kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

r

 


Sør-Afrika juli 2005
Hvem reiser med hvem og når?

 

Svein m/ledsager fra Oslo en uke før og retur like etter konferansen

Ture m/ledsager en uke før (fra Bergen?) og retur like etter konferansen

Ida m/ledsager fra Bergen 25.6. og retur 10.-11.7.

Liv Merete reiser ikke

Margareth reiser ikke

Leikny reiser ikke

Jostein reiser ikke

Eevi reiser ikke

De enkelte avtaler seg imellom om de vil bestille billetter sammen eller ikke.
Går ut fra at det er et anbefalt konferansehotell for deltagerne.