbaking. Her lamineres skroget ved at tynne sjikt av tre limes sammen og skroget kan så kles med duk eller plaststoff. Bygging av båter med kryssfiner har også hatt en viss utbredelse.

Innsiden av et vikingeskip.

Vikingeskipene ble bygd opp ved hjelp av de samme teknikkene som en trebåtbygger bruker i dag.

Til toppenTradisjonsrikt yrke

Trebåtbyggere må omfattende kunnskaper og ferdigheter for å kunne bygge, reparere og restaurere større og mindre trefartøy. I tillegg må de kunne arbeide med trekonstruksjoner som dekkshus, dekk, innredninger, overbygg, installasjoner, rigg og rundholt. Slike arbeidsoppgaver er også ofte aktuelt på båter som ikke er bygget med skrog av tre.

Den norske trebåtbyggerbransjen består av noen få større verksteder. Det finnes i tillegg mange små bedrifter som bygger småbåter som heltids- eller deltidsbeskjeftigelse.

Interessen for trebåter har ligget nede i flere tiår, men nå er det i ferd med å vokse fram en ny produksjon av trebåter basert på tradisjonelle og nye byggemetoder og materialer. Likevel er det et faktum at mange trebåtbyggere får en stor del av inntekten fra reparasjoner, restaurering og vedlikehold av båter, mens mindre kommer fra nybygg.

ISognejekte med robåt i forgrunnen.

Jektene var arbeidshesten framfor noen langs norskekysten, helt fram til 1900-tallet. Bildet viser en jekt fra Sogn, men nordlands-, nordfjord-, sogne- og hardingjektene var temmelig like. Båttypen er en direkte etterkommer av vikingeskipene.

Til toppenFartøyvernsentrene

For noen år siden ble det opprettet tre nasjonale fartøyvernsentre. Disse sentrene skal samle informasjon og kompetanse knyttet til båtbygging og tradisjonell kystkultur.
Fartøyvernsentrene for trefartøy er; Hardanger fartøyvernsenter, Nordnorsk fartøyvernsenter og båtsamling i Gratangen. I tillegg ivartetar Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter ved Kristiansand arbeidet med stålskip