kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Nytt fra Forskningsrådet


10.11.
100 millioner Euro
Mer enn 50 nye europeiske prosjekter og samarbeidsavtaler vil nyte godt av økt investering i blant annet nye læringsmetoder innen matematikk og realfag, samt kompetanseheving for lærere.
mer info

7.11.
Det finske utdanningsforskningsprogrammet ”Life as Learning” arrangerer konferanse i Helsinki 1.-2. desember.
Det er mulig å melde seg på fram til 20. november. mer info

19.10
Nytt nummer av European Educational Research Journal er nå tilgjengelig på nettet!
For å abonnere gratis

30.9. 05
Eurydice har gitt ut en rapport med nøkkeldata om utdanning i Europa. Rapporten er på nesten 400 sider og kan leses på disse nettsidene.

29.8.05
Konferanse i Skottland 25. - 28.10.
Place Management, Social Capital and Lifelong Learning (PASCAL)

22.8.05
Utlysing av midler til skoleutvikling 100 mill.

Vild med viden! - rapport fra arbejdsgruppen vedrørende forskningskommunikation til børn og unge.
Læs hele publikationen

8.8.05
Invitasjon til PISA-seminar i Finland
Nytt om publisering

11.7.05
Til nettverk for utdanningsforskning
NIFU STEP har undersøkt sosial segregering i norsk grunnskole, under Privatskoleloven av 1970. Mer om rapporten her:
 http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/har_frittst_ende_grunnskoler_kt_segregeringen

Til nettverk for utdanningsforskning
Det foreligger en ny publikasjon fra prosjektet ”Children`s welfare in Aging Europe”. Dette er et forskernettverk med finansiering fra COST. Prosjektet løper i perioden 2001 -2005 og koordineres av An-Magritt Jensen ved NOSEB i Trondheim. Prosjektet omfatter studier av barns velferd i 20 land.
Mer informasjon om publikasjonen og prosjektet her:
http://www.svt.ntnu.no/noseb/costa19/

 Jan-Arne Eilertsen