Reiseruten

i 1862

i 2003

Stedene

29. juni 1862 - Åsåren

Etter å ha ligget i ro på Listad en dag ekstra virker det som om Ibsen og Isachsen hadde bestemt seg for å gjøre unna en skikkelig dagetappe. Turen gikk med hesteskyss oppover dalen forbi Hundorp, den gamle gården hvor Dale Gudbrand i sin tid holdt til.

Videre passerte de elva ved Harpefoss og fortsatte oppover forbi Kringen, et annet sted med en spennede forhistorie. Kanskje tok de en kort stopp på skysstasjonen Loftsgård, rett nord for der Otta ligger i dag, men det var i tilfelle bare for å bytte skyss. De stoppet ikke for natten før de var kommet til Åsåren, et godt stykke oppe i Ottadalen.

Ibsen og Isachsen trivdes godt på Åsåren, de bodde i alle fall på gården i tre netter og Ibsen skrev i dagboka at det var "Herlige Folk på Gaarden". Huset som ble brukt til å innlosjere reisende står fremdeles.

Neste stopp av betydning var Svee ved Vågåmo.

Kommentar

Per Gynt
Denne dagen passerte Ibsen gjennom de mest sentrale områdene for den muntlige Per Gynt-tradisjonen. Ibsen brukte trolig adskillig mer tid i dette området på hjemturen, men dette er ikke dokumentert.

Hundorp
Arkelogiske funn tyder på at Hundorp har vært både tingplass og religiøs kultplass. Gårdens historie går minst 4000 år tilbake i tid og regnes som et av de viktigste historiske stedene i Norge. Åtte gravhauger er fremdeles et synlig bevis på det. I vikingtida var Hundorp sete for den mektige «Gudbrands- ætta» som har gitt navn til Gudbrandsdalen. Mest kjent er møtet mellom Dale-Gudbrand og Olav Haraldsson i 1021, et møte som er gjengitt av Snorre Sturlasson i Heimskringla.

J H & P O M - Mediesenteret 2003