Håndinnbinding av bøker

En kvalitetsbok består av mange deler. Arkene som kommer fra boktrykkeren kan gå gjennom en omfattende prosess før de ender opp som en ferdig innbundet bok.

Heftelade

«Hefteladenen» har vært i bruk i mange hundre år.

Bokbinderpresse

Ulike former for presser et uunnværlige verktøy for bokbinderen.

Boksidene trykkes på store ark. Som oftetst brettes arkene hos trykeriet, men dette kan i noen tilfeller også gjøres av bokbinderen. I gamle dager brukte bokbinderen et såkalt «falsebein» for å brette arkene. Etter at arket er falset kalles det for «legg.

Dersom bokbinderen skal gjøre heftingen manuelt setter han leggene i en presse og sager spor i bokryggen. Deretter blir arkene plassert i en «heftelade» hvor leggene sys sammen til en «bokblokk». heftehyssingen plasseres i sporene som er saget i ryggen og sys deretter fast til arkene.

Bokbinderverksted i middelalderen.

Bokbinderverksted i middelalderen. Bokhøvelen som sees i forgrunnen er fremdeles et verktøy som bokbinderen må kunne bruke.

I dag beskjæres bøker ved hjelp av kraftige hydrauliske skjæremaskiner, men dersom bokbineren vil ha et perfekt snitt må han benytte en «bokbinderhøvel».

Etter at boka er beskjært kan ryggen rundes slik at boha blir god å bla i. Til dette arbeidet kan en bruke en egen «bokbinderhammer», men i dag blir dette som oftest gjort maskinelt. Dersom boka skal ha en «fals» kan bokbinderen sette den i en presse om bruke den samme hammeren.

Løsrygg og permer blir skåret til av ulike typer kartong og trukket med for eksempel skinn. ved skinnbind må bokbinderen «skjerfe» (skjere ned) kantene på skinnet slik at det ikke blir synlige overganger.

Til slutt ble de heftete arkene og permen limt til hverandre ved hjelp av en «forsats». Forsatsen ble ofte laget av litt tykkere papir, gjerne farget eller dekorert med marmorering. Etter at alle delene er limt sammen må boka settes i press slik at ingen av delene forskyver seg for limet er tørt.

Snitt av bok

Et bokbind består av mange detaljer. Langt fra alle er synlige for den som til slutt skal lese boken.

navn på delene av boken.