Salmakerfaget

Salmakerfaget har lange tradisjoner og nevnes første gang i Magnus Lagabøtes bylov i 1276. I middelalderen var produksjon av hestesadeler salmakerens viktigste oppgave, men etter hvert som det kom sleder, kjerrer og annet kjøreutstyr, begynte sadelmakeren ålage seletøy, setetrekk og forskjellig transportutstyr.

Til toppenHistorikk

Salmakermestrene stiftet i 1844 Sadelmagerforeningen i Oslo. Senere ble navnet forandret til Sadelmager- og Tapetsermestrenes gruppe, inntil spesialiseringen i møbeltapetserfaget var kommet så langt at de opprettet sitt eget laug. I dag er håndverksbedrifter innen begge fagene organisert i Salmaker- og møbeltapetserlauget Oslo.

Fagene vogn- og bilsalmaker, seletøymaker, reiseeffektmaker og porteføljemaker ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1957. I 1994 ble porteføljemakerfaget slått sammen med reiseeffektmakerfaget til portefølje- og reiseeffektmakerfaget.

Til toppenFaget i dag

Med Reform 94 er fagene bilsalmakerfaget, seletøymakerfaget og portefølje- og reiseeffekt-makerfaget slått sammen til ett salmakerfag med tre områder:

Sal

Selv i Norge spesialbygges det biler, ofte med «skreddersydd» skinninteriør. Ellers kan restuareringsoppdrag være en oppgave for bilsalmakeren.

Bilsalmakeren innreder biler, busser, jernbanevogner, fly og båter, med trekking av tak, vegger og dører. De syr kalesjer, lager solskinnstak, bilpresenninger, varetrekk, legger tepper og matter, syr gardiner og lager draperier i kjøretøy. Stoppings- og betrekningsarbeider av stoler og seter er på mange måter nær beslektet med møbeltapetserfaget. Det forekommer også lærarbeider med håndsøm i likhet med seletøymakerens arbeide. I økende grad omfatter faget også oppbygging, reparasjon og tilpassing av utstyr til funksjonshemmede.

Sal

Seletøymakeren lager og reparerer seletøy og sadler til hester, hundeseler, bandolærer, belter og remtøy av alle slag. De viktigste produktene er i dag sadler, seletøy og rekvisita til hestesport.

Portefølje- og reiseeffektmakeren lager og reparerer kofferter og mapper av alle slag. De lager transportutstyr for fotoapparater, instrumenter, kikkerter og geværer og andre futteraler i lær, skinn, duk og plast.

Salmakerne arbeider ofte med reparasjoner av verdifulle gjenstander eller produksjon av spesial-produkter på bestilling. Salmakerne arbeider som regel i mindre håndverksbedrifter som kun arbeider med salmakerarbeider, men det finnes også utøvere i større mekaniske bedrifter (bilsalmakere).