kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne

Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Bergen internt

Her legger vi inn meldinger og stoff som gjelder "Bergensdelen" av prosjektet.

2007 Medvirkningen fra skolene formelt avsluttet des. 06

2006

Dokumenter til tema reklame

Samelenker H06

Planleggingsmøte 26.1.

Halvårsplan skriftlige fag V06 Kringlebotn
Halvårsplan praktiske fag V06 Kringlebotn

Rapport om delprosjekt hypertekstskriving på Kringlebotn 17.-18.1. og uke 8

 


2005

Høsten
Foreløpig plan for kurset 24.8.

Våren
Pekersamling til tema: Norge som land
Timeplan for tema

Kurs for lærere ved kringlebotn:
Tirsdag 26. april
1. Videokurs med Knut Terum 14 - 18
2. Aktiviteter april - juni 2005


Tirs 25 januar fra 14-18 på mediesenteret.
Opplæring av elever:
Tirsdag 1 februar , tirsdag 8 februar, tirsdag 15 februar fra 8.30-13.30.

Møte/kurs 25.1. med lærerne fra Kringlebotn

Arbeidsmøte 11.1.

Revidert årsplan, vår 05 Tertnes

Til kurs 25.1.

 

2004
2.9. arbeidsmøte med lærere på Kringlebotn
22.9. kl 19 Presentasjon av prosjektet på foreldremøte Kringlebotn skole

Tertnes
Årsplan for 5. klassetrinn
Timeplan