Reiseruten

i 1862

i 2003

Stedene


Kart

Prillarguri

8. juli 2003 - Kringen

Kringen minnetavleNår en kjører i full fart langs E6 passerer de fleste minnesmerket etter slaget ved Kringen uten å legge merke til det. Akkurat det gjorde vi også, vi kom et godt stykke lenger opp mot Otta før vi skjønte at vi hadde passertminnesmerket. Vi endte derfor opp med å måtte kjøre tilbake og inn på gamleveien og klatret opp til minnesteinen.

Kringenstøtta er hogd i kleberstein av bygdekunstneren Kristen Holbø fra Vågå. Støtta ble reist på 300-årsjubileet for Slaget i Kringen i 1912.

Neste stopp er Loftsgård ved Otta. På Otta står det forresten en statue av Prillarguri. Der ser hun ganske anderledes ut enn på minnesteinen fra 1912.

Kommentar:

PrillarguriPrillarguri eller Pillarguri
Pillarguri har i ettertiden fått et ufortjent løsaktig rykte: "Når navnet noen steder er Prillar-Guri, men som oftest Pillar-Guri, skyldes det ifølge en språkforsker med lokalt opphav at bygdefolket hadde en hang til å bruke grove ord. Å prilla henspeilte på fingrenes bevegelse på fløyten. Å pilla var den folkelige betegnelsen på en ganske annen kroppslig aktivitet - på gammal norddalsdialekt." (se ref)

Hvem vet, men kanskje var det dette ryktet som fikk Asbjørnsen til å falle for fristelsen til å omtale Prillarguris slektning, Hans Hansen Prillarviken (gravlagt på Sel), på en såpass lite flatterende måte?

J H & P O M - Mediesenteret 2003