kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne

Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


ECER

Info fra Margareth:

Til alle interesserte

Jeg oversender informasjon om et symposium ved den europeiske konferansen for pedagogikk og utdanningsforskning ECER. ECER 2006 - European congress in educational research - er i år i Geneve fra 13-16 september. Tema er: Transforming knowledge. Generell informasjon finnes på denne vevsida:
http://www.unige.ch/fapse/SSE/ecer2006/

Informasjon om påmelding og innlevering av forslag til presentasjoner finnes på vevsida til EERA:
http://www.eera.ac.uk/web/eng/all/annual/2006/index.html

Fra professor Kirsti Klette ved Pedagogisk forskningsinstitutt har jeg også fått oversendt kunngjøring av et spesialsymposium på ECER 2006. Som det går fram vil initiativtakerne å etablere et forum/nettverk på europeisk basis der de som diskuter 'teaching' (generelt og
fagspesifikt) og de som diskuter learning og instruction (generelt og
fagspesifikt) etablerer et felles rom.

Mitt inntrykk er at typiske forskningsinteresser for mange ved allmennlærerutdanningen knyttet til signalord som FLERFAGSDIDAKTIKK og
UNDERVISNINGS- og KLASSEROMSFORSKNING i høy grad kan få plass innen det som kanskje kan bli et gryende internasjonalt nettverk. Som det går fram av innbydelsen er det også oppfordret til å melde interesse for bidrag og presentasjoner. Det håper jeg er en invitasjon flere vurderer.

Hilsen Harald Jarning
Denne gangen som studieleder med strategisk ansvar for FoU ved allmennlærerutdanninga

Mer om ECER (WORD)

js 08.02