Reiseruten

i 1862

i 2003

Stedene

6. juli 2003 - Moshus

Øyer kirkeVi stoppet ved Øyer kirke og gikk litt sørover og kikket etter det vi trodde kunne være den gamle skysstasjonen som Ibsen hadde bodd på. Den eneste opplysningen vi hadde var at Moshus skulle ligge sør for kirken.

Vi kom snart fram til en fin gård som vi trodde måtte være den riktige, men det viste seg at her var det presten som bodde. Han kunne imidlertid vise oss Moshus som er gården som ligger like nedenfor.

MoshusJon var som vanlig i "vil helst ikke forstyrre"-modus (egentlig en ganske dårlig egenskap i denne forbindelsen), men Per Ole insisterte på at her måtte vi ringe på. Det viste seg å være et godt trekk: Vi traff Jon Moshus og konen, et eldre ektepar som kunne vise oss bilder som kunne vise hvordan det så ut på den tiden det var skysstasjon her.

MoshusBygningen som Ibsen overnattet i er revet, men det er fremdeles mulig å følge restene av den gamle "hovedveien"  over jordene på Moshus.
Ekteparet Moshus kunne imidlertid vise oss et gammelt flyfotografi som viste gården slik den var før bygningene ble revet.

Moshus maleriDe viste oss et bilde som viser Moshus slik det så ut på den tiden Ibsen passerte. Visstnok var det malt av en fransk prins hadde malt bildet da han bodde på skysstasjonen. Bildet ble senere kjøpt for 100 kr på en auksjon.

Ibsen overnattet på Moshus, men vi tok turen tilbake til Fossgård ved Hunderfossen. Neste dag var vi raskt tilbake og tok bilveien på vestsiden av Losno, hvor vi fikk tatt noen fine panoramabilder. Vi kommer ikke tilbake til E6 før vi er på Ringebu hvor vi besøker Ringebu stavkrike på vei til Elstad.

Losna

Ibsen og Isachsen ble rodd opp denne delen av elva. Vi burde kanskje ha forsøkt det samme, men så er det så mye raskere med bil. Vi er fremdeles godt etter Ibsen som var her den 26. juni i 1862.

Kommentar:

Vi fant senere ut at det var fine fiskeforhold i Losna. I løpet av noen uker ble det tatt 200 ørreter over kiloen. Den største er på 7,8 kilo. Tipper at fisket var minst like bra for 140 år siden. Ikke rart at Ibsen hadde med fiskestanga.

J H & P O M - Mediesenteret 2003