kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte 26.10.07

Til stede:

Svein, Jostein, Margareth, Ture

Det viktigste fra vårt korte, noe fragmenterte møte er vel ny frist for manus: 25.01.08. Til da er målet å ha samtlige førsteutkast av kapitler klare slik at de kan gå til forlaget.

Innledningskapitlet: Det som legges inn her, gir føringer for resten av boka. Svein er snart ferdig medinnledningen der Klafkis didaktikkbegrep blir sentralt: Læring er oppøvelse til demokratisk deltakelse.

NKUL, mai: Målet er å ha alle med! Og vi har budsjett til det.

Budsjett: 100 000 til rådighet, dette kan dekke 3 arbeidsmøter i vårsemesteret.  

HiO: Vi bør gjøre prosjektet kjent her, og personalseminaret på LU ved studiestart 2008 er et aktuelt forum.

Margareth