Reiseruten

i 1862

i 2003

Stedene

26. juni 1862 - Elstad

Anders Isachsen kom til Moshus et stykke ut på torsdagen. Isachsen var en utadvendt kar og straks han dukket opp ble også Ibsen i bedre humør. De to fortsatte oppover dalen, delvis til fots, delvis med hesteskyss. Første etappe gikk opp til sørenden av Losna hvor de fikk tak i en skyssbåt som rodde dem de to milene opp til Løsnes.

Fisker ved fossBonden som rodde Ibsen og Isachsen opp til Løsnes brukte tiden til å fortelle gamle sagn fra bygda. De fikk blant annet høre en fortelling om sjøormen som i gamle dager skulle ha vist seg her.

Fra Løsnes fortsatte de til fots fram til Elstad, like sør for Ringebu stavkirke som står der på samme måte i dag.

Ibsen trivdes godt på Elstad, noe han skrev om i en artikkel i Illustrert Nyhedsblad (se nedenfor). Artikkelen var illustrert med Ibsens egen tegning fra Elstad.

Neste dag gikk de et stykke videre til Listad i Fron.

Kommentar

Møte med telegrafdirektøren
På Elstad møtte de direktøren for Telegrafverket Carsten Tank Nielsen, som var på reise sammen med sønnen Yngvar. Yngvar Nielsen skrev om dette møtet mange år senere, i 1906:

"Det var den 26. juni 1862. Jeg fulgte min far på en lengre reise hvis mål foreløpig var det indre Nordfjord, og kjørte den dagen oppover Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Øyen i Fron, den gang dalens beste og mest renommerte kvarter. Ved vår ankomst til Holmen så vi straks at plassen allerede var opptatt av to reisende, som dog i øyeblikket var nede ved Lågen, hvor de øvde seg som fiskere, visstnok uten synderlig held. Da de snart etter kom opp på gården, viste det seg også at det bidrag til middagsmat som de hadde med, var ganske ringe. Vi spiste da alle fire en av hin tids sedvanlige skysstasjonsmiddager, med spekekjøtt, egg, kaffe, salt, smør og lignende. Men humøret var godt.

De to fiskere var Ibsen og skuespiller Isachsen. Ibsen hadde fått stipendium med den oppgave å samle sagn og andre av ”folkelivets aktiviteter”, og var nå på en fottur til Bergens stift hvor han hadde håp om å gjøre den slags funn. Isachsen hadde slått følge med han, og nå ruslet de i små dagsmarsjer oppover dalen. Vi skiltes snart. Min far og jeg kjørte hurtig og befant oss noen dager senere i snøstorm på Jostedalsbreen – en innledning til et 6-7 ukers ruskevær av verste sort. Ibsen og Isachsen fulgte etter til Lom, hvorfra de drog over Sognefjell."

Første artikkel
Ibsen noterte ikke så mye i dagboken. Antagelig har han skrevet andre notater for allerede den 17. august hadde han den første artikkelen fra turen på trykk i Illustreret Nyhetsblad. Artikkelen var illustrert med en tegning fra Elstad.

"Der gives visse strøg i vort land, som nu engang har faaet hævd paa at skulle staae i ry for sine naturskjønheder, for eksempel Mjøsen og den nedre deel af Gudbrandsdalen, og dog er det høist betingelsesviis at disse strøg kan kaldes smukke. Paa en blikstille blank solskinsdag faaer Mjøsen med sine omgivelser vistnok et præg, som man hos os er tilbøielig til at kalde italiensk, men eensformig bliver den ligefuldt; saagodtsom intetsteds støder man paa noget parti, der kunstnerisk lod sig samle; linjerne ere ensformige og udtryksløse, og den brogede blanding af ager, eng og skov giver landskabet et urolig, spettet udseende, som aldrig kan virke behagelig paa farvesandsen.

Nogle mile opigjennem har Gudbrandsdalen omtrent den samme charakteer, skjønt elven her rigtignok bringer lidt mer afvexling ind. Undtagelser gives dog hist og her, saaledes ved Elstad, hvor man fra den høitliggende gaard har en herlig udsigt over Lougen baade opefter og nedefter.

Som stoppested for reisende kan Elstad ikke noksom prises; det ligger kun 5 mile fra Lillehammer, og paa den nye chaussêe reiser man med diligencen baade bekvemt og billig. Fortræffelige folk og god beværtning vil man finde her, ja, selv et godt indrettet styrtebad, en indretning som man forgjæves vil sukke efter den hele lange vei gjennem dalen til Veblungsnæsset, og selv om det findes her, skal jeg lade usagt.”

J H & P O M - Mediesenteret 2003