Reiseruten

i 1862

i 2003

Per Gynt

Peder Olson Hågå

På en minnestein ved Sødorp kapell knyttes navnet Per Gynt direkte til en historisk person, Per Olson Hågå som levde fra 1732 til 1785 og var bosatt på gården Hågå. Minnesteinen ble reist på initiativ fra Pål Kluften i 1932, 200 år etter Per (Peder) Olson var født. Kluften var en driftig fyr med mange kontakter og det er hans nedtegnelser som gir oss noen opplysninger om Per. "Gynt" skal ha vært et tilnavn som kommer fra "å gyne", et ord om betyr noe i retning av "skimte" eller "speide", noe en dyktig jeger måtte gjøre når han var på jakt i fjellet. Om denne tolkningen av navnet faktisk holder stikk er imidlertid ganske tvilsomt, det samme gjelder de andre argumentene som Kluften benytter.

Selv om Kluften egentlig ikke lykkes med å overbevise om sammenhengen mellom Per Gynt og Per Olson er det flere opplysninger som knytter Per Gynt til midten av 1700-tallet. De fleste eksepertene satser imidlertid mer på Per Laurissen som også bodde på Hågå.

I en av fortellingene som Asbjørnsen gjengir i "Høifjeldsbilleder" fortelles det at det "på den tiden var det mer skog på fjellet". På midten av 1700-tallet hadde vi en betydelig endring av klimaet i Norden (kanskje noe å tenke på i dagens klimadebatt). Vintrene ble lengre og kaldere noe som førte til at vegetasjonen i høyfjellet trakk seg noe tilbake.

Et annet interessant poeng er bruken av skytevåpen. Per Gynt beskrives som en jeger som nærmest bestandig hadde børsa med seg. Gevær var svært uvanlige som jaktvåpen fram til midten på 1700-tallet. Skjønt det er usikkert hvor mye vekt en kan legge i det poenget, en historisk storjeger som Dyre Vaa fra Telemark ble også utstyrt med børse til tross for at beretningene om ham knyttes til 1600-tallet.

J H & P O M - Mediesenteret 2003