kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne

Kick off møte i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

 


Skoler og bibliotek som skal være med i prosjektet

 

I Bergen vil følgende skoler være med:

Kringlebotn skole kontaktperson Bjorg.wangen@bergen.kommune.no
Rektor Nora Stegane
Nettadresse: http://www.bergensskolen.no/kringlebotn

Tertnes skole kontaktperson Line.softeland@bergen.kommune.no og Trond Helgesen
Rektor Lise Kaland
Nettadresse: http://www.gs.bergen.hl.no/~tertnes

Oversikt over alle bergensskolene på nett

Mer om Bergensskolene og møtene vi har hatt (Word)

Vurdering fra elevene etter første møte med Norskverkstedet (fotokurs i oktober)
Møte med Tertnes skole 7.12.

Prosjektsider for Kringlebotn
Prosjektsider for Tertnes


Oslo:
Ila skole http://www.ila.gs.oslo.no

Bibliotek
Deichmanske hovedbibliotek
Skoleverkstedet