Bunadstilvirker

Bunadstilvirking har lange tradisjoner og etterspørselen etter produktene er stor. Kravene til de som utøver et håndverk endrer seg stadig og unadtilvirkerfaget er et tilbud til de som ønsker en utdannig som gir innsikt både i håndverk og forretningsdrift.

Jakke til Vossebunad.

Jakke til Vossebunad for menn, klar til endelig tilpasning.

Bruken av bunad er en videreføring av folkedrakter fra forskjellige områder i hele Norge. Bunaden forteller om lokale tradisjoner og signaliserer tilhørighet. I dag er det mange som flytter til ulike deler av landet, noe som er med på å skape et behov for å vise hvor man kommer fra, eller for den saks skyld; hvor en ønsker å høre til.

Til toppenBunadtilvirkerfaget

Bunadstilvirker er et nytt fag i videregående skole og det er ikke mange som har fullført utdannelsen ennå. Tradisjonen med å bruke og lage bunad har imidlertid røtter svært langt tilbake i tid, noe det er viktig å ta med seg når dette blir formalisert i form av et fag

Utdannelsen er fireårig med to år i videregående skole og to år med praktisk opplæring i en bedrift.

  1. året
    • Grunnkurs i formgivingsfag
  2. året
    • Søm. Fagplanene for dette året er under omarbeiding, men vil trolig omfatte design, tekstil og klær.
  3. og 4. året
    • Opplæring i bedrift som avsluttes med en svenneprøve.

Jakke til Vossebunad for kvinner. Her er bunadstilvirkeren i fred med å sy i sølvknapper.

Utdanningstilbudet er i utgangspunktet tilpasset et ordinært utdanningsløp, men det finnes en rekke eksempler på erfarne yrkesutøvere som har benyttet sjansen til å bygge videre på sin realkompetanse.

Til toppenRealkompetanse

Mange har jobbet med håndverk på høyt faglig nivå i en årrekke, men uten at kompetansen er formalisert i form av et fagbrev. Såkalt realkompetanse er kunnskap du har samlet deg gjennom opplæring, arbeid og fritidsaktiviteter. Du kan søke om å få godkjent din realkompetanse og slippe og gå gjennom deler av fagutdanningen.

Til toppenEgen bransjeorganisasjon

I forbindelse med opprettelse av fagutdanningen ble det etablert en egnen bransjeorganisasjon med ansvar for videreutvikling av faget. Norges Bunadhåndverkere jobber aktivt med rekruttering til faget arbeider for næringsutvikling og lønnsomhet i næringen. De kan gi opplysninger til alle som ønsker å begynne på en slik fagutdanning. Norges Husflidslag kan også være et aktuelt sted for mer informasjon.