Reiseruten

i 1862

i 2003

Stedene

2. juli 1862 - Svee

Denne dagen hadde Ibsen og Isachsen satt seg fore å gå en tur opp på fjellet. De ble imidlertid stoppet av været og bestemte seg i stedet for å dra videre oppover dalen. De skilte lag på Lalm, Isachsen tok turen mot Heidalsskogen og videre ned gjennom Heidalen mens Ibsen skulle videre vestover mot Vågå hvor han overnattet på Svee.

Ibsen satte nok ikke særlig pris på å vandre videre på egen hånd, han skrev i dagboka at han følte seg "ensom og i et fortvivlet Humør". Trolig traff han ikke noen han var interessert i å snakke med på Svee, det til tross for at denne skysstasjonen gjerne ble brukt til lengere opphold.

Ibsen ble ikke værende mer enn én natt på Svee før han dro videre mot Lom, men han plukket opp et par historier som han ikke kjente til fra tidligere. Et av disse var riktignok en variant av Jutulen og Johannes Blessom, men Ibsen hadde tydeligvis ikke lest dette eventyret gjengitt av Asbjørnsen.

Kommentar:

Moderne klesdrakt
Ibsens bukser begynte å bli temmelig slitte etter all gåingen. Møtet med telegrafdirektøren på Moshus, noen dager tidligere hadde imidlertid satt ham på en ide. Direktøren hadde nemlig hatt siste mote i turantrekk, nemlig knehøye bukser. Ibsen tok dermed affærer og klippet av sine egne vadmeldbukser slik at disse fikk en lengde som sto i stil med datidens mote. Anders Isachsen fortalte dette til Yngvar Nielsen, mer enn 30 år senere.

Middelmådig sagn-samler
Ibsen klaget ikke bare på humøret mens han var på Svee. Han nevner også en gutt som hadde skysset ham fra Listad til Vik. Gutten hadde fortalt noen historier, men Ibsen avfeide det hele med at alt var kjent og opptegnet tidligere.

Ibsen reflekterte ikke over om det kunne dreie seg om interessante varianter av kjente historier. Ibsens interesse for folkeminnegranskning var med andre ord ikke særlig stor. Han var i dårlig humør og brukte tid på å klage over det faglige utbyttet på turen :

"Af Sagn og Eventyr er nok ikke stort igjen i Gudbrandsdalen. Gutten, som skydsede os fra Skiftet ovenfor Listad til Vik fortalte endel men altsammen kjendt og optegner i Forvejen, undtagen om en Ole Kløvstuga som for nogle Aar siden ble borte i længre Tid inde paa Fjeldet og som siden blev funden uden Samling liggende i et Sommerfjøs inde i Baasen, uden at han vidste hvorledes han var kommen did eller hvad der var foregaaet med ham. Han var lang Tid "laak" deraf og er endu ikke rigtig kommen sig.

J H & P O M - Mediesenteret 2003