Reperbane

Seilskipsfarten var storforbrukere av tauverk, derfor ble reperbanene bygget nær skipsverft og havner. I Bergen og Oslo ble de første anleggene satt i drift allerede på 1500-tallet, men fram til slutten av 1800-tallet var det reperbaner mange steder langs norskekystenr.

Arbeidere

Arbeidet med repslaging sysselsatte mange mennesker.

Til toppenKort historikk

Repslaging - prinsippskisse.

Rester av reperbane i Trodheim. Bildet er tatt en gang mot slutten av 1800-tallet.

Om det ikke har vært tak over reperbanen, har vært vært en viktig begrensing for hva slags tauverk som kunne framstilles. Tauverk framstilt av våt hamp var det ikke lov å selge som skipsutrustning, fordi fibrene ble svekket av fuktigheten.

Repslaging - prinsippskisse.

Prinsippet for å «slå» et tau.