Deildegast

Deildegast er et gjenferd etter en som har forsøkt å stjele landområder.

"Deilder" betyr delestein. Det er stein som ble brukt til å markere grensen mellom to eiendommer. "Gast" betyr ugle. Deildegasten kunne nemlig vise seg i ugleham.

Den verste forbrytelsen etter å drepe, var å stjele land. Den mest vanlige måten å stjele land på var å flytte på delesteinene.

Ofte var det øvrighetspersoner som lensmenn og dommere som ble tatt i denne typen forbrytelser.
Ettersom disse personene var vanskelig å få dømt, kom straffen etter døden.

Da var de dømt til å flytte tilbake steinene, uten å klare det.

For evig og alltid måtte de stå der å løfte stein.

Her kommer det bilde
- eller du kan tegne et
og sende inn til oss?