Bokbinding

Til tross for digitale medier bruker vi mer papir enn noensinne. Kunsten å omskape bunker av papir til bøker vil derfor bli etterspurt også i fremtiden.

Bokbinderverksted.

Mange av arbeidsprosessene er blitt automatisert, men håndverket lever fremdeles.

Til toppenHistorikk

Kunsten å «binde» bøker har vært et eget yrke helt siden oldtiden. Men faget fikk først stor utbredelse etter at tyskeren Johan Gutenberg innførte trykkpressen og løse typer i 1420. Etter dette utviklet boktrykker-kunsten en stor «industri» i Europa og skapte samtidig et stort behov for bokbindere.
Aldus Manutius er den første virkelig kjente bokbinder. Hans bokfirma ble grunnlagt i 1489 i Venezia og fikk stor betydning for bokbinderfagets utvikling. Den første norske bokbinder som vi vet navnet på var Caspar bokbinder. Han startet sin virksomhet i Trondheim i 1520-årene.

Bokbinderverksted.

Rikt dekorert skinnbind, utgitt av Aldus Manutius i 1522.

Bokbindene ble lenge laget av skinn, gjerne med innpreget ornamentikk, men i takt med stadig større krav til rasjonell drift utviklet bokbindet seg mot enklere og billigere løsninger. Dagens bokbind er derfor ofte industrielt utførte bind i enkle materialer. Dette har imidlertid skapt et eget marked for såkalte «kunstbind», bøker med godt papir og innbinding utført for hånd. Bokbinderfaget har med andre ord utviklet seg i to hovedretninger: hånd-innbinding og industri-innbinding.

Til toppenHåndinnbinding og industriinnbinding

Bokbinderverksted i middelalderen.

Bokbinderverksted i middelalderen. Bokhøvelen som sees til venstre er fremdeles et verktøy som bokbinderen må kunne bruke ved håndinnbinding, men pressen til høyre har nok gått ut på dato.

Håndinnbinding omfatter protokoll- og litteraturinnbinding.
Protokollinnbinding er innbinding av bøker det skal skrives i, mens litteraturinnbinding er innbinding av enkle bøker og av løsbind i papir og skinn hvor det legges vekt på ulike typer dekor. Restuareing av eldre bøker er selvsagt også arbeidsoppgaver som må utføres for hånd.

Bokbinderverksted i middelalderen.

Bokbinderverksted i middelalderen. Bokhøvlen som sees i forgrunnen er

Industriinnbinding omfatter maskininnbinding og ferdiggjøring. Industri-innbinding er vanligvis ren samlebåndsprodulsjon av bøker i større opplag og har ikke så mye med det opprinnelige håndverket å gjøre.

En komplett utdannelse som bokbinder gir kunnskaper i både industri-bokbinding og håndinnbinding. Bokbinderen må kjenne til en lang rekke ulike produkter og produksjonsmåter og alt som faget krever av maskiner, verktøy og materialkunnskap.