Reiseruten

i 1862

i 2003

Stedene

Ca 23. juli 1862 - Romsdalen

Mot RomsdalenFra Vestnes er det ikke langt inn til enden av Romsdalen. Trolig tok Ibsen denne ruten på vei tilbake mot Gudbrandsdalen.

Dersom han gikk opp Romsdalen har han passert den mektige Trollveggen og kanskje vært innom den gamle Korskirkegården. Werenskiolds "Bondebegravelse"Her ligger en gravstein fra 1817 til minne om en hel familie som døde i et stort snøskred ved Kabben, en gård som lå oppe i fjellsiden over Ormeim. Ibsen passerte 35 år senere, da levde det mange som kunne gi førstehånds beretninger om denne tragedien.

Her mister vi sporet etter Ibsen før han dukker opp igjen nede i Gudbrandsdalen. På vei oppover dro han raskt forbi områdene rundt Vinstra, men på tilbaketuren kan han ha hatt et lengre opphold ved Lunde i Sødorp. Kanskje tok han også turen opp mot Rondane.

Kommentar:

I Peer Gynt er Peer vitne til en prests tale om en mann som gjennom hele livet har kjempet mot naturkreftene:

En vår blev alting revet bort af flommen.
De slap derfram med livet. Arm og nøgen
han tok på rydningsværket fat påny,
og inden høsten kom, steg atter røgen
ifa en fjeldgård, lagt i bedre ly.
I ly? For flommen, ja - men ej for bræen;
to år derefter lå den under sneen.
Dog, mandens mod fik skreden ikke krøget.
Han grov, han rensed, førsled, rydded grus,-
og før den næste vintersne var føget,
stod rejst for tredje gang hans ringe hus.

J H & P O M - Mediesenteret 2003