kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne

Kick off møte i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

 


Statusrapport 15.4.


1. Stipendiatstilling
Leikny skulle sende et nytt og lettere revidert forslag til utlysingstekst. Kan du gjøre det snarest?

2. Stillingsprosent
I budsjettforslaget settes opp følgende for 2004, som er i samsvar med siste versjon av søknad sendt inn til NFR.
(Gjelder betalt frikjøp, ikke fou-tid!).

Svein 20%
Jostein 50%
Ida 25%
Margareth 50%
Leikny 30%
Eevi 0% (kun fou-tid)

Ture og Liv M engasjeres fra 1.1. 05.
Stipendiat engasjeres fra 1.8. 04

Stillingene settes opp med virkning fra 1.7., slik at vi med denne ekstra måneden kompenserer for arbeid i vårsemesteret.

3. Studiereiser, seminar
Det settes opp 70 000 til dette formålet.
Hvis de som er inne i prosjektet i 2004 hver får et grunnbeløp på kr 10 000 til disposisjon, står det 10 000 igjen som en reserve.

4. Kontrakter med hver enkelt
Vår øk.adm. ansvarlig mener at det for Margareth, Leikny og Liv M er mest korrekt å inngå en avtale med HiO for dette. Forslag til ordlyd kommer.


Alt ovenstående baserer seg på at vi oppnår en fornuftig overordnet samarbeidsavtale med HiO!

Kommentarer, tilbakemeldinger???
Jeg er i Oslo 28.4. hvis det skulle være behov for møte (er ledig etter 15).

jostein