kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 

 


Arbeidsmøte 24. - 26.9.07

Tilstede: Ture, Leikny, Svein, Ida og Liv Merete

Referat

Før vi reiser fra Ustaoset bør vi ha en plan for hvordan forskergruppen kan få lese hverandres artikler og kommentere disse før manus går til forlaget.

Kapitlene
Enighet om en narrativ inngang på boken/kapitlene – gjerne en kombinasjon av rammenes, ledelsens, lærernes og elevenes utfordringer.

Noen prinsipper:
Det skal være referanser inn i teksten, men de som er med skal være absolutt nødvendige.
Bokas lengde – tilsvarer ca. 15-20 sider på hver.

Hovedstruktur:
Elevenes aktive tekstproduksjon
Analyse av elevenes tekster og andre nettressurser

Kap 1. Momenter til en IKT-didaktikk (Svein og Ida)
Gjennomgang av Idas forslag der de to skolenes arkitektur blir beskrevet.
Hvilke utfordringer står de to skolene overfor? Arkitektur, ledelse, lærere og elever i forhold til samfunnet og digitale læringsressurser. Eller elevens perspektiv (Amina) – hvordan bruker eleven nettet. Hva opplever hun i løpet av en dag? Hvilke utfordringer står skolen overfor?
Eller lærerens perspektiv, eller en kombinasjon av dette.
Vi bør beskrive

  • Samfunnet
  • Literacy
  • IKT i klasserommet
  • Didaktikk (Klafki)

Komplementært – både det individuelle og den kollektive.
Foreldrenes rolle. Se de to skolene i perspektiv av lærersamarbeid.

Kap 2: Det virtuelle klasserommet (Margareth og Svein)
Klipp inn noe fra Ida

Kap. 3. Digitale læringsressurser i endring: Elevenes stemmer (Leikny/Eevi)
Noe av artikkelen til Leikny flyttes til kap 1 og 9. Kapittelet skal ende opp i en skisse for hvordan elevene kan trekkes inn i brukermedvirkning. Leikny henter eksempler fra egen undervisning.

Kap 4. Læringsressurser i endring (Jostein)
Sjekk med Jostein (eventuelt intervju)

Kap 5. Form og uttrykk i digitale læremidler (Liv Merete, Ture)
Samordne noe mer før det legges fram for forskergruppen. Fokus på form og uttrykk med analyse av nettressurser bl.a. Norskverkstedet.

Kap 6. Digitale læringsressurser og leseforståelse (Margareth og Svein)
Er i rute.

Kap. 7. Jenters og gutters bruk av skrift og bilder i digitale fortellinger (Håvard)
I rute?

Kap 8. På vei mot en ny literacy. Elevenes egne sammensatte tekster (Ture)
Er i rute.

Kap 9. Literacy og demokrati (Svein, Liv Merete, Leikny/Eevi)
I tittelen er teknologi nå byttet ut med Literacy.
Noe av stoffet fra Leikny kan flettes inn.

Neste møte:
Fredag 26. oktober kl. 10.15 på Liv Meretes kontor (201) i Pilestredet 46 på HiO.
Manus må foreligge i forkant av møtet og sendes til alle.
Dette er vår siste samling før kapitlene skal leveres til forlaget den 15. november.

Vi takker Ida for noen hyggelige dager på Ustaoset
 – og en spesiell takk til tante Marga.
Usedvanlig hyggelig vertskap og sted.