Hovedmål

· Gjennom praktiske tester undersøke hvordan bruk av bredbånd og digital video kan forbedre voksenopplæringstilbudet for døve.

Delmål
· Undersøke hvordan bredbånd kan nyttes i forbindelse med landsdekkende voksenopplæring av døve
· Få erfaring med ulike videokonferanseløsninger knyttet til overføring av tegnspråk
· Tilpasse eksisterende læremidler for voksenopplæring av døve
· Undersøke om videokonferanser også kan være velegnet for tegnspråkopplæring av foreldre til døve

 

Voksenopplæring av døve Gjennom HØYKOM-prosjektet "Bredbånd og digital video i undervisning og informasjonsformidling for døve" har Mediesenteret utviklet et nært samarbeid med Bjørkåsen videregående skole.

Bjørkåsen vgs har i tillegg til sitt undervisningstilbud for unge, et landsdekkende ansvar for voksenopplæring av døve. Gjennom prosjektet ønsker vi se nærmere på om de voksenopplæringstilbud som i dag tilbys kan bli bedre ved at bredbånd og digital video blir benyttet i undervisningen. Dette gjelder både tilrettelegging av eksisterende læremateriell, og videokonferanser benyttet i forbindelse med undervisning, yrkesrettledning og i kommunikasjon med næringsliv.

Siden denne gruppe elever er spredt rundt i landet vil det i en fullskala løsning være behov for et relativt stort volum av videokonferanse enheter. På denne bakgrunn ønsker vi å prøve ut ulike videokonferanse system hvor vi setter spesielt fokus på pris og ytelse.

 

 


Veiledning på arbeidsplassen


Tegnspråklig kommunikasjon gjennom bildetelefon