kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne

Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Seminar i Bergen 25.-26.8

Foreløpig program

Torsdag 25.8.

1030 kaffe og litt mat

1100 innledning

1115 Narrasjon som sakprosaformidling (Margareth)
og Håvard: Barns multimodale fortellinger - om bruk av datateknologi i og utenfor skolen

1330 Utfordringer med navigasjon i digitale læringsressurser (Ture)

1530 lunsj

1615 Liv M tematiserer estetiske/kunstfaglige problemstillinger rundt digitale læringsressurser som Norskverkstedet

1800 avslutning

2000 felles middag

Fredag 26.8.

0845 besøk Kringlebotn skole

Lærerperspektiv på Norskverkstedet og utprøvingen vi har hatt så langt

Liten lunsj

1200 Elevmedvirkning til design og utforming av læringsressurser (Leikny og Eevi)

1400 Sammenfatning

1500 avslutning

Ola Erstad vil kommentere og trekke de store linjer!
Hver enkelt ansvarlig får ca 20 min til innledning, og deretter diskuterer vi fritt det aktuelle tema.

Sted: Høgskolens mediesenter, Nygårdsgt. 114, 3.et. (Bergen sentrum, 10 min fra flybuss)

 

29.8.; alle innleggene er nå flyttet over til vår eLogg!

Narrative elementer i digitale læringsressurser for barn - Margareth (Word)

Barns multimodale fortellinger - om bruk av datateknologi i og utenfor skolen
Håvards foreløpige prosjektbeskrivelse (Word)

Navigasjon - Ture (Word)

Idas presentasjon av hva vi gjør i Bergen (Powerpoint)

Bilder i Norskverkstedet - Liv Merete (Word)

Norskverkstedet, et notat - Jostein (Word)

Responsible Design for Children; Whose Responsibility? (pdf)
Paper fra Eevy, Leikny og Margareth til Aarhuskonferansen, grunnlag for deres post fredag 1200

Kommunikasjonsmønstre i digitale læringsomgivelser - spennende notat om LMSer og personlig publisering - Jon Hoem (itu-prosjekt) (pdf)

Deltakere
Lisbet- medarbeidere:
Svein Østerud, Eevi Beck, Margareth Sandvik, Liv M Nielsen, Ida Knudsen, Jostein Saakvitne, Ture Schwebs, Håvard Skar

Ila skole:
Steinar Jacobsen, May Lisbeth Grønli

Kringlebotn skole
Bjørg Wangen

Andre
Jon Hoem (Mediesenteret), Bjørn S Grindheim (NLA)

DPU
På grunn av nye, presserende oppgaver for dpu-folkene, kan dessverre ingen av dem komme i denne omgang. Men de ønsker svært gjerne å delta i et nytt seminar! Birgitte hilser alle og gjør samtidig oppmerksom på en interessant konferanse ved dpu 24.-25.9.

Onsdag 24.8.
Kurs for Kringlebotn- og Ilalærere