Byggtapetsering

Byggtapetserfaget omfatter både tapetsering av vegger med ulike typer materialer og gulvarbeid med tepper av forskjellige stoffer, vinyl- og linoleumsbelegg. Faget krever grundig materialkunnskap, estetisk sans, nøyaktighet og ordenssans.

Fagutdanningen omfatter også malerfag.

Moderne dekorasjonsmaling.

Spesiallaget tapet trykkes på samme måte som for flere hundre år siden. Dette blir unike produkter og monteringen krever fagkunnskap.

De eldste tapetene som kjennes er håndlagde tapeter samt jutestrie og papir brukt til trekking av tak og veggflater. Dagens byggtapetserfag består fortsatt av tapetsering med tapeter av ulike materialer. I tillegg har faget fått nye arbeidsområder i form av gulvarbeid som legging av tepper av forskjellige stoffer og vinyl- og linoleumsbelegg. En viktig del av faget er arbeid med gulv- og veggmaterialer i våtrom.

Maler- og byggtapetsereren arbeider i nær tilknytning til yrkesutøvere i andre fagområder innenfor byggsektoren. Det er derfor viktig at malere og byggtapetserere har kunnskaper om andre faggrupper og kan samarbeide med utøvere i tilgrensede fagområder.

Maler- og byggtapetserfaget garanterer lærlingeplass, du får lønn under utdanning og kan ende opp med null studielån. Det vil alltid være behov for malere og etter endt utdannelse er du garantert å få jobb.