Reiseruten

i 1862

i 2003

Stedene

Kart

7. juli 2003 - Listad

Sør-Fron kirkeListad ligger like nord for Sør-Fron kirke, like etter at vi har passert den gamle storgården Hundorp. Det burde vi vel egentlig skjønt for vi har allerede lest at Listad var skysstasjon og prestegård da Ibsen bodde her.

Listad i Fron

I dag er ikke gården lenger et naturlig stoppested. Veien går lenger nede og vi stopper i stedet ved bensinstasjonen som ligger her. Bensinstasjoner og kafeteriaer er jo faktisk det som har overtatt for skysstasjonene. Før hadde man behov for å bytte hest, i dag trenger vi bensin.

Like etter forlater vi E6 og kjører over Harpefoss i retning Gålå hvor frilufts-scenen til Peer Gynt spelet ligger.

Gravstein ved Ringebu kirkePå nettsidene som Maihaugen har om folkekunst i Gudbrandsdalen kan vi blant annet lese om Kristen Listad (1726-1802). Her står det at familien var klokkere i flere generasjoner. Kristen ble en av dalens mest særpregede folkekunstnere og laget utskjærte dekorasjoner til flere kirker i Fron og Ringebu. Han hogde også i stein og har trolig laget flere gravsteiner for rikfolk på kirkegårdene i Ringebu og Sødorp.
J H & P O M - Mediesenteret 2003