kul: knowledge, education and learning

Medarbeiderne

Møter i Oslo

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

Forskningsnytt

 


Læring med IKT i skole og bibliotek
- elevers teknologimestring:

LISBET

Læring på skolen og i bibliotek
-multifunksjonelle læringsressurser og interaksjon, læring og læringsmåter

Prosjektet er avsluttet.
Som et resultat av prosjektet utkommer en bok høsten 2009

 

Arbeidsmøte Oslo 26.10. - referat
js 29.11.

Arbeidsmøte Ustaoset 24.-26.sept. - referat
js 27.9.

Referat fra arbeidsmøte i Oslo 12.6.

Sveins bokbeskrivelse til forlaget (Word)
js 7.6.

Søknad om NFR-støtte til seminar?
js 7.6.

Arbeidsmøte i Bergen 15.3 - referat

Fellesdokument med info til nye presentasjonssider av KUL-prosjektene
js 8.3.

CAL '07 konferansen Dublin 26.-28.mars
js 23.1.

Arbeidsseminar Oslo 13.-14. des. Referat
js 20.12.

NVU-konferansen Bergen mars - Idas notat
js 26.10.

Møte i Oslo 11.oktober
js 16.10.

Skoleplaner for Kringlebotn (foreløpig utgave høst). Periodeplan samer.

Utlysing av VERDIKT-programmet. Programtekst (pdf). Prosjekter tildelt midler i juni. VERDIKT nyhetsarkiv.
js 17.8.

Arbeidsmøte i Oslo 8.-9.6. Referat.
js 12.6.

Forslag til nye konferanser er lagt ut!
js 29.3.

Arbeidsmøte i Oslo 27.3.
js 28.3.

NKUL i Trondheim 11.-13.mai
js 23.3.

Noen aktuelle konferanser;
FOU i praksis i Trondheim 24.-25. april | Lærerutdanningskongress på Færøyene 10.-14. mai |
Earli-konferansen i Leuven 19.-21. oktober
js 15.3.

ECER konferansen, info og call for papers
js 09.02

Noen klipp fra dokumentarfilmen som Trygve Tellefsen lager om prosjektet
js 08.02

Et interessant prosjekt knyttet til Maglegaardsskolen i Kbh, hvor vi var i februar
js 06.02

Siste nytt om EDEN-konferansen i Wien 14.-17.juni
js 01.02

Rapport om delprosjekt hypertekstskriving på Kringlebotn 17.-18.1. og uke 8
js 25.01.

E-logg som læringsressurs i et sosiokulturelt læringsmiljø i grunnskolen - paper fra Ida til NVUs seminar i Grimstad i mars
js 19.01.

Referat fra møte i Oslo 17.1. er nå lagt inn
js 18.01.

Fagpedagogisk dag 3.jan - Sveins innlegg

Nytt nummer av Seminar.net - Media, technology & Lifelong Learning
js 20.12.

Referat fra arbeidsmøte i Oslo 8.12. er lagt ut
js 9.12.

Nytt nummer av European Educational Research Journal
js 9.12.

Statusrapport innsendt NFR 2.12.
js 3.12.

Forskningsrådet kommer om kort tid til å lyse ut midler til det nye programmet om Praksisrettet fou i lærerutdanninga.
Mer info Utlysingen er nå kommet! (20.12.)
s 17.11.

Et egnet transkriberings- og analyseprogram for våre video-opptak?
www.transana.org
js 16.11.

Digital kompetanse i skolen
Bergen kommunes plan for 2005-08
js 10.11.

100 millioner Euro
Mer enn 50 nye europeiske prosjekter og samarbeidsavtaler vil nyte godt av økt investering i blant annet nye læringsmetoder innen matematikk og realfag, samt kompetanseheving for lærere. mer info
js 10.11.

Det finske utdanningsforskningsprogrammet ”Life as Learning” arrangerer konferanse i Helsinki 1.-2. desember.
Det er mulig å melde seg på fram til 20. november. mer info
js 7.11.

Rapporten Digital skole hver dag er nylig kommet fra ITU. Gruppa anbefales å lese denne!
http://www.utdanningsdirektoratet.no/dav/c1dc64ef8a.pdf
js 4.11.

Nytt nummer av European Educational Research Journal er nå tilgjengelig på nettet! Se Forskningsnytt!
js 19.10.

Call for papers DREAM - interessant konferanse for oss i Danmark sept. 2006! Svein har innlegg.
Mer info
js 17.10.

Kurs for lærere ved Kringlebotn og Ila 24.8.
Info og foreløpig program
js 17.8.

Seminaret i Bergen 25.-26.8.
Info og foreløpig program (blir løpende oppdatert!)
js 1.8.

Vi får en god del informasjon fra Forskningsrådet om diverse konferanser, undersøkelser og annet av interesse for de prosjektene som sorterer under Forskningsrådet. Jeg har tidligere sendt en del av disse meldingene direkte til dere, men oppretter nå en egen side for dette.
Forskningsnytt
js 11.7.

Paper som Margareth og Leikny la fram på NERA-konferansen
js 30.4.

Referat arbeidsmøte i Oslo 3.3.
js 4.3.

Doktorgradskurs i Oslo 30.3. - 1.4.
Mer info
js 2.3.

Informasjon om Sør-Afrika konferansen er lagt ut (sendt til Margareth)
js 1.3.

Arbeidsmøte Oslo 2.2. og studietur til København 3.-4.2.
Referat er lagt ut!

Presentasjon
Svein presenterte prosjektet vårt på møte mellom NFR og div brukere 10.1.
Her er presentasjonen hans i Powerpoint.
js 11.1.

Sør-Afrika
Liste over hvem og når

Gledelig nyhet fra Forskningsrådet
Framdriftsrapporten for 2004 er godkjent, og vi får midler til å fortsette prosjektet i 2005!
js 13.12.

Besøk København/DPU blir 3. - 4. februar.
Vi diskuterer nærmere innhold på møtet 15.12.
js 6.12.

Arbeidsmøte i Oslo 15.12.
kl 0915 - 1500. Referat
Notat fra Ida
Oppsummering Bergen
js 14.12.

ITU-konferansen
Her er Svein sitt innlegg

Blogg
Har laget en peker til bloggen for itu-prosjektet Dramaturgi i distribuert læring. Interessante erfaringer for oss også? Dette er eksempel på en enkel ekstern blogg.

Her er forslag til egen KUL-blogg. Brukernavn/passord: kulnett / biuniavo
js 13.10.

Møtet i Oslo 15.-16.9.
Referat ogl dokumenter er lagt inn under "Møter i Oslo".

Møte i Oslo 26. 8.
Noen stikkord fra møtet ligger under "Møter i Oslo".
Jeg lager som avtalt en oppdatert oversikt over konferanser, seminar og kurs.
js 27.8.

Økonomisk bidrag til nettverksoppbygging
NFR har sendt oss melding om at det er mulig å søke midler til dette formålet.
... Det er lyst ut midler fra COST til samfunnsvitenskap og humaniora. Søknadsfristen er 1. oktober 2004.
COST finansierer nettverk med deltakere fra minimum 5 land. Det forutsettes av forskningen er finansiert fra andre kilder, og COST-finansieringen skal dekke reiser, workshops etc. En vanlig COST-aksjon vil ha et budsjett på 70 000 EUR pr år.
Nærmere om utlysningen
Informasjon om COST
js 19.8.

Stipendiatstillingen
er nå lyst ut. Søknadsfrist 16.9.
Se utlysingen
js 19.8.

HØSTEN
Husk første samling i Oslo 15.9.!
Miniseminar med Neil Mercer 16.9.
js 4.8.

Paper til konferansen WCCE 2005 (abstract), sendt inn av Margareth og Eevi.
Info om konferansen

Referat fra arbeidsmøte i Oslo 7.6. ligger under "Møter i Oslo"
Kom gjerne med kommentarer og innspill!
js

Statusrapport 15.4.
sendt til gruppa

Referat fra møtet i Oslo 24.3.
ligger under "Møter i Oslo".

26.3. jostein

ITU
Viser til eventuelt samarbeid og synergi med det ITU-prosjektet som Mediesenteret/HiB og Intermedia/UiB har sammen. Prosjektbeskrivelse ligger her.

23.3. jostein

Budsjettet
Vi holder nå på å sette opp budsjett for 2004 basert på faktisk tildeling.
Dette vil gi føringer for den endelige prosenten hver enkelt får til disposisjon i prosjektet.
Legger budsjettet fram på møtet i Oslo.

11.3. jostein

Nytt møte i Oslo 24.3.
Vi samles på UiO rom 494 Helga Engs Hus Blindern kl 10.
Deltagere i KIM vil være til stede og orientere om prosjektet.
Medarbeidere i ITU-prosjektet Digitale læringsarenaer vil være med oss via videokonferanse fra Bergen.
Vi ser på eventuelle felles tiltak og synergi-effekter.

10.3. jostein

Vellykket kick off i Oslo!
Referat er lagt inn på "Kick off møte i Oslo".
Leikny har innspill til nytt navn og akronym!

Nyttige nettadresser er lagt inn på egen side.

26.2. jostein

 

Ny og revidert søknad sendt inn!
30. 1. sendte vi inn ny og revidert søknad tilpasset de føringene som Forskningsrådet la opp til.
Du kan gå inn i den nye versjonen fra menyen ved siden av.

4.2. jostein

 

Velkommen til vårt interne nettsted!

Vi oppretter med dette et eget nettsted for vårt KUL-prosjekt.
Her prøver vi å legge inn info om arbeidet vårt, og samler meldinger, ideer og annet som ellers lett forsvinner som epostmeldinger.

Nettstedet er først og fremst beregnet på intern bruk, men det er ikke verre enn at vi gjerne kan levere nettadressen til andre som vil følge arbeidet vårt og bli orientert om prosjektet?

Vi satser nå på å få ferdig en ny prosjektbeskrivelse med nytt budsjett og det som følger av en slik revisjon innen 15. januar. Eevi, Margareth og Jostein arbeider med saken.

6.1. jostein