Trykker

Trykte medier har vært en forutsetning for dagens kunnskapssamfunn. Selv med fjernsyn og Internett trykkes det i dag mer enn noensinne. Produksjonsmetodene har imidlertid forandret seg, men det åpner for «nye» nisjeprodukt.

Bokbinderverksted.

J. Gutenberg.

Boktrykkerkunstens markerte et vendepunkt i Europas historie og bidro sterkt til å avslutte det vi i dag betegner som «middelalderen». Innføringen av trykkekunsten knyttes gjerne til Johan Gutenberg som begynte å trykke med løse typer i 1445. Det er imidlertid funnet trykk i Kina fra det 2. århundre etter Kristus. Disse ble riktignok produsert med hele trykkformer, men utviklingen mot løse typer startet også i Kina. Det ble brukt typer av brent leire og typer skåret ut i tre.Gutenbergs metode innebar å støpe bokstavene i en metallegering og sette disse «typene» sammen på en måte som gjorde at de relativt enkelt kunne tas fra hverandre og brukes på nytt.

Bokbinderverksted.

Gutenbergs trykkpresse.

Mange forskjellige metoder

Gutenberg benyttet en trykkpresse basert på det samme prinsippet som datidens vinpresser var bygget etter. Også «dyptrykkmetoden» er kjent fra denne tiden. Trykkbildet ble gravert ned i kobberplater som ble farget inn og polert for å fjerne overflødig farge før det ble tatt avtrykk. I 1796 fant Alois Senefelder fram til en tredje trykk-metode, «litografi» eller «plantrykk» hvor de trykkende og de ikke-trykkende feltene ligger i samme plan.

Dette er alle direkte trykkmetoder, der det blir trykket direkte fra trykkformene. I 1875 fikk en engelskmann patent på en indirekte metode for å overføre farge fra trykkformen til trykk-materiell kalt «offset».

Skifertak på låve. Havråtunet, Osterøy

Prinsippet for en moderne rotasjonspresse.

I dag er litografisk offsettrykk den trykkmetoden som er mest brukt. Selve trykkemetoden er snart hundre år gammel, men det har vært en rivende utvikling mot større og hurtigere trykkpresser og bedre papir, trykkfarge, trykkplater mm.
På midten av 1970-tallet begynte datamaskinene å gjøre sitt inntok i grafisk bransje, i første omgang som styresystem for trykkere. Utviklingen mot mer datateknisk styring har ført med seg betydelige omstillinger, men forandring har preget trykker-faget helt siden Gutenbergs tid. Alel som jobber i grafisk bransje er derfor avhengige av å følge med i den tekniske utviklingen.

Skifertak på låve. Havråtunet, Osterøy

Rotasjonspresse ved en mindre grafisk bedrift..

Fagopplæringen

Produkter og produksjon vil variere fra bedrift til bedrift. Opplæringen skal derfor gi kunnskaper om de forutsetningene som ligger til grunn for utforming og produksjon av ulike typer grafiske produkter. Elevene skal ha kunnskaper om og ferdigheter i å bruke maskiner, verktøy og materialer for trykking av ulike produkter. De skal også lære å forstå prinsippene for datateknisk styring av trykkprosessene, og lære å bruke informasjonsteknologi til produkt- og prosesskontroll ved ulike kvalitetssikringsmetoder.

Fagopplæringen i trykk skal gi ferdigheter som setter lærlingene i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere sitt arbeid i tråd med gjeldende regler og retningslinjer og i samarbeid med andre.