Reiseruten

i 1862

i 2003

Andreas Isachsen

Sommeren 1862 dro Ibsen på en lang tur for å samle inn folkeviser og sagn. På deler av denne turen var Andreas Isachsen Ibsens reisefølge.

Andreas Isachsen var født i Grimstad i 1829. Sannsynligvis ble han kjent med Henrik Ibsen som hadde jobb ved apoteket i Grimstad. De to studerte også samtidig i Kristiania: Isachsen begynte sine studier i 1850, det samme året som Ibsen gjorde et forsøk på å ta examen artium ved Universitetet.

Isachsen debuterte som skuespiller ved Det norske teater i Bergen, noen måneder etter at Ibsen hadde begynt som instruktør og kunstnerisk leder. Da Ibsen flyttet østover for å bli sjef for Christiania norske Theater kom Isachsen etter. Han begynte ved teateret i 1860 etter å ha vært en kort periode ved teateret i Trondheim. Isachsen spilte i løpet av karrieren flere store roller i Ibsens skuespill, også etter at Ibsen flyttet utenlands.

Det er bevart to brev som Ibsen skrev til Isachsen, skrevet mens Ibsen bodde i Dresden. I brevene skriver Ibsen om gammelt vennskap og oppfordret Isachsen til å videreutdanne seg i Dresden, slik at de to kunne møtes. Innholdet i brevene tyder på at Ibsen hadde tro på at Isachsen kunne bli en kommende teatersjef. Han tok derfor et initiativ for å finansiere et studieopphold for vennen i utlandet.

Ibsens og Isachsen fikk på hver sin måte stor betydning for norsk teater, Ibsen gjennom sine skuespill, Isachsen som en foregangsmann for å frigjøre norsk scenekunst fra mye av det vi hadde overtatt fra danskene i mangel av en egen, norsk teatertradisjon.

J H & P O M - Mediesenteret 2003