26
kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne

Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


NVU Bergen mars 07

Ida 26.10:


Hei Lisbet- folk

Nå sender jeg mer konkret informasjon om NVU konferansen tirsdag 13 og onsdag 14 mars 2007 .
Konferansetittel: Digitale utfordringer. Hvordan fremme læring gjennom fellesskap på nett?
Dag 1 Tirsdag 13 mars er tema: Prosessen med å utvikle og drive nettundervisning med vekt på kursdeltakere som er i startfasen og vektlegging av læringsfelleskap på nett, (pedagogisk vinkling). Her har vi fått inn noen spennende hovedforelesere, den ene fra Canada.

Dag 2 Onsdag 14 mars om tilgjengelige læringsressurser og vektlegging av læringsfelleskap på nett, (pedagogisk vinkling)

Som drøftet på siste møte, foreslår jeg at vi har våre innlegg andre dagen på konferansen.

1. Åpning/plenumforelesning: Her er mitt forslag at Svein gi intro og at du gir noen innspill i forhold til de samfunnsmessige, politiske og pedagogiske konsekvenser av digitalisering, med vekt på nye muligheter innen utdanning."Den tredje vei". (hvis du mener det passer?)
Tema:
2. Plenumforelesning: Ture sammen med Jon Hoem og evt. Morten Fahlvik (her er Jon min referanse):
Erfaringer med bruk av eLogg gjerne i kombinasjon med andre ressurser.

Jeg foreslår og en workshop etter lunch hvor vi legger fram noen av resultatene fra Lisbet.
Her kan vinklingene være mange.
Fokus på læringsvertøyene vi bruker?
Fokus på forskningsprosessen i skolene (trekke inn noen av lærerne)?
Fokus på literacy og digital kompetanse?

Vi må ha et møte over jul hvor vi planlegger en slik felles presentasjon.

Paperfremlegg : FRIST SAMMENDRAG 1 NOVEMBER : Her oppfordrer jeg spesielt Eevi eller Leikny til et teknologikritisk innlegg. Det er bare et sammendrag som skal inn til 1 november så det bør vel kunne gå. Synes også at Håvards vinklig i paperet til Dream- konferansen var veldig interessant og burde kunne egne seg. Siden paperne blir vurdert av en faggruppe og publisert i konferanserapport, gir det også litt "gull på skulderen".

Jeg foreslår at vi tar vårt eget møte DAGEN ETTER KONFERANSEN / TORSDAG 15 MARS med oppsummering og videre drøfting av hvordan vi kan samarbeide i "prosjektets publiseringsfase": Bok, internasjonalt seminar og andre presentasjoner.

Gi gjerne tilbakemelding med forslag og innvendinger.

IDA

NB. Sett allerede nå av 13-15 mars (evt. 14-15) . Liv Merethe har meldt fra at hun er opptatt på annet hold.