Skomaker

Skomaker i arbeid.

Skomakeren kan tilpasse hver enkelt sko etter kundens behov. Det gir unike produkter med høy komfort.

Skomakeryrket er blant de eldste organiserte håndverk, skomakerne organiserte seg i laug allerede på 1200-tallet. I våre dager arbeider skomakerne først og fremst med reparasjon, men det er i ferd med å vokse fram et nytt marked for sksklusive, håndlagde sko.

Håndlagde kvalitetssko.

Tidligere ble skoene sydd for hånd. I dag brukes maskiner og skomakeren er ikke avhengig av fysisk styrke.

Litt historie

Skomakerfaget er et av de eldste håndverksfagene i Norgeog i middelalderen var skomakerne en dominerende yrkesgruppe som tidlig ble vel organisert. Den gang tok skomakeren hånd om hele arbeidsprosessen; han garvet skinn, sydde sko og støveler og solgte det direkte til kundene. Skomakerne var relativt velstående fram til begynnelsen av 1600-tallet. Da ble garverne en egen yrkesgruppe som tok mesteparten av fortjenesten.
Etter at «Laugene» ble oppløst i 1870 ble det dannet egne skomakerforeninger i byene, og i 1908 ble Norges Skomakermester-forbund stiftet.

I annen halvdel av 1800-tallet begynte man å bruke maskiner i skoproduksjonen. Den første skofabrikken ble opprettet i Bergen i 1881 og gradvis gikk folk over til å kjøpe fabrikksydde sko i stedet for håndsydde.
De tidligste fabrikkskoene var sydd og kunne dermed repareres på tradisjonelt vis. På begynnelsen av 1900-tallet bgynte man imidlertid å lime sålen, noe som gjør det vanskeligere å reparere slitte sko.
Det er fremdeles noen skofabrikker igjen i Norge hvor det lages forskjellige typer sko, boots og støvler. Det aller meste blir imidlertid importert fra utlandet og fører til at skomakerne i stadig større grad erstatter det tidligere «nyarbeidet» med reparasjonsarbeider. Til denne typen arbeid finens det moderne maskinelt utstyr, noe som har vært med som har vært med på å bidra til mer rasjonelle arbeidsmetoder og god lønnsomhet i faget.

Arbeidsoppgaver

Håndlagde kvalitetssko.

Håndlagde sko har en kvalitet som ikke oppnås ved serieproduksjon. Med riktig vedlikehold er dette sko som kan vare livet ut.

I dag er det kun eksklusive sko som blir fremstilt for hånd, i tillegg til ortopediske sko for mennesker med spesielle behov.

Symaskin for lær.

Den som skal sy i lær trenger solid utstyr.

Skomakere reparerer og vedlikeholder alle typer fottøy. De halvsåler, flikker, foretar enkle ortopediske justeringer, syr overlær og reparerer vesker, kofferter osv. Skomakeren kommer i nær kontakt med brukerne, en viktig oppgave er derfor å gi informasjon og veiledning i bruk og vedlikehold av fottøy.
Et viktig spesialfelt innen skomakerfager er fremstilling og tilpasning av fottøy etter mål. Mange har av ulike grunner behov for spesialtilpasset, ortopedisk fottøy. Ofte må skomakeren lage en egen lest som skoen bygges over. Fottøyet må også prøves og tilpasses flere gange, noe som krever nær kontakt med kunden.