kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne

Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Medarbeiderne

Professor Svein Østerud UiO svein.osterud@ped.uio.no
22 84 07 85 OBS:nytt tlf.nr!

Førsteamanuensis Eevi Beck UiO e.e.beck@ped.uio.no
22 84 00 56

Førsteamanuensis Margareth Sandvik HiO Margareth.Sandvik@lu.hio.no
22 45 22 88 / 41 03 19 24

Professor Liv Merete Nielsen HiO LivMerete.Nielsen@est.hio.no
22 45 31 29

Førsteamanuensis Leikny Øgrim HiO Leikny.Ogrim@lu.hio.no
22 45 21 17

Førsteamanuensis Ida M. Knudsen HiB ida.margrethe.knudsen@hib.no
55 58 58 78 og 97 08 98 94

Førsteamanuensis Jostein Saakvitne HiB jsa@hib.no
55 58 58 68 og 97 58 53 57

Førsteamanuensis Ture Schwebs HiB ture.schwebs@hib.no
55 58 57 69

Stipendiat Håvard Skaar Havard.Skaar@lu.hio.no
22 45 28 94

Send post til alle samtidig!

Hovedfagsstudent Bjørn Sigurd Grindheim bjornsg@broadpark.no

 

Internasjonalt nettverk:

DPU - Danmarks pædagogiske universitet www.dpu.dk
kontaktperson: Birgitte Holm Sørensen birgitte@dpu.dk

Open University, UK
v. Prof. Neil Mercer, EDRU

Secondary members, with whom contact is expected to be less committed, are:
Klaus Bruhn Jensen, Institut for Film og Medievitenskab, Københavns Universitet, Denmark.
Kirsten Drotner, Institut for Litteratur, Kultur og Medier at Syddansk Universitet, Odense, Denmark.
Roger Säljö, Institutionen för pedagogik och didaktik, University of Gothenburg, Sweden.
Per Linell, Tema Kommunikation, University of Linköping, Sweden.
Gunther Kress, Institute of Education, University of London, UK.
Jonathan Potter, Derek Edwards, David Middleton og Michael Billig, DARG (Discourse and Rhetoric Group) of Loughborough University, UK.