kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne

Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Forskningsprojekt knyttet til Maglegaardsskolen

Resumé
Forskningsprojektet er knyttet til ITMF-projektet Teknologi og kompetenceudvikling. Det har fundet sted på Maglegårdsskolen, der deltager i Gentofte Kommunes skoleudviklings- og udbygningsprojekt (SKUB: http://www.skub.dk/). Maglegårdsskolen karakteriseres som en af ?fremtidens skoler?. At være en af fremtidens skoler betyder i denne sammenhæng, at skolen som helhed har været genstand for gennemgribende forandringer. Det gælder både med hensyn til det pædagogiske og med hensyn til de fysiske rammer. Skolen har gennemgået en ombygnings- og udbygningsproces med det formål at skabe rammer, der inviterer til et åbent læringsmiljø.

Forskningsprojektet fokuserer på de særlige pædagogiske og læringsmæssige muligheder, som opstår gennem brug af digitale medier i forbindelse med ?Maglenews?. Maglenews er et medieprojekt hvor der anvendes digitale medier til nyhedsformidling gennem produktion af en skole-webavis og nyhedsreportager i video på 7.-9.klassetrin. Projekt Maglenews er et multimedie projekt, som foregår på tværs af fag, klassetrin og undervisning.

Forskningsprojektet har taget udgangspunkt i overordnede spørgsmål: Hvilken betydning har anvendelsen af digitale medier for elevernes læreprocesser med projektet Maglenews? På hvilke måder udfordrer Maglenews den projekt- og billedpædagogiske teori og praksis i folkeskolen? og herunder, på hvilke måder får Maglenews betydning for lærere og elever i skolehverdagen?

(hentet av Ida 4.2.06)

http://www.dpu.dk/site.asp?p=5757