Gjørtleren i arbeid - Del 1 : Lage former

Gjørtlerens arbeid begynner med mange timers forberedelse før noen hektiske minutter når selve støpingen finner sted.

Bilder og opptak er gjort i verkstedet til James Eves, i Bergen. Se metallstoperi.com

1. Prosessen begynner med å lage former av sand. Gjørtleren får mange ulike oppdrag og han må derfor beherske modellsnekring slik at han kan lage egne modeller som utgangspunkt for formene.
2. Modellen må kunne tas ut av formen før selve støpingen begynner. Formen må derfor lages i av deler som kan tas fra hverandre. etter at modellen er lagt på plass drysses den med talkum før formen fylles med en spesiell type sand.
3. Sanden må stampes på plass slik at den slutter helt tett inntil modellen. Dersom det oppstår små luftlommer i sanden vil temperaturøkningen under støpingen føre til at luften utvider seg og ødelegger støpen.
4. Når den ene siden av formen er ferdig må sanden stabiliseres med et «lokk» før hele formen snus rundt. Lokket blir dermed bunn i den ferdige formen.
5. Platen som den ene halvdelen av modellen lå på i begynnelsen er nå fjernet. Modellen ligger tett omsluttet av sand, klar til at den andre halvdelen kan legges på (bildet). Deretter gjentas prosessen slik at formen blir full av sand med modellen liggende i midten.
Legg merke til røret som er satt inn i bakkant av modellen. Dette sørger for å lage en tilførselskanal i sanden som metallet kan helles gjennom.
6. Formen fylles med siktet sand og stampes. Gjørtleren må også passe på å lage en mindre kanal i motsatt ende av modellen. Når det varme metallet helles i formen vil luften presses ut gjennom denne kanalen. Til slutt kommer flytende metall ut den samme veien; da vet gjørtleren at formen er full.
7. Straks all sanden er på plass har modellen gjort jobben sin. Da må formes tas fra hverandre og modellen løftes ut. Her ser vi toppen på en ovn som kan løftes ut i ett stykke, men ofte bruker gjørtleren modeller som er satt sammen av mange ulike deler.
8. Dersom metallet kun kommer inn i formen gjennom en kanal vil det herde før det har fylt hele formen. Gjørtleren må derfor lage fordelingskanaler slik at det flytende metallet fyller formen fra flere kanter.
Kanalene må utformes på en spesiell måte, men alle former krever individuelle tilpasninger. Her er gjørtlerens erfaring til uvurderlig hjelp.
9. Når alle tilpasninger av formen er ferdig settes de to delene sammen igjen. Her gjelder det å være ekstremt forsiktig, dersom de to delene kommer borti hverandre går formen i stykker og arbeidet er spolert.
10. En stor form full av sand veier adskillige kilo. Gjørtleren hadde ikke kommet langt uten en kran til å hjelpe seg med.
Når støpingen begynner må gjørtleren jobbe raskt og formenes plassering blir viktig. Formene plasseres derfor i en vifteform utover gulvet i passe avstand fra smelteovnen.
11. Gjørtleren lager mange former før støpingen begynner. Ofte bruker han flere dager på å forberede 10 minutters støping.
Det må ikke komme noe opp i formene før metallet helles i. Tilførselskanalene må derfor dekkes med små lokk.
12. Når metallet helles i formene utvider luften seg raskt. Kanalen som leder luften ut av formen klarer ikke å ta unna for alt og trykket inne i formen øker. Gjørtleren må derfor forsterke toppen av formen med plankebiter som settes fast med skrutvinger.

Så er det klart for støping.