Seilmaker

Menneskene har brukt fartøyer med seil i 6-7000 år. Fra rundt år 1000 var samfunnet i Skandinavia basert på sjøfart. «Vikingskip» gikk nærmest i rutetrafikk i de harde farvannene mellom Norge og øyene i Atlanterhavet.

Om Seilmaker Iversen

Gammel tegning som viser seilmaker i arbeid.

Seilmakeren var en viktig del av Norges vekst som sjøfartsnasjon. I dag jobber mange seilmakere med ulike oppdrag for offshore-industrien.

Seilmakerfaget krever formsans og nøyaktighet, og ikke minst god kjennskap til råstoffer og behandling av disse. Seilmakeren må kunne rettlede kunden i valg av seil slik at det gir maksimalt utbytte for brukeren. Seilene må passe til båtens rigg og design, slik at helhetsinntrykket blir godt.

Til toppenKort historikk

I løpet av 1300-tallet bygde mange europeiske stater opp skipsflåter med tanke på handel og krigføring; mange av skipene var store og trengte mange seil. I Norge ble seilmakeren for alvor etterspurt på 1800- tallet, da det ble bydg opp en betydelig norsk handelsflåte.

Arbeidere med fulle sildetønner.

Et moderne seilmakerverksted.

Til toppenFaget i dag

Seilmaterialer har endret seg drastisk siden de første seil og fram til i dag. Etter at vi fikk Bermudariggen, som er mest brukt i dag, har utviklingen i stor grad vært konsentrert om materialer.
Før 2. verdenskrig var det bomullseil som var vanlig. Dacron eller Terylene er imidlertid kunstmaterialer som revolusjonerte seilmakerfaget. Disse materialet ble tilgjengelig på 50-tallet og sammen med en forbedret økonomi førte det til økende interesse for regattaseiling i 60- og 70-årene.

I dag produseres også seil ved hjelp av avanserte datasystemer og ofte i eksotiske materialer som Kevlar, Mylar og Spectra.

Seilmakeren lager også målsydde trekk, presenninger og kalesjer for en lang rekke ulike bruksområder.