kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 

 


Arbeidsmøte 12.6.07


Til stede var: Margareth, Ida, Leikny, Ture, Håvard, Liv Merete og Svein.

1. De første par timene gikk med til drøfting av bokprosjektet. Det ble ikke reist noen innvendinger mot siste synopsisversjon som vil danne grunnlaget for intensjonsavtale med Universitetsforlaget. Svein kunne henvise til email fra Hallvard Aamlid i Universitetsforlaget (23. mai 2007), der det heter: "
Jeg har mottatt den reviderte prosjektbeskrivelsen din og jobber med en avtale som på en tydelig måte kan understreke vårt felles ønske om å få til en bok ut av dette. Jeg sender den til deg straks jeg har den ferdig."
Under møtet rakk vi bare å diskutere de fem første kapitlene. Videre drøftinger vil måtte foregå i et neste bokmøte som er berammet til 3.
september. Da forventer vi at alle er i gang med sine kapitler. Vi ble også enige om at vi muligens kan samles til ei lang skriveøkt på Idas hytte på Ustaoset 17.-19. september.
På grunnlag av Idas materiale ble det reist forslag om å tilføye et kapittel om lærerrollen.

2. Etter lunsj sluttet de to inviterte lærerne Bjørg og May Lisbeth seg til gruppen, og vi drøftet i fellesskap de spørsmålene og det datamaterialet Margareth og Ida hadde sendt ut på forhånd. Lærerne ble bedt om å levere skriftlige kommentarer til et par av våre tekster.

3. Etter møtet hadde vi felles middag på St. Hanshaugen uterestaurant.

4. Svein vedlegger et artikkelutkast som skal publiseres i ei amerikansk bok som blir en samproduksjon for noen av bidragene i "Literacy og konvergerende medier" (mitt prosjekt) og noen av bidragene i "Kulturteknikker" (Barbara Gentikows prosjekt).

Svein