Møbelsnekker

Restuarering av vindu

Å restaurere gamle vinduer krever både kunnskap og nøyaktighet.

Møbelsnekker er et yrke som gir mange muligheter, men de fleste som velger dette yrket jobber i trevarebedrifter som produserer forskjellige typer møbler og innredninger. For eksempel stoler, bord, kjøkkeninnredninger, vinduer, dører, trapper osv.

«Trevare- og møbelsnekkerfaget» er inndelt i 4 områder:

 • Produksjon av møbler og innredninger
 • Produksjon av dører og vinduer
 • Produksjon av trapper
 • Produksjons av skipsinnredninger
Restuarering av vindu

Spesialbygde dørblad er at av mange arbeidsoppgaver som møbelsnekkeren må beherske.

Som møbelsnekker bør ha god formsans kombinert med evne til praktisk problemløsing. Samtidig kreves det selvsagt et godt håndlag og nøyaktighet. Møbelsnekkerne jobber gjerne med produksjon og reparasjon av enkeltprodukter eller serier av produkter.

Arbeidsoppgavene omfatter alt fra vurdering og innkjøp av materialer, bearbeiding av forskjellige typer trevirke med maskiner og håndverktøy, overflatebehandling av deler og produkter, sammensetning og selvsagt montering av sluttproduktene.

For å bli «Trevare- og møbelsnekker» må du gjennomføre og bestå grunnkurs møbel- og trearbeidsfag og videregående kurs i snekkerfag og 2 år læretid hos en godkjent lærebedrift. I læretiden hos bedriften får du anledning til å spesialisere deg. Det betyr at bedriftens produksjon får stor betydning for hvilket område du kan spesialisere deg innenfor.

Kontorstol i edeltre.

Møbelsnekkeren tar ofte spesialoppdrag for kunder som ønsker et spesielt tilpasset møbel til et bestemt bruksområde. Det krever tett dialog med kunden og evne til å finne praktiske løsninger.

I løpet av utdanningen kommer du innom disse fagområdene :

 • historikk med vekt på stilepoker
 • tegning
 • konstruksjon
 • materiallære
 • produktlære
 • bruk av maskiner og håndverktøy
 • overflatebehandling
 • kvalitetssikring
 • bedriftskunnskap
 • helse, miljø og sikkerhet

Utdanningen avsluttes med svenneprøve som gir yrkeskompetanse og yrkestittelen «trevare- og møbelsnekker». Med svennebrev har du mulighet til å videreutdanne deg til «mester» eller «tretekniker» . Mesterutdanningen består av 250 timer teori i tillegg til to års praksis i faget. Dersom du vil bli møbel- og tretekniker må du ta et to års heltidsstudium på teknisk fagskole. Teknisk fagskole gir studiekompetanse slik at du kan bygge videre på dette i en høyere utdannelse.